0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS w 2022 r. - kwoty, terminy i podstawy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2022 najniższe krajowe wynagrodzenie wynosi 3010 zł brutto. Preferencyjne składki ZUS liczone są od podstawy, która wynosi 30% wartości minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę.

Preferencyjne składki ZUS w 2022 r.

W tabeli poniżej zostały przedstawione preferencyjne składki ZUS na ubezpieczenia społeczne obowiązujące w 2022 r. Płaca minimalna w 2023 roku wzrośnie dwukrotnie - od 1 stycznia 2023 r. do poziomu 3490 zł, a od 1 lipca wyniesie 3600 zł miesięcznie. W pierwszym półroczu 2023 roku podstawa ta wyniesie więc 30% z 3.490 zł, czyli 1.047 zł. 

Nazwa składki

Stopa procentowa składki

Podstawa wymiaru składek w 2022 r. - 903 zł

Podstawa wymiaru składek w I półroczu 2023 r. -1.047 zł

Emerytalna 

19,52%

176,27 zł

204,37 zł

Rentowa

8,00%

 72,24 zł

83,76 zł

Chorobowa 

2,45%

22,12 zł

25,65 zł

Wypadkowa 

1,67%

15,08 zł

17,48 zł

SUMA

31,64%

285,71 zł 

(bez chorobowego 263,59 zł)

331,27 zł

(bez chorobowego 305,62 zł)

Podstawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne 2022 

Do tej opory podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego. Od 2022 roku składka zdrowotna nie jest już ryczałtowa. Zmiany w jej zakresie, zostały szczegółowo opisane w artykule: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku 

Kto może opłacać preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS są skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Można się do nich zgłosić po 6 miesięcznej uldze na start lub od razu po założeniu działalności. Obniżone składki mają charakter dobrowolny i obowiązują przez okres pełnych 24 miesięcy. 

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 lutego 2021 r. zgłaszając się jednocześnie do 2 letniej ulgi dla nowych firm. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Preferencja obowiązuje przez okres 24 pełnych miesięcy, a więc do 31 stycznia 2023 r. Pierwszą składkę na tzw. duży ZUS lub na składki od dochodu przedsiębiorca opłaca za luty 2023 r. (odprowadzana do ZUS do 10 lub 15 marca).

Po 24-miesięcznej uldze dla nowych firm, przedsiębiorca spełniający określone warunki może przystąpić do kolejnej ulgi - mały ZUS plus, czyli tzn. składki od dochodu. Więcej na temat tej ulgi można przeczytaj w artykule: Mały ZUS – jakie zmiany nas czekają?

Przykład. 2. 

Przedsiębiorca, który założył działalność 5 kwietnia 2021 roku dokonał zgłoszenia w pierwszej kolejności do ulgi na start w ZUS. Ulga ta gwarantuje przedsiębiorcy możliwość opłacania z tytułu prowadzonej działalności tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres pełnych 6 miesięcy co oznacza, że obowiązywała ona przedsiębiorcę do końca października 2021 roku. Następnie przedsiębiorca dokonał przerejestrowania w ZUS na 2 letnią ulgę dla nowych firm (preferencyjny ZUS) z datą zgłoszenia przypadającą na dzień 1 listopada 2021 roku. Preferencyjny ZUS będzie obowiązywał przedsiębiorcę przez pełne 24 miesiące, czyli do października 2023 roku włącznie.

Przykład 3.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 15 lutego 2022 r. jednocześnie rezygnując z prawa do ulgi na start dokonał rejestracji od razu do składek preferencyjnych Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS obejmują okres 24 pełnych miesięcy. W przypadku gdy rozpoczęto działalność w trakcie miesiąca, preferencja będzie obowiązywała do końca lutego 2023 roku. Przedsiębiorca będzie zobligowany opłacać składki ZUS na zasadach ogólnych bądź gdy spełni odpowiednie warunki - składki od dochodu, począwszy od marca 2023 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów