0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Premia uznaniowa w okresie choroby a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W jakich przypadkach do podstawy świadczenia chorobowego pracownika wliczamy premię wypłaconą w czasie jego absencji chorobowej? A w jakich przypadkach przepisy wyłączają taką możliwość? Czy premia uznaniowa wlicza się do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego?

Premia należna za okres pobierania zasiłku

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego świadczenia.

W myśl art. 92 § 2 Kodeksu pracy wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Gdy zakładowe przepisy płacowe lub regulamin wynagradzania nie zawierają postanowień “o zachowywaniu prawa do premii za okresy pobierania świadczeń chorobowych”, można uznać, że premia nie przysługuje za te okresy, a tym samym wlicza się ją do podstawy świadczeń chorobowych.

Kiedy jednak pracodawca pomimo braku polityki wynagradzania lub braku jednoznacznych zapisów w umowie udowodni, że premia wypłacana pracownikowi jest naliczona/należna za okres pobierania świadczeń chorobowych, to tego składnika nie uwzględnia się w podstawie wymiaru tych świadczeń.

Premia uznaniowa niezwiązana z okresem pracy

 W niektórych przypadkach kryteria przyznania premii wykluczają związek z konkretnym okresem pracy. Ma to miejsce w przypadku dodatkowego wynagradzania za:

  • szczególne osiągnięcia,
  • wykonanie dodatkowych projektów,
  • wypracowanie celu, lub konkretnego zysku.

W okresie niezdolności do pracy pracownik nie ma możliwości wypracowania celu ani wykazania się udziałem w dodatkowych projektach. Uznaje się, że w powyższych przypadkach premia nie jest wypłacana za okresy pobierania świadczeń chorobowych i należy wliczyć ją do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych.

Co istotne, premia powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w kwocie faktycznie uzyskanej, bez dopełniania, z uwagi na fakt, iż uzupełnieniu podlegają wyłącznie takie składniki wynagrodzenia, które są pomniejszane proporcjonalnie za okresy absencji chorobowej. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów