Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Gwarancje de minimis (cz. 5): Ile można zyskać?

Przedsiębiorcy objęci gwarancją mogą zyskać nawet do 200 000 euro (w przypadku firm z sektora transportu drogowego - 100 000 euro) w danym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych. Jednak należy pamiętać, iż pomoc, jaką mogą otrzymać nie przekroczy 60 proc. kwoty kredytu.

Jakie możliwości daje gwarancja de minimis?

Gwarancja de minimis to duża szansa przede wszystkim dla firm z krótką historią kredytową oraz nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu. Ponadto przedsiębiorca nie musi obciążać własnego majątku, dzięki czemu może go przeznaczyć na inne cele niż związane z bieżącą działalnością. Koszty zabezpieczenia w postaci gwarancji de minimis są niskie, a na rozpatrzenie wniosku czeka się tyle, co na rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. Co więcej, gwarancja jest udzielana z chwilą otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej.

Co zapewnia gwarancja de minimis?

Przede wszystkim procedura ubiegania się o gwarancję postępuje równolegle z uzyskiwaniem kredytu. Daje to możliwość zaoszczędzenia sporej ilości czasu, który przedsiębiorca może wykorzystać na inne aktywności związane z prowadzoną działalnością.

Ponadto gwarancja de minimis to obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia. Przedsiębiorca nie wnosi żadnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie takiej pomocy. Co więcej, dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku za pierwszy rok obowiązywania gwarancji, właściciel firmy nie ponosi żadnych kosztów, natomiast w drugim roku opłata wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji.

Rozwiązanie to związane jest również z ograniczeniem biurokracji do minimum. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć jedynie:

  • wniosek o udzielenie gwarancji wraz z informacją dotyczącą pomocy publicznej,
  • weksla wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji i o ochronie danych osobowych (jeżeli pomoc zostanie udzielona).

Przykład

Przedsiębiorca stara się o kredyt w wysokości 100 000 zł. W ciągu tego roku oraz dwóch poprzedzających nie otrzymał on żadnej pomocy publicznej. Po zaakceptowaniu wniosku o udzielenie gwarancji, może on liczyć na gwarancję do wartości 60 proc. wysokości kredytu, a więc 60 000 zł. Wartość samej pomocy de minimis wyniesie 13,33 proc. tej gwarancji. W związku z tym, że w przypadku wsparcia przyznawanego przed końcem 2013 roku za pierwszy rok gwarancji przedsiębiorca nie płaci prowizji, a za kolejny opłata wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji, koszt jej uzyskania dla właściciela firmy jest niewielki.