0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

4 pomysły, skąd wziąć kapitał na biznes w Internecie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Trudno jest stworzyć dochodowy biznes w Internecie bez odpowiednich nakładów finansowych. Budżet własny przedsiębiorcy często okazuje się niewystarczający. Skąd w takim razie wziąć pieniądze na rozkręcenie własnej firmy? Nie jest to bardzo trudne i nieosiągalne - wystarczą tylko dobre chęci, pomysł, trochę czasu i szczęścia. Pomysłów na źródło kapitału na rozpoczęcie własnej działalności jest dużo, w poniższym artykule prezentujemy zaledwie 4 z nich.

Fundusze zalążkowe

Jedną z dostępnych form pomocy, z których może skorzystać startujący e-przedsiębiorca są fundusze zalążkowe (czyli tzw. seed capital), które w zamian za pewien udział w projekcie wykładają często spore pieniądze. Poza gotówką, właściciel powstającej firmy może skorzystać również z doświadczenia i kontaktów oferowanych przez właścicieli funduszy.

Rozwiązanie to pozwala początkującym przedsiębiorcom zaistnieć na rynku oraz pokryć koszty inwestycyjne związane m.in. z tworzeniem produktów i oferty usługowej. Co ważne, na tego typu wsparcie mogą liczyć mikro- i małe przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu. Po przejściu kolejnych etapów eliminacyjnych, dochodzi do negocjacji udziałów inwestora w spółce oraz ich ceny. Maksymalna wysokość dotacji dla pojedynczego przedsiębiorcy to aż 200 tys. euro! Żeby sięgnąć po te środki wystarczy dobry pomysł na biznes. Fundusz pomoże założyć firmę, opracować biznesplan i strategię działania, udostępni lokal na siedzibę i oczywiście – dofinansuje rozwój nowego produktu lub usługi. W zamian obejmie nie więcej niż 50 proc. udziałów.

Inkubatory technologiczne

Rozwiązaniem idealnym dla osób, które mają pomysł na działalność z obszaru nowoczesnych technologii jest skorzystanie z pomocy inkubatorów technologicznych. Wspierają one małe firmy w pierwszym okresie ich działalności. Mogą one wówczas, poza kapitałem, liczyć na kontakt z pracownikami inkubatora - trenerami i doradcami, jak również z innymi przedsiębiorcami korzystającymi z jego usług.

W ramach pomocy inkubatorów, młodzi przedsiębiorcy zyskują preferencyjną stawkę wynajmu pomieszczenia biurowego, infrastruktury technicznej i serwisowej, wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa oraz transferu technologii.

Firmy spędzają w inkubatorze przeciętnie od 3 do 5 lat. Maksymalny czas trwania pomocy tego typu wynosi 10 lat. Co ważne, inkubator w jeden pomysł może zainwestować nawet 200 tys. euro, obejmując przy tym nie więcej niż 50% udziałów.

Jak podaje PARP, obecnie w Polsce identyfikuje się 29 inkubatorów technologicznych, z czego około 40% działa w obszarze parków technologicznych, co wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla firmy.

Dotacje na e-biznes

Innym pomysłem na sfinansowanie biznesu w Internecie jest skorzystanie z szansy, jaką daje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Jest ona przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność wiążą z szeroko rozumianą gospodarką elektroniczną.

Z e-dotacji mogą skorzystać mikro oraz małe przedsiębiorstwa, które istnieją nie dłużej niż 12 miesięcy, mają pomysł na ciekawy biznes w Internecie oraz w odpowiednim terminie złożą wniosek wraz z kompletem dokumentów. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie ukończyły 27 roku życia mogą ubiegać się o 80% dofinansowania wydatków kwalifikowanych, a pozostałym podmiotom przysługuje zwrot 70% zainwestowanych środków. Warto podkreślić, że okres dofinansowania przedsięwzięcia to maksymalnie 24 miesiące.

Dofinansowanie unijne na rozwój e-biznesu pozwala na zakup sprzętu elektronicznego, komputerów, oprogramowań i licencji, które są niezbędne do realizacji takiego projektu. Mogą także przyczynić się do wytworzenia nowych produktów cyfrowych, czy sfinansowania szkoleń związanych z uruchomieniem i obsługą nowej lub zaktualizowanej usługi elektronicznej.

Anioły Biznesu

To szczególny rodzaj wsparcia dla młodych firm. Aniołami Biznesu są osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, którzy inwestują w interesujące przedsięwzięcia na wczesnym etapie ich rozwoju (w tzw. stratupy). Tu również pomoc polega na zaoferowaniu funduszy oraz doświadczenia w zamian za udział w przedsięwzięciu.

Co odróżnia Aniołów Biznesu od innych przedsiębiorstw-inwestorów? Przede wszystkim to, że dla nich na pierwszym miejscu jest człowiek - jego kompetencje i porozumienie z inwestorem. Wszelkiego rodzaju kalkulacje zysków schodzą tu na dalszy plan.

Anioł Biznesu to osoba, która:

  • dysponuje prywatnym kapitałem finansowym,
  • posiada bogatą wiedzę i doświadczenie, jak również szerokie grono kontaktów,
  • koncentruje się na dynamicznym rozwoju firmy i wzroście jej wartości,
  • oferuje kapitał długoterminowy, angażując się w firmę na okres 3-6 lat, po których wycofuje się z inwestycji.

Możliwości sfinansowania biznesu w Internecie jest wiele. Dla przedstawicieli instytucji wspierających e-projekty problemu nie stanowi brak dostępnego kapitału, ale trudności widzą oni raczej w braku ciekawych pomysłów ze strony przedsiębiorców. Do ich drzwi puka wielu pomysłodawców, ale znikomy ich procent ma szansę na uzyskanie pieniędzy. Podobnie sytuacja wygląda na rynku e-dotacji, gdzie pula pieniędzy nie zawsze zostaje wykorzystana.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów