Umowy do pobrania

miejsce na sortowanie

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzór z omówieniem

Umowa najmu lokalu regulowana jest przez prawo cywilne. Podpisując ją, wynajmujący zobowiązuje się oddać go najmu do użytkowania najemcy w zamian za czynsz. Dowiedz się, jak skonstruować umowę najmu lokalu i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

Zobacz 12888 pobrań

Umowa najmu okazjonalnego - wzór z omówieniem

Umowa najmu okazjonalnego nie cieszy się jeszcze dużą popularnością w Polsce głównie ze względu na rygorystyczne warunki. Czym różni się od umowy najmu i kiedy można ją zawrzeć? Dowiedz się, czytając artykuł i pobierz darmowy wzór w formacie pdf i docx!

Zobacz 7673 pobrań

Aneks do umowy - wzór z omówieniem

Wiele zawieranych w obrocie gospodarczym umów po jakimś czasie wymaga wprowadzenia pewnych zmian. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak poprawnie sporządzić aneks do umowy. Do pobrania darmowy wzór w formacie PDF oraz DOCX.

Zobacz 7601 pobrań

Umowa użyczenia lokalu - wzór z omówieniem

Nieodpłatne użyczenie dla osoby biorącej w używanie ma swoje skutki na gruncie podatku dochodowego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jakie skutki niesie umowa użyczenia lokalu i pobierz darmowy wzór umowy w formacie PDF lub DOCX!

Zobacz 7381 pobrań

Umowa pożyczki - darmowy wzór z omówieniem

Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Oznacza to, że dla jej skutecznego zawarcia jest potrzebne zgodne oświadczenie stron, bez żadnych dodatkowych czynności. Pobierz darmowy wzór umowy pożyczki w dwóch formatach pdf i docx.

Zobacz 5644 pobrań

Umowa darowizny samochodu - wzór z omówieniem

Jak większość czynności prawnych, darowizna samochodu powinna być udokumentowana umową. Dowiedz się, co powinna zawierać umowa darowizny samochodu i sprawdź czy od darowizny należy zapłacić podatek. Pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

Zobacz 5090 pobrań

Umowa użyczenia - wzór z omówieniem

Umowa użyczenia jest zezwolenie użyczającego na używanie danej rzeczy przez biorącego. W przeciwieństwie od umowy najmu ma ona charakter bezpłatny. Dowiedz się, jak sporządzić umowę użyczenia i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

Zobacz 3854 pobrań

Aneks do umowy - wzór aneksu do umowy z omówieniem

Umowy zawierane w obrocie gospodarczym często wymagają wprowadzenia drobnych zmian. Aneks do umowy to dokument, dzięki któremu można wprowadzić te zmiany. Dowiedz się jak stworzyć ten dokument i pobierz darmowy wzór aneksu do umowy w formacie PDF lub DOC!

Zobacz 3644 pobrań

Umowa dzierżawy gruntu - wzór z omówieniem

Umowa dzierżawy gruntu uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Odnosza się do niej również odpowiednie przepisy dotyczące najmu. Dowiedz się, kiedy zawierana jest umowa dzierżawy gruntu i pobierz darmowy wzór umowy w dwóch formatach - pdf lub docx!

Zobacz 3416 pobrań

Umowa darowizny - wzór z omówieniem

Umowa darowizny powinna zostać zawarta w formie pisemnej lub niekiedy w formie aktu notarialnego. W jakiej formie powinna zostać zawarta umowa darowizny, jakie elementy powinna zawierać? Pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF oraz DOC.

Zobacz 3357 pobrań

Umowa użyczenia samochodu - wzór z omówieniem

Umowa użyczenia samochodu regulowana jest przez kodeks cywilny - jest zbliżona do umowy dzierżawy, różni się jednak od niej tym, że ma charakter nieodpłatny. Dowiedz się więcej na jej temat i pobierz darmowy wzór umowy w dwóch formatach - pdf oraz docx!

Zobacz 2970 pobrań

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór z omówieniem

Transakcję kupna-sprzedaży samochodu w praktyce najlepiej udokumentować umową. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, z jakich elementów składa się umowa kupna-sprzedaży samochodu. Do pobrania darmowy wzór z umowy w dwóch formatach - pdf lub docx!

Zobacz 2605 pobrań

Umowa o współpracy - wzór z omówieniem

W obrocie gospodarczym często jest zawierana umowa o współpracy handlowej. Jest ona korzystniejsza, jeśli zawarli ją przedsiębiorcy, a nie osoby prywatne. Dowiedz się, jak skonstruować umowę o współpracy i pobierz darmowe wzory w formacie PDF lub DOC!

Zobacz 2493 pobrań

Umowa najmu lokalu wzór z omówieniem

Umowa najmu, jest umową regulowaną przepisami kodeksu cywilnego, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas nieokreślony lub określony. Pobierz darmowy wzór umowy najmu lokalu w formacie pdf lub doc i zabezpiecz interesy.

Zobacz 2211 pobrań

Wzór - umowa najmu samochodu z omówieniem

Ustawy nie precyzują, jakie obowiązkowe elementy powinna zawierać umowa najmu samochodu ani czy powinna być zawarta w formie pisemnej - Pobierz za darmo gotowy wzór umowy i dowiedz się, jak ją prawidłowo sporządzić oraz jak ją rozwiązać.

Zobacz 2153 pobrań
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów