Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Magdalena Stachowska

Umowa o pracę uznana za nieważną - co robić?

Umowa o pracę uznana za nieważną - co robić? ZUS może przeprowadzić kontrolę w przypadku wątpliwości co do zawartej umowy o pracę. W wyniku kontroli, ZUS może uznać zatrudnienie za pozorne. Jakie konsekwencje powoduje umowa o pracę uznana za nieważną? Co należy wówczas zrobić? czytaj dalej

Korygowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS - na przykładach

Korygowanie dokumentów rozliczeniowych - przykłady Obowiązkiem pracodawcy jest rozliczanie z ZUS-em poprzez przekazywanie dokumentów rozliczeniowych. Zdarzają się sytuacje, kiedy konieczna jest korekta tych dokumentów. W artykule przedstawiamy, jak wygląda korygowanie dokumentów rozliczeniowych. czytaj dalej
2018-05-24

Prawo pracy

Cudzoziemiec z Kartą Polaka - jakich formalności należy dokonać?

Cudzoziemiec z kartą polaka - kto może ją uzyskać? Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Przeczytaj koniecznie nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jakie uprawnienia ma cudzoziemiec z Kartą Polaka i jakie wymogi trzeba spełnić by go zatrudnić! czytaj dalej
2018-05-10

Prawo pracy

Młodociany, który ukończył naukę zawodu a zatrudnienie

Młodociany, który ukończył naukę zawodu a zatrudnienie Osoby młodociane zatrudniane są na innych zasadach niż zwykli pracownicy. Z młodocianym nieposiadającym kwalifikacji zawodowych można zawrzeć umowę w celu przygotowania zawodowego. Sprawdź, czy młodociany, który ukończył naukę zawodu, traci zatrudnienie! czytaj dalej
2018-04-24

Prawo pracy

Wynagrodzenie pracownika delegowanego - jak obliczyć?

Wynagrodzenie pracownika delegowanego - jak obliczyć? O pracowniku, który czasowo zmienia miejsce pracy, mówi się, że został delegowany. Czy wynagrodzenie takiego pracownika ulega zmianom? O tym jak obliczyć wynagrodzenie pracownika delegowanego oraz jakie świadczenia mu przysługują przeczytasz w artykule. czytaj dalej
2018-04-11

Prawo pracy

Ochrona przedemerytalna - zmiany od 2017 roku

Ochrona przedemerytalna - zmiany od 2017 roku Od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytalny. W związku z tym zmianie uległ również wiek rozpoczęcia okresu ochronnego. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, jak aktualnie wygląda ochrona przedemerytalna. czytaj dalej
2018-04-05

Urlopy i inne

Urlopy rodzicielskie dla doktorantów - zmiany w szkolnictwie wyższym

Urlopy rodzicielskie dla doktorantów - zmiany w szkolnictwie wyższym Prawdopodobnie od 1 października 2018 roku będzie obowiązywała nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowa ustawa zakłada m.in. urlopy rodzicielskie dla doktorantów. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany mają zostać wprowadzone w 2018 roku! czytaj dalej
2018-04-03

Prawo pracy

Zmiana czasu z zimowego na letni a wysokość wynagrodzenia

Zmiana czasu z zimowego na letni a wysokość wynagrodzenia W nocy 25 marca 2018 roku nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Pracownicy wykonujący w tym czasie pracę, będą to robić o godzinę krócej, niż to wynika z ich wymiaru czasu pracy. Sprawdź, czy wpłynie to na wynagrodzenie pracownika! czytaj dalej
2018-03-27

Prawo pracy

Dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników

Dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników Dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników to różne premie, nagrody, ekwiwalenty, odprawy i dodatki do wynagrodzeń. Pracodawco, czy znasz rzeczywisty koszt zatrudnienia pracowników? Przeczytaj koniecznie artykuł, aby poznać większość z nich! czytaj dalej
2018-03-13

Prawo pracy

Obowiązki pracodawcy na przełomie roku - o czym należy pamiętać?

Obowiązki pracodawcy na przełomie roku - o czym należy pamiętać? Koniec i początek roku to gorący okres w firmie, który wiąże się z wieloma zadaniami do wykonania, między innymi w zakresie urlopów i wynagrodzeń pracowników. Jakie są obowiązki pracodawcy na przełomie roku? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej