0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Prawo pracy

Korekta listy płac - kiedy i jak ją sporządzić?

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego po czasie czy też omyłkowe wypłacenie zbyt niskiego wynagrodzenia skutkuje koniecznością skorygowania listy płac. Kiedy korekta listy płac jest konieczna? Pracodawco, sprawdź, jak ją sporządzić!

12 sierpnia 2022

Prawo pracy

Zmiana czasu z zimowego na letni a wysokość wynagrodzenia

W nocy 26 na 27 marca 2022 roku nastąpiła zmiana czasu z zimowego na letni. Pracownicy wykonujący w tym czasie pracę, będą to robić o godzinę krócej, niż to wynika z ich wymiaru czasu pracy. Sprawdź, czy wpłynie to na wynagrodzenie pracownika!

1 czerwca 2022

Ubezpieczenie ZUS

Wypadek przy pracy a rozliczenia z ZUS - cz. II

Za wypadek przy pracy należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy. Jeżeli pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, świadczenie to wypłaca ZUS. Co jeśli wypadek przy pracy zostanie uznany po wypłacie wynagrodzeń?

18 marca 2022

Ubezpieczenie ZUS

Wypadek przy pracy a rozliczenia z ZUS - cz. I

Za wypadek przy pracy pracownikowi należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy. Co się stanie, jeśli wypadek zostanie stwierdzony po wypłacie wynagrodzenia i rozliczenia z ZUS? Jak dokonać korekty deklaracji?

16 sierpnia 2022

Ubezpieczenie ZUS

Ustalenie płatnika zasiłków na 30 listopada - jak to zrobić?

Aby wiedzieć, kto jest płatnikiem zasiłków, ZUS czy pracodawca, konieczne jest ustalenie płatnika zasiłków na 30 listopada. Jak tego dokonać? Co należy uwzględnić? Kogo należy pominąć? Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać odpowiedzi na te i inne pytania!

14 kwietnia 2022

Ubezpieczenie ZUS

Działalność gospodarcza w trakcie urlopu wychowawczego

Jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś skorzystać z urlopu wychowawczego, czy może przebywasz na urlopie wychowawczym z tytułu etatu i chciałbyś rozpocząć działalność gospodarczą? Działalność gospodarcza w trakcie urlopu wychowawczego jest możliwa. Przeczytaj!

21 czerwca 2022

Prawo pracy

Nieprawidłowy okres wypowiedzenia na wypowiedzeniu umowy o pracę

Wypowiedzenie to jedna z form rozwiązania umowy o pracę. Bezpiecznie jest stworzyć je na piśmie. Powinno zawierać m.in. termin zakończenia umowy. Co się dzieje w przypadku, gdy na wypowiedzeniu zostanie wskazany nieprawidłowy okres wypowiedzenia?

12 lipca 2022

Prawo pracy

Młodociany, który ukończył naukę zawodu a zatrudnienie

Osoby młodociane zatrudniane są na innych zasadach niż zwykli pracownicy. Z młodocianym nieposiadającym kwalifikacji zawodowych można zawrzeć umowę w celu przygotowania zawodowego. Sprawdź, czy młodociany, który ukończył naukę zawodu, traci zatrudnienie!

4 maja 2022

Prawo pracy

Zleceniobiorca delegowany do pracy za granicę a składki ZUS i podatek

W ramach umowy zlecenie zleceniobiorca może zostać oddelegowany do pracy za granicę. Nie wiesz, na jakich zasadach zleceniobiorca delegowany do pracy za granicę otrzymuje świadczenia? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

18 lipca 2022

Prawo pracy

Ochrona przedemerytalna - zmiany od 2017 roku

Od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytalny. W związku z tym zmianie uległ również wiek rozpoczęcia okresu ochronnego. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, jak aktualnie wygląda ochrona przedemerytalna.

17 stycznia 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów