Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

4 pomysły, skąd wziąć kapitał na biznes w Internecie

Trudno jest stworzyć dochodowy biznes w Internecie bez odpowiednich nakładów finansowych. Budżet własny przedsiębiorcy często okazuje się niewystarczający. Skąd w takim razie wziąć pieniądze na rozkręcenie własnej firmy? Nie jest to bardzo trudne i nieosiągalne - wystarczą tylko dobre chęci, pomysł, trochę czasu i szczęścia. Pomysłów na źródło kapitału na rozpoczęcie własnej działalności jest dużo, w poniższym artykule prezentujemy zaledwie 4 z nich.

Fundusze zalążkowe

Jedną z dostępnych form pomocy, z których może skorzystać startujący e-przedsiębiorca są fundusze zalążkowe (czyli tzw. seed capital), które w zamian za pewien udział w projekcie wykładają często spore pieniądze. Poza gotówką, właściciel powstającej firmy może skorzystać również z doświadczenia i kontaktów oferowanych przez właścicieli funduszy.

Rozwiązanie to pozwala początkującym przedsiębiorcom zaistnieć na rynku oraz pokryć koszty inwestycyjne związane m.in. z tworzeniem produktów i oferty usługowej. Co ważne, na tego typu wsparcie mogą liczyć mikro- i małe przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu. Po przejściu kolejnych etapów eliminacyjnych, dochodzi do negocjacji udziałów inwestora w spółce oraz ich ceny. Początkująca firma może otrzymać od 20 tys. do nawet miliona złotych. Fundusz zainwestuje kapitał na okres od 3 do 7 lat i przez ten czas jego przedstawiciel, który stanie się w nowo powstałej spółce członkiem rady nadzorczej, będzie obserwował działalność i analizował wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Inkubatory technologiczne

Rozwiązaniem idealnym dla osób, które mają pomysł na działalność z obszaru nowoczesnych technologii jest skorzystanie z pomocy inkubatorów technologicznych. Wspierają one małe firmy w pierwszym okresie ich działalności. Mogą one wówczas, poza kapitałem, liczyć na kontakt z pracownikami inkubatora - trenerami i doradcami, jak również z innymi przedsiębiorcami korzystającymi z jego usług.

W ramach pomocy inkubatorów, młodzi przedsiębiorcy zyskują preferencyjną stawkę wynajmu pomieszczenia biurowego, infrastruktury technicznej i serwisowej, wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa oraz transferu technologii.

Firmy spędzają w inkubatorze przeciętnie od 3 do 5 lat. Maksymalny czas trwania pomocy tego typu wynosi 10 lat. Co ważne, inkubator w jeden pomysł może zainwestować nawet 200 tys. euro, obejmując przy tym nie więcej niż 50% udziałów.

Jak podaje PARP, obecnie w Polsce identyfikuje się 29 inkubatorów technologicznych, z czego około 40% działa w obszarze parków technologicznych, co wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla firmy.

Dotacje na e-biznes

Innym pomysłem na sfinansowanie biznesu w Internecie jest skorzystanie z szansy, jaką daje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Jest ona przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność wiążą z szeroko rozumianą gospodarką elektroniczną.

Z e-dotacji mogą skorzystać mikro oraz małe przedsiębiorstwa, które istnieją nie dłużej niż 12 miesięcy, mają pomysł na ciekawy biznes w Internecie oraz w odpowiednim terminie złożą wniosek wraz z kompletem dokumentów. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie ukończyły 27 roku życia mogą ubiegać się o 80% dofinansowania wydatków kwalifikowanych, a pozostałym podmiotom przysługuje zwrot 70% zainwestowanych środków. Warto podkreślić, że okres dofinansowania przedsięwzięcia to maksymalnie 24 miesiące.

Do 28 grudnia 2012 roku w ramach dotacji na e-biznes zatwierdzono 13 085 projektów na kwotę 39,34 mld zł.

Anioły Biznesu

To szczególny rodzaj wsparcia dla młodych firm. Aniołami Biznesu są osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, którzy inwestują w interesujące przedsięwzięcia na wczesnym etapie ich rozwoju (w tzw. stratupy). Tu również pomoc polega na zaoferowaniu funduszy oraz doświadczenia w zamian za udział w przedsięwzięciu.

Co odróżnia Aniołów Biznesu od innych przedsiębiorstw-inwestorów? Przede wszystkim to, że dla nich na pierwszym miejscu jest człowiek - jego kompetencje i porozumienie z inwestorem. Wszelkiego rodzaju kalkulacje zysków schodzą tu na dalszy plan.

Anioł Biznesu to osoba, która:

  • dysponuje prywatnym kapitałem finansowym,
  • posiada bogatą wiedzę i doświadczenie, jak również szerokie grono kontaktów,
  • koncentruje się na dynamicznym rozwoju firmy i wzroście jej wartości,
  • oferuje kapitał długoterminowy, angażując się w firmę na okres 3-6 lat, po których wycofuje się z inwestycji.

Możliwości sfinansowania biznesu w Internecie jest wiele. Dla przedstawicieli instytucji wspierających e-projekty problemu nie stanowi brak dostępnego kapitału, ale trudności widzą oni raczej w braku ciekawych pomysłów ze strony przedsiębiorców. Do ich drzwi puka wielu pomysłodawców, ale znikomy ich procent ma szansę na uzyskanie pieniędzy. Podobnie sytuacja wygląda na rynku e-dotacji, gdzie pula pieniędzy nie zawsze zostaje wykorzystana.