Poradnik Przedsiębiorcy

Preferencyjne składki ZUS w 2020 r. - kwoty, terminy i podstawy

Znamy kwoty preferencyjnych składek ZUS na 2020 rok! W lipcu zeszłego roku Rada Ministrów przyjęła projekt określający minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2020 roku. Od 2020 najniższe krajowe wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto. Preferencyjne składki ZUS to 30% wartości minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę.

Preferencyjne składki ZUS w 2020 r.

W tabeli poniżej zostały przedstawione preferencyjne składki ZUS na ubezpieczenia społeczne obowiązujące w 2020 r.

Nazwa składki

Stopa procentowa składki

Podstawa wymiaru składek w 2020 r. - 780 zł

Emerytalna 

19,52%

152,26 zł

Rentowa

8,00%

62,40 zł

Chorobowa 

2,45%

19,11 zł

Wypadkowa 

1,67%

13,03 zł

SUMA

31,64%

246,80 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. W przypadku przedsiębiorców podstawę ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składki w 2020 r. - 4026,01 zł

Zdrowotna 9%

362,34 zł

Kto może opłacać preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS są skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Obniżone składki mają charakter dobrowolny i obowiązują przez okres pełnych 24 miesięcy. Decyzję o opłacaniu niższych składek należy podjąć od razu przy pierwszym zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 lutego 2018 r. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Tzw. mały ZUS obowiązuje przez okres 24 pełnych miesięcy, a więc do 31 stycznia 2020 r. Pierwszą składkę na tzw. duży ZUS przedsiębiorca opłaca za luty 2020 r. (odprowadzana do ZUS do 10 lub 15 marca).

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 15 lutego 2018 r. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS obejmują okres 24 pełnych miesięcy. W przypadku gdy rozpoczęto działalność w trakcie miesiąca, mały ZUS będzie obowiązywał do końca lutego 2020 roku. Przedsiębiorca będzie zobligowany opłacać składki ZUS na zasadach ogólnych, począwszy od marca 2020 r. (odprowadzana do ZUS do 10 lub 15 kwietnia).