Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Preferencyjne składki ZUS w 2015 r.

Znamy kwoty preferencyjnych składek ZUS na 2015 rok! W lipcu br. Rada Ministrów przyjęła projekt określający minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w przyszłym roku. Od 2015 najniższe krajowe wynagrodzenie będzie wynosiło 1750 zł brutto. Co do zasady podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% wartości minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę.

Preferencyjne składki ZUS w 2015 r.

W tabeli poniżej zostały przedstawione preferencyjne składki ZUS na ubezpieczenia społeczne obowiązujące w 2015 r.

 

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składek w 2014 r. - 504 zł

Podstawa wymiaru składek do 31 marca 2015 r. - 525 zł

Podstawa wymiaru składek od 1 kwietnia 2015 r. - 525 zł

Emerytalna 19,52%

98,38 zł

102,48 zł

102,48 zł

Rentowa 8%

40,32 zł

42,00 zł

42,00 zł

Chorobowa 2,45%

12,35 zł

12,86 zł

12,86 zł

Wypadkowa 1,93%/ 1, 80% *

9,73 zł

10,13 zł

9,45 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

SUMA

160,78 zł

167,47 zł

166,79 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. W przypadku przedsiębiorców podstawę ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

 

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składki w 2014 r. - 3004,48 zł

Podstawa wymiaru składki w 2015 r. - 3104,57 zł

Zdrowotna 9%

270,40 zł

279,41 zł

Kto może opłacać preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS są skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Obniżone składki mają charakter dobrowolny i obowiązują przez okres pełnych 24 miesięcy. Decyzję o opłacaniu niższych składek należy podjąć od razu przy pierwszym zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 września 2014 r. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Tzw. mały ZUS obowiązuje przez okres 24 pełnych miesięcy, a więc do 31 sierpnia 2016 r. Pierwszą składkę na tzw. duży ZUS przedsiębiorca opłaca za wrzesień 2016 r. (odprowadzana do ZUS do 10 lub 15 października).

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 15 września 2014 r. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS obejmują okres 24 pełnych miesięcy. W przypadku gdy rozpoczęto działalność w trakcie miesiąca, mały ZUS będzie obowiązywał do końca września 2016 roku. Przedsiębiorca będzie zobligowany opłacać składki ZUS na zasadach ogólnych, począwszy od października 2016 r. (odprowadzana do ZUS do 10 lub 15 listopada).

Po upływie 24 miesięcy przedsiębiorcę będą obowiązywały pełne składki ZUS, a to już wydatek ponad tysiąca złotych. Przejście na z małego na duży ZUS wiąże się z dopełnieniem formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.