Poradnik Przedsiębiorcy

Dotacje z urzędu pracy na założenie działalności

Każdy chyba marzy o fantastycznej pracy, zgodnej z zainteresowaniami, o miłym i hojnym przełożonym i elastycznych godzinach pracy? Okazuje się, że spełnieniem takich pragnień może być własna działalność. Dziś to w zasadzie standard - można wskazać wielu ludzi, którzy to uczynili i obecnie napawają się sukcesem swojej firmy. Przeszkodą w założeniu działalności może okazać się niedobór kapitału. Jak się okazuje, i tę barierę można obejść - istnieje wiele sposobów uzyskania środków na rozruch firmy, a jednym z najpopularniejszych jest dotacja z urzędu pracy (PUP).

Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności

Szansą dla przyszłych przedsiębiorców jest staranie się o dotację na start własnej firmy, którą przyznaje powiatowy urząd pracy. Uzyskane tą drogą pieniądze można wydać na np. zamówienie infrastruktury biurowej, wykreowanie nowego miejsca pracy, doradztwo prawne i podatkowe, a nawet na reklamę internetową.

To świetna rzecz dla tych, którzy przez długi czas byli bezrobotni. Wsparcie przyznawane z Funduszu Pracy ma charakter bezzwrotny - wyjątkiem jest VAT odliczony od zakupów, które zostały sfinansowane środkami z dotacji. Jak można się domyślić, wniosek trzeba złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy. Można to robić wielokrotnie - nawet gdy za pierwszym razem urząd go odrzuci.

Gra jest warta świeczki, gdyż kwota dotacji z PUP może wynosić ok. 20.000 zł.

Dotacje z urzędu pracy - przewodnik

Głównym warunkiem, który przyznaje prawo do starania się o dofinansowanie z urzędu, jest bycie osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP. Czas od rejestracji, po którym można złożyć wniosek, jest zależny od regulacji poszczególnych urzędów - zazwyczaj wynosi miesiąc, ale zdarza się, że przedłuża się go do 3 miesięcy.

Z grona osób uprawnionych do ubiegania się o dotacje wyłączeni są:

  • studenci studiów dziennych,

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,

  • osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego,

  • osoby, które w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymały dofinansowanie lub pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych,

  • osoby, które w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie były skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Osoba, która chce starać się o dotację na start działalności i dokonała rejestracji jako bezrobotna oraz nie znajduje się w wymienionym gronie, po upływie regulaminowego czasu ma prawo do rozpoczęcia procedury. A ta zajmuje zwykle trochę ponad miesiąc - wszystko jest zależne od sprawności konkretnej instytucji. Procedurę uruchamia się wraz ze złożeniem właściwie wypełnionego wniosku w odpowiednim powiatowym urzędzie pracy - później trzeba poczekać na rozpatrzenie.

Jeśli przyszły przedsiębiorca otrzyma pozytywną decyzję, przychodzi czas na zawarcie umowy pomiędzy nim a PUP i poręczycielami, czyli podmiotami, które zabezpieczają ewentualny zwrot dofinansowania w przypadku nieprzestrzegania umowy przez ubiegającego się. W ciągu paru dni od momentu zawarcia umowy środki są przelewane na konto wnioskującego.

Trzeba mieć w pamięci parę ważnych spraw, by składany wniosek okazał się skuteczny. Chodzi tu np. o to, że choć wkład własny nie jest obowiązkowy, to jednak wyłożenie nawet niewielkiej kwoty może zbawiennie wpłynąć na nastawienie urzędników, gdyż jest to znak zaangażowania w budowane przedsięwzięcie. Kolejna rzecz to dostarczenie dobrego biznesplanu - albo razem z wnioskiem, albo z innymi dokumentami, wszystko zależy od regulacji danego urzędu pracy. Biznesplan pozwala na pokazanie urzędnikom wizji i idei rozwoju przedsiębiorstwa. Mimo iż jego dołączenie nie zawsze jest obowiązkowe, warto to zrobić, by pokazać się w dobrym świetle.

Następna ważna sprawa - wniosek powinien zawierać informacje o wszelkich zdobytych certyfikatach, uprawnieniach czy referencjach zaświadczających doświadczenie wnioskodawcy. Przy czym niekoniecznie mają być one powiązane z charakterem firmy - przedsiębiorca nie musi być omnibusem. Ale trzeba wiedzieć, że w toku rozpatrywania wniosku zawsze sprawdzane jest wykształcenie kierunkowe. Trzeba jeszcze dodać, że całość dofinansowania należy wydać w trakcie 30 dni od przyznania, zatem rozsądną rzeczą jest odłożenie jakichś pieniędzy na chwilę, gdy będą one pilnie potrzebne - np. do opłacenia czynszu za biuro.

To wszystko dowodzi, że uzyskanie dotacji z PUP nie jest szczególnie trudne. Wśród zadowolonych przedsiębiorców znajduje się wielu takich, którzy dzięki dofinansowaniu otworzyli i rozwinęli swoją działalność. Chcesz do nich dołączyć? Wszystko w twoich rękach!

Możesz ocenić ten artykuł