0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gwarancje de minimis (cz. 5): Ile można zyskać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy objęci gwarancją mogą zyskać nawet do 200 000 euro (w przypadku firm z sektora transportu drogowego - 100 000 euro) w danym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych. Jednak należy pamiętać, iż pomoc, jaką mogą otrzymać nie przekroczy 60 proc. kwoty kredytu. Jakie korzyści dają gwarancje de minimis?

Jakie możliwości dają gwarancje de minimis?

Gwarancja de minimis to duża szansa przede wszystkim dla firm z krótką historią kredytową oraz nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu. Ponadto przedsiębiorca nie musi obciążać własnego majątku, dzięki czemu może go przeznaczyć na inne cele niż związane z bieżącą działalnością. Koszty zabezpieczenia w postaci gwarancji de minimis są niskie, a na rozpatrzenie wniosku czeka się tyle, co na rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. Co więcej, gwarancja jest udzielana z chwilą otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej.

Co zapewnia gwarancja de minimis?

Przede wszystkim procedura ubiegania się o gwarancję postępuje równolegle z uzyskiwaniem kredytu. Daje to możliwość zaoszczędzenia sporej ilości czasu, który przedsiębiorca może wykorzystać na inne aktywności związane z prowadzoną działalnością.

Ponadto gwarancja de minimis to obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia. Przedsiębiorca nie wnosi żadnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie takiej pomocy. Opłata wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji.

Rozwiązanie to związane jest również z ograniczeniem biurokracji do minimum. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć jedynie:

 • wniosek o udzielenie gwarancji wraz z informacją dotyczącą pomocy publicznej,
 • weksla wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji i o ochronie danych osobowych (jeżeli pomoc zostanie udzielona).

Przykład

Przedsiębiorca stara się o kredyt w wysokości 100 000 zł. W ciągu tego roku oraz dwóch poprzedzających nie otrzymał on żadnej pomocy publicznej. Po zaakceptowaniu wniosku o udzielenie gwarancji, może on liczyć na gwarancję do wartości 60 proc. wysokości kredytu, a więc 60 000 zł. Wartość samej pomocy de minimis wyniesie 13,33 proc. tej gwarancji. 

Korzyści dla przedsiębiorcy 

Pomoc gwarancje de minimis, to korzyści w postaci:

 • dostępności do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienia elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • oszczędności czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku Kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • obniżenia kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,
 • obniżenia całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,
 • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego:
  • wniosek o udzielenie gwarancji wraz z informacją dotycząca pomocy publicznej,
  • weksel wraz z deklaracją wekslową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów