0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie do osoby bezrobotnej z PUP - prace interwencyjne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W jaki sposób mam rozliczyć pomoc z PUP - dofinansowanie do osoby bezrobotnej zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych? Osoba jest zatrudniona na czasową umowę o pracę za minimalną krajową. Dofinansowanie otrzymuję w wysokości 826,43 zł i jest przeznaczone na pokrycie części wynagrodzenia oraz części składek ZUS.

Janina, Gorzów Wielkopolski

  

Osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia mogą zostać skierowane przez powiatowy urząd pracy do wykonywania pracy w ramach tzw. prac interwencyjnych przez okres:

  • do 24 miesięcy - wówczas refundacja z PUP obejmuje pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne;

  • do 4 lat - gdzie refundacja dokonywana jest za co drugi miesiąc zatrudnienia.

Środki pieniężne otrzymane z PUP, stanowiące dofinansowanie do osoby bezrobotnej zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych, należy traktować jako: "pozostałe przychody". Refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych księguje się dowodem wewnętrznym w dacie otrzymania środków pieniężnych. Pod wydrukowany dokument należy podpiąć potwierdzenie ich otrzymania (np. wydruk wyciągu bankowego, na którym widnieje otrzymana kwota).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów