Poradnik Przedsiębiorcy

Dofinansowanie do osoby bezrobotnej z PUP - prace interwencyjne

W jaki sposób mam rozliczyć pomoc z PUP - dofinansowanie do osoby bezrobotnej zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych? Osoba jest zatrudniona na czasową umowę o pracę za minimalną krajową. Dofinansowanie otrzymuję w wysokości 826,43 zł i jest przeznaczone na pokrycie części wynagrodzenia oraz części składek ZUS.

Janina, Gorzów Wielkopolski

  

Osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia mogą zostać skierowane przez powiatowy urząd pracy do wykonywania pracy w ramach tzw. prac interwencyjnych przez okres:

  • do 24 miesięcy - wówczas refundacja z PUP obejmuje pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne;

  • do 4 lat - gdzie refundacja dokonywana jest za co drugi miesiąc zatrudnienia.

Środki pieniężne otrzymane z PUP, stanowiące dofinansowanie do osoby bezrobotnej zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych, należy traktować jako: "pozostałe przychody". Refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych księguje się dowodem wewnętrznym w dacie otrzymania środków pieniężnych. Pod wydrukowany dokument należy podpiąć potwierdzenie ich otrzymania (np. wydruk wyciągu bankowego, na którym widnieje otrzymana kwota).