0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wygląda prowadzenie działalności w SSE?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma kosztami, wśród których są obciążenia podatkowe. Mogą one utrudniać funkcjonowanie szczególnie małym i średnim firmom. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad przeniesieniem swojego przedsiębiorstwa do jednej ze specjalnych stref ekonomicznych (SSE)

Czym są specjalne strefy ekonomiczne (SSE)?

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) są odrębnymi administracyjnie terenami naszego kraju, w których można prowadzić przedsiębiorstwo, korzystając z preferencyjnych warunków rozliczeń podatkowych. Zostały one stworzone, aby wspierać niedawno powstałe inwestycje, które mogą przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy, a także do rozwoju danego regionu.

Ulgi oferowane przez specjalne strefy ekonomiczne (SSE)

Prawdopodobnie najbardziej korzystne dla przedsiębiorcy jest zwolnienie z konieczności opłacania podatku dochodowego od przychodów, które dostaje on dzięki funkcjonowaniu w danej strefie ekonomicznej. Kwota ulgi nie jest stałą i  zależy od rozmiaru firmy, a także od terenu polski, na którym się znajduje. Niektóre regiony pomagają przedsiębiorstwom w wysokości 40% podatku, inne nawet w 50%. Najmniej wsparcia mogą dostać firmy z Warszawy - tu ulga wynosi tylko 30%. Jednak dla małych przedsiębiorstw ta pomoc może być podniesiona o 20 punktów procentowych, a dla średnich o 10 punktów procentowych. Firmy transportowe nie będą mogły jednak zostać objęte tak korzystnymi “podwyżkami”.

Specjalne strefy ekonomiczne przyznają także nakłady na tworzenie i rozwój nowych miejsc pracy. Pieniądze z tego tytułu można otrzymać między innymi na szkolenia dla pracowników.

Ostatni rodzaj możliwego wsparcia nie funkcjonuje we wszystkich strefach ekonomicznych, a o jego udzieleniu decydują lokalne władze. Polega ono na zwolnieniu osoby prowadzącej działalność gospodarczą z podatku od nieruchomości. 

Uwaga!

Aby skorzystać z pomocy oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne, należy:

  • prowadzić działalność gospodarczą nie krócej niż 5 lat,

  • utrzymywać własność składników majątku związanych z wydatkami inwestycyjnymi przez 5 lat.

Jednak w przypadku małych i średnich firm ten czas jest krótszy o 2 lata.  

Rozliczanie podatku w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE)

Obliczenia dotyczące rozliczania podatku dla osób korzystających z ulg w strefach ekonomicznych wyglądają nieco inaczej. Na wysokość zwolnienia z podatku dochodowego mają wpływ wydatki inwestycyjne, poniesione przez właściciela firmy. Dysponując tą wartością, należy skupić się następnie na intensywności pomocy (30, 40 lub 50% plus ewentualne punkty procentowe, które dostaje się ze względu na rozmiar firmy). Wynik tych wyliczeń przedstawia przedsiębiorcy wysokość wsparcia, które otrzyma w ramach ulgi od podatku dochodowego

Pamiętaj!

Uzyskanie ulgi w ramach podatku dochodowego umożliwią przedsiębiorcy tylko wydatki związane z nowymi inwestycjami lub rozwojem nowych miejsc pracy.

Trzeba zatem uważać, aby podane rodzaje kosztów nie były zbyt wysokie, bo mogą okazać się za duże dla niewielkiego przedsiębiorstwa. Warto się również wystrzegać za niskich kosztów, bo te mogą być natomiast niekorzystne dla rozwoju danego regionu.

Innym czynnikiem, który może mieć istotny wpływ na uzyskanie ulgi, jest odpowiednia skala podatkowa w przypadku opłaty dochodowej od osób fizycznych. Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym, nie zostaną zwolnieni z płacenia go.

Nowe przepisy o SSE od 2018 roku?

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Planowaną datą wejścia w życie ustawy jest rok 2018 (jednak daty należy śledzić z uwagą). Nowa ustawa ma zastąpić starą ustawę o SSE (wg której obecne SSE będą funkcjonować do roku 2026).

Wg nowej ustawy cała Polska miałaby być objęta "specjalna strefą ekonomiczną" - wparcie rządu dla nowych inwestycji, przywileje podatkowe nie zależałyby już od obszarów terytorialnych, ale od potencjału rozwojowego firmy.

Nowa ustawa o SSE to nowe regulacje, m.in:

  • decyzja o wsparciu ma być wydawana przez scentralizowane organy (a nie, jak do tej pory, przez instytucje zarządzające SSE),
  • nowe kryteria wyboru projektów  - najbardziej punktowane mają być projekty promujące rozwój, innowacyjność i tworzenie miejsc pracy dla  wykwalifikowanej kadry,
  • możliwość odpisania ulgi badawczo-rozwojowej od wydatków poniesionych na terenach SSE - jeśli dochód nie jest objęty jako zwolniony,
  • zwolnienie z podatku PIT na co najmniej 10 lat,
  • bezpłatne usługi doradcze oraz administracyjne.

Jak widać nowa ustawa jest bardzo przyszłościowa dla mikro i małych firm, i jak mówią eksperci - dla rozwoju gospodarczego Polski.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów