Ostatnie artykuły autora:

Prawo gospodarcze

Rozliczenie po ustaniu wspólności majątkowej a poniesione koszty

Jak wygląda rozliczenie po ustaniu wspólności majątkowej małżonków z tytułu wydatków i nakładów? Co jest majątkiem osobistym małżonków? Kiedy możesz żądać rozliczenia kwot transferowanych? Sprawdź w jakim wypadku należy zgłosić się do sądu!

10 sierpnia 2022

Prawo pracy

Utrata zdolności do czynności prawnych przez stronę umowy zlecenia – co dalej?

Czy utrata zdolności do czynności prawnych przez stronę umowy zlecenia może powodować nieważność zawartej umowy? Gdzie wówczas zgłaszać swoje roszczenia w takiej sytuacji? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wówczas postępować.

29 lipca 2022

Prawo gospodarcze

Rozwiązanie spółki komandytowej – kiedy do tego dochodzi?

Sprawdź, kiedy możliwe jest rozwiązanie spółki komandytowej. Czy jedną z przesłanek może być wykluczenie wspólnika ze spółki? Dowiedz się, jak rozwiązać spółkę komandytową i czy konieczny jest w tym celu udział sądu. Przeczytaj i sprawdź!

29 lipca 2022

Prawo pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy

Czym jest dyskryminacja w miejscu pracy? Czym jest zasada równości pracowników? Jakie rodzaje dyskryminacji wyróżniamy? Jak walczyć ze zjawiskiem dyskryminacji w miejscu pracy? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w naszym artykule!

27 lipca 2022

Prawo gospodarcze

Niewykonanie wyroku sądu – co grozi organowi za takie uchybienie?

Jak wiadomo obywatele mają zobowiązania wobec państwa. Tak samo sąd ma zobowiązanie wobec obywateli. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą domagać się wyegzekwowania zobowiązań? Czy za niewykonanie wyroku sądu grożą grzywny? Kiedy organ nakłada kary?

27 lipca 2022

Prawo gospodarcze

Jednolity system ochrony patentowej - czy zostanie wdrożony?

Jednolity system ochrony patentowej jest instytucją która do dnia dzisiejszego nie została wdrożona. W związku z czym patenty nie są jednakowo zabezpieczone w całej Unii Europejskiej. Czy to się zmieni? Sprawdź, jakie są planowane rozwiązania!

25 lipca 2022

Prawo spółek

Jednoosobowa spółka komandytowo-akcyjna – czy to możliwe?

Przedsiębiorcy coraz częściej na skutek ciągle zmieniających się regulacji decydują się na spółki kapitałowe. Czy spółka kapitałowa może być prowadzona w formie jednoosobowej? Sprawdźmy zatem, czy możliwa jest jednoosobowa spółka komandytowo-akcyjna!

21 lipca 2022

Windykacja

Długi przedsiębiorcy – jak przed nimi zabezpieczyć rodzinę?

W przypadku braku spłaty zobowiązań przez przedsiębiorcę jego działalność popadnie w długi. Czy długi przedsiębiorcy przechodzą na rodzinę? Czy rodzina będzie zobowiązana do spłaty długów przedsiębiorcy? Sprawdź, jak przed długami zabezpieczyć rodzinę!

20 lipca 2022

Ubezpieczenie ZUS

Zbieg praw do świadczeń emerytalno-rentowych

Prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokość są nabywane wraz z przepracowanymi latami. Ponadto w trakcie nabywania lub korzystania, ubezpieczony może nabyć prawo do nowego świadczenia. Co, jeśli wystąpi zbieg praw do świadczeń? Przeczytaj!

20 lipca 2022

Prawo pracy

Pracujące matki – na jakie przywileje mogą liczyć?

Rodzicom przysługuje szereg świadczeń pieniężnych z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka. Na jakie przywileje mogą liczyć pracujące matki? Czy pracująca mama ma prawo do dodatkowego urlopu? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

19 lipca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów