Poradnik Przedsiębiorcy

Preferencyjne składki ZUS w 2021 r. - kwoty, terminy i podstawy

Znamy kwoty preferencyjnych składek ZUS na 2021 rok! We wrześniu zeszłego roku Rada Ministrów przyjęła projekt określający minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w nowym roku. Od 2021 najniższe krajowe wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto. Preferencyjne składki ZUS liczone są od podstawy, która wynosi 30% wartości minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę.

Preferencyjne składki ZUS w 2021 r.

W tabeli poniżej zostały przedstawione preferencyjne składki ZUS na ubezpieczenia społeczne obowiązujące w 2021 r.

Nazwa składki

Stopa procentowa składki

Podstawa wymiaru składek w 2021 r. - 840 zł

Emerytalna 

19,52%

163,97 zł

Rentowa

8,00%

67,20 zł

Chorobowa 

2,45%

20,58 zł

Wypadkowa 

1,67%

14,03 zł

SUMA

31,64%

265,78 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. W przypadku przedsiębiorców podstawę ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składki w 2021 r. - 4242,38 zł

Zdrowotna 9%

381,81 zł

Kto może opłacać preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS są skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Obniżone składki mają charakter dobrowolny i obowiązują przez okres pełnych 24 miesięcy. Decyzję o opłacaniu niższych składek należy podjąć od razu przy pierwszym zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 lutego 2019 r. zgłaszając się jednocześnie do 2 letniej ulgi dla nowych firm. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Preferencja obowiązuje przez okres 24 pełnych miesięcy, a więc do 31 stycznia 2021 r. Pierwszą składkę na tzw. duży ZUS lub na składki od dochodu przedsiębiorca opłaca za luty 2021 r. (odprowadzana do ZUS do 10 lub 15 marca).

Po 24-miesięcznej uldze dla nowych firm, przedsiębiorca spełniający określone warunki może przystąpić do kolejnej ulgi - mały ZUS plus, czyli tzn. składki od dochodu. Więcej na temat tej ulgi można przeczytaj w artykule: Mały ZUS 2021 – jakie zmiany nas czekają?

Przykład. 2. 

Przedsiębiorca, który założył działalność 5 kwietnia 2019 roku dokonał zgłoszenia w pierwszej kolejności do ulgi na start w ZUS. Ulga ta gwarantuje przedsiębiorcy możliwość opłacania z tytułu prowadzonej działalności tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres pełnych 6 miesięcy co oznacza, że obowiązywała ona przedsiębiorcę do końca października 2019 roku. Następnie przedsiębiorca dokonał przerejestrowania w ZUS na 2 letnią ulgę dla nowych firm (preferencyjny ZUS) z datą zgłoszenia przypadającą na dzień 1 listopada 2019 roku. Preferencyjny ZUS będzie obowiązywał przedsiębiorcę przez pełne 24 miesiące, czyli do października 2021 roku włącznie.

Przykład 3.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 15 lutego 2019 r. jednocześnie rezygnując z prawa do ulgi na start dokonał rejestracji od razu do składek preferencyjnych Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS obejmują okres 24 pełnych miesięcy. W przypadku gdy rozpoczęto działalność w trakcie miesiąca, preferencja będzie obowiązywała do końca lutego 2021 roku. Przedsiębiorca będzie zobligowany opłacać składki ZUS na zasadach ogólnych bądź gdy spełni odpowiednie warunki - składki od dochodu, począwszy od marca 2020 r. (odprowadzana do ZUS do 10 lub 15 kwietnia).