0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz VAT-R z omówieniem - powrót do zwolnienia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czynni podatnicy VAT maja możliwość powrócić do zwolnienia podatkowego jeżeli:

  • w roku bieżącym oraz poprzednim obrót opodatkowany nie przekroczył 150.000 zł;
  • nie wykonują czynności wskazanych w art. 113 ust 13 (m.in. dostaw metali szlachetnych, dostaw nowych środków transportu, świadczenia usług prawnicznych, doradczych, czy jubilerskich);
  • złożą wniosek aktualizacyjny VAT-R;
  • minął co najmniej rok licząc od końca roku w którym przedsiębiorca zrezygnował ze zwolnienia.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione możliwy jest powrót do zwolnienia z podatku VAT nawet w trakcie roku podatkowego.

Podczas wypełniania wniosku należy zwrócić uwagę na lewy górny róg formularza, w którym należy podać numer identyfikacji podatkowej składającego.

Część A Cel i miejsce zgłoszenia

Formularz VAT-R z szerokim omówieniem

W pozycji nr. 4 należy wybrać kwadrat nr. 2 aktualizacja danych. Jako naczelnika należy wskazać właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych. Pozycje nr. 6 i 7 pozostają puste, bowiem uzupełniają je jedynie zagraniczni przedsiębiorcy.

W związku z tym, że przedsiębiorca aktualizuje dane  uzupełnia dodatkowo pozycje nr. 8 i 9. W przypadku powrotu o zwolnienia  jako zakres zmiany danych należy zaznaczyć kwadrat 1 Zmiana nie spowodowała zmiany właściwości organu podatkowego. Pozycja 9 wówczas pozostaje nie wypełniona.

Część B Dane podatnika

W dalszej części wniosku podaje się dane identyfikacyjne przedsiębiorcy oraz adresy. W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będą to przede wszystkim imiona i nazwisko, numer PESEL i data urodzenia i adres zamieszkania. W przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną podaje się nazwę pełną i skróconą, REGON, datę rozpoczęcia działalności i adres siedziby.

Część C Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT


Formularz VAT-R z szerokim omówieniem

Jeżeli przedsiębiorca powraca do zwolnienia z VAT powinien w części C zaznaczyć kwadrat przy poz. 30 (podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9), oraz w poz. 38 podać dokładną datę od której ponownie będzie korzystał ze zwolnienia z VAT. Powinien to być pierwszy dzień miesiąca od którego przedsiębiorca powraca do zwolnienia.  

Pozycje 39, 44, 47 oraz część C2 i C3 pozostawia się “puste”.

Część D Oświadczenie i podpis

W celu nadania formularzowi mocy prawnej na koniec podatnik powinien  podpisać deklarację co jest również potwierdzeniem, iż dane w niej zawarte są zgodne z prawdą.

Konsekwencje  

Powrót do zwolnienia po spełnieniu  ustawowych warunków jest zatem możliwy. Przedsiębiorca powinien jednak pamiętać o tym, że powrót do zwolnienia najczęściej powoduje konieczność dokonania korekty odliczonego podatku. Dotyczy to towarów i materiałów, które nie zostały sprzedane przed powrotnym przejściem na zwolnienie, a także środków trwałych i wyposażenia.

Do pobrania:

Wzór formularza VAT-R (11).pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów