Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Księgowy

Odsetek od zaległości podatkowej nie ujmujesz w księdze przychodów i rozchodów

odsetki od zaległości podatkowej w kpir W praktyce gospodarczej nawet najbardziej sumiennym podatnikom zdarza się nie zapłacić zobowiązań podatkowych w terminie. czytaj dalej

Zmiana metody rozliczania kosztów? Nie musisz informować o tym urzędu skarbowego!

Przedsiębiorcy, których dochody są opodatkowane podatkiem progresywnym lub liniowym mogą wybrać jedną z dwóch metod rozliczania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. czytaj dalej

Rozliczenie w KPiR polisy opłaconej w ratach

Sposób rozliczenia polisy ubezpieczeniowej opłacanej w ratach uzależniony jest od przyjętej metody prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. czytaj dalej

Sprzedaż wierzytelności w KPiR

Problemy z płynnością finansową oraz ze ściąganiem należności są coraz częstszym przypadkiem. Długie i nieudane próby otrzymania należności prowadzą do sytuacji, czytaj dalej

Zakup gruntu i budowa budynku w PKPiR

W firmie, która jest nastawiona na rozwój oraz inwestycje, częstym problemem jest rozliczenie zakupu gruntu oraz budowy środka trwałego, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności. czytaj dalej

Zestawienia miesięczne w KPiR

Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych na podstawie księgi przychodów i rozchodów jest w Polsce najczęstszym sposobem rozliczania się z urzędem skarbowym. czytaj dalej

Które e-deklaracje nie wymagają podpisu elektronicznego?

Deklaracje dotyczące podatku od towarów i usług czy też podatku dochodowego coraz częściej składane są przez podatników w formie elektronicznej. czytaj dalej

Amortyzacja? Sprawdź, jak dostosować ją do własnych potrzeb!

Nowy rok podatkowy to nie tylko konieczność złożenia deklaracji rocznej i założenia nowej księgi przychodów i rozchodów – to także możliwość wprowadzenia pewnych zmian w swojej działalności. czytaj dalej

Wyposażenie zakupione na raty - rozliczenie

Wielu podatników zakupujących wyposażenie na raty zastanawia się, w jaki sposób zaliczyć je w koszty. Wyposażeniem nazywamy rzeczowe składniki majątku czytaj dalej

Jak prawidłowo rozliczyć prowizję casback?

Cashback jest obecnie bardzo popularną usługą polegającą na tym, że bank zwraca swojemu klientowi określony procent wydatków, które zostały przez niego opłacone przy użyciu karty. czytaj dalej

Jak ująć w PKPiR reklamację towaru?

reklamacja towaru w kpir Klienci mają prawo do reklamacji towaru nie tylko w okresie rozliczeniowym, w którym transakcja doszła do skutku. czytaj dalej

Czy brak przychodu powoduje przerwanie amortyzacji?

Praktycznie w każdej firmie użytkowane są składniki majątku definiowane jako środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne. czytaj dalej

Umowa użyczenia nieruchomości w podatkowej księdze

Ogólne regulacje w zakresie umów użyczenia zostały zawarte w Kodeksie cywilnym. Cechą charakterystyczną użyczenia jest jego nieodpłatny charakter, czytaj dalej

Jak rozliczyć koszty i przychody związane z firmowym kontem bankowym?

W dzisiejszych czasach posiadanie konta w banku jest już standardem. Rachunek bankowy przydatny, wygodny, a przy prowadzeniu firmy - niezbędny. czytaj dalej

Możesz amortyzować samochód współmałżonka!

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca może amortyzować samochód swojego współmałżonka pod warunkiem, że został on nabyty po zawarciu związku małżeńskiego i między małżonkami występuje wspólność majątkowa. czytaj dalej

Odsetki od kredytu mieszkaniowego w kosztach firmowych

Odsetki od kredytu mieszkaniowego w kosztach firmowych Dowiedz się, jak rozliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego w kosztach uzyskania przychodów. czytaj dalej

Wydatki na zdobycie kwalifikacji zawodowych są kosztem firmowym

wydatki na kształcenie przedsiębiorcy Sprawdź, jak rozliczyć wydatki na zdobycie kwalifikacje zawodowe w kosztach firmowych. czytaj dalej

Rozliczanie usług transportowych od 2014

Usługi transportowe w 2014 - rozliczanie Nowy rok przyniósł przedsiębiorcom wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. Utarte i dobrze znane zasady uległy modyfikacjom. czytaj dalej

Pomoc de minimis na nowych zasadach

Pomoc de minimis Z dniem 1 stycznia 2014 roku zaczęło obowiązywać nowe unijne rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis, a wraz z nim pojawiły się zmiany w tym zakresie. Sprawdź, o le wzrósł limit wsparcia dla przedsiębiorców! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy podatnik może zaliczyć zwrot kosztów wysyłki, gdy następuje nieodebranie towaru dostarczanego przesyłką pobraniową?
Zobacz odpowiedź eksperta