Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak wygląda prowadzenie działalności w SSE?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma kosztami, wśród których są obciążenia podatkowe. Mogą one utrudniać funkcjonowanie szczególnie małym i średnim firmom. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad przeniesieniem swojego przedsiębiorstwa do jednej ze specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Dlaczego? Tłumaczymy poniżej.

Czym są specjalne strefy ekonomiczne (SSE)?

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) są odrębnymi administracyjnie terenami naszego kraju, w których można prowadzić przedsiębiorstwo, korzystając z preferencyjnych warunków rozliczeń podatkowych. Zostały one stworzone, aby wspierać niedawno powstałe inwestycje, które mogą przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy, a także do rozwoju danego regionu.

Istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych:

 • Kamiennogórska,
 • Katowicka,
 • Kostrzyńsko-Słubicka,
 • Krakowska,
 • Legnicka,
 • Łódzka,
 • Mielecka,
 • Pomorska,
 • Słupska,
 • Starachowicka,
 • Suwalska,
 • Tarnobrzeska,
 • Wałbrzyska,
 • Warmińsko-Mazurska.

Ulgi oferowane przez specjalne strefy ekonomiczne (SSE)

Prawdopodobnie najbardziej korzystne dla przedsiębiorcy jest zwolnienie z konieczności opłacania podatku dochodowego od przychodów, które dostaje on dzięki funkcjonowaniu w danej strefie ekonomicznej. Kwota ulgi nie jest stałą i  zależy od rozmiaru firmy, a także od terenu polski, na którym się znajduje. Niektóre regiony pomagają przedsiębiorstwom w wysokości 40% podatku, inne nawet w 50%. Najmniej wsparcia mogą dostać firmy z Warszawy - tu ulga wynosi tylko 30%. Jednak dla małych przedsiębiorstw ta pomoc może być podniesiona o 20 punktów procentowych, a dla średnich o 10 punktów procentowych. Firmy transportowe nie będą mogły jednak zostać objęte tak korzystnymi “podwyżkami”.

Specjalne strefy ekonomiczne przyznają także nakłady na tworzenie i rozwój nowych miejsc pracy. Pieniądze z tego tytułu można otrzymać między innymi na szkolenia dla pracowników.

Ostatni rodzaj możliwego wsparcia nie funkcjonuje we wszystkich strefach ekonomicznych, a o jego udzieleniu decydują lokalne władze. Polega ono na zwolnieniu osoby prowadzącej działalność gospodarczą z podatku od nieruchomości.

 

Uwaga!

Aby skorzystać z pomocy oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne, należy:

 • prowadzić działalność gospodarczą nie krócej niż 5 lat,

 • utrzymywać własność składników majątku związanych z wydatkami inwestycyjnymi przez 5 lat.

Jednak w przypadku małych i średnich firm ten czas jest krótszy o 2 lata.  


Rozliczanie podatku w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE)

Obliczenia dotyczące rozliczania podatku dla osób korzystających z ulg w strefach ekonomicznych wyglądają nieco inaczej. Na wysokość zwolnienia z podatku dochodowego mają wpływ wydatki inwestycyjne, poniesione przez właściciela firmy. Dysponując tą wartością, należy skupić się następnie na intensywności pomocy (30, 40 lub 50% plus ewentualne punkty procentowe, które dostaje się ze względu na rozmiar firmy). Wynik tych wyliczeń przedstawia przedsiębiorcy wysokość wsparcia, które otrzyma w ramach ulgi od podatku dochodowego