0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co to jest faktoring i kto może z niego skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktoring to jedna z nowoczesnych form finansowania bieżącej działalności firmy. Stanowi pomoc dla przedsiębiorstw, ponieważ po pierwsze pozwala poprawić ich płynność finansową, a po drugie ułatwia proces ściągania należności od ich dłużników.

Faktoring - najważniejsze informacje

Umowy faktoringowej nie regulują przepisy Kodeksu cywilnego – stanowi umowę nienazwaną. Łączy elementy innych umów, aby stworzyć własną integralną całość. Zawiera się ją w oparciu o funkcjonującą w polskim systemie prawnym zasadę swobody umów.

W Polsce usługę faktoringu oferują głownie banki. Polega ona na wykupie przez faktora (bank lub inną instytucję finansową) nieprzeterminowanych wierzytelności finansowych, które powstały w obrocie krajowym pomiędzy faktorantem, czyli dostawcą towarów lub usług, a ich odbiorcą. Po zastosowaniu narzędzi faktoringu, odbiorca towarów lub usług staje się dłużnikiem faktora i właśnie jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania, wynikające z wcześniej zawartej umowy.

Faktoring jako metoda na odzyskanie należności

Faktoring jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, których działalność polega na sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, wynoszącym na przykład 90 dni. Jednak może się okazać, że w trakcie trwania tego okresu, sprzedawca będzie potrzebował środków, na które zgodnie z wystawioną wcześniej fakturą musi poczekać. W tej sytuacji może zwrócić się do firmy świadczącej usługi faktoringu i skorzystać z jej oferty. Po zawarciu odpowiedniej umowy przedsiębiorstwo dostarcza faktorowi kłopotliwą fakturę i otrzymuje za nią ustaloną wcześniej zapłatę, która stanowi określony procent kwoty zawartej na fakturze. Pozostała część należności trafia do faktoranta natychmiast po spłacie całej kwoty. Faktor za swoje usługi pobiera prowizję, która jest odliczana zależnie od umowy, od pierwszej lub drugiej części płatności.

Faktoring jest przydatnym rozwiązaniem, które posiada wiele zalet. Nie oznacza to jednak, że usługa faktoringu nie ciągnie za sobą żadnych negatywnych skutków.

Faktoring stanowi alternatywę dla kredytu bankowego. Faktoring nie zmniejsza zdolności kredytowej firmy, a w rezultacie nie ogranicza przyszłych ewentualnych inwestycji. Ponadto dla firmy faktoringowej nie ma znaczenia czy istnieje jakakolwiek zdolność kredytowa przedsiębiorstwa, które chce skorzystać z jej usług. Liczy się jedynie spełnienie warunku wystawienia kłopotliwej faktury z odroczonym terminem płatności. Dodatkowo, tego typu usługi nie wymagają żadnego zabezpieczenia, na przykład w postaci hipoteki. Na koniec warto zaznaczyć, że faktoring pozytywnie wpływa na płynność firmy, która ma ogromne znaczenie w przypadku, gdy stara się ona o dodatkowe finansowanie zewnętrzne, na przykład w postaci kredytu inwestycyjnego.

Faktoring a dodatkowe koszty

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług firmy faktoringowej warto wziąć pod uwagę fakt, że prowizja pośrednika, czyli faktora może stanowić znaczącą sumę. Jednak, jeśli w perspektywie znajduje się strata całej kwoty wynikającej z kłopotliwej faktury, to może warto rozważyć taką możliwość. Z drugiej strony, zrezygnowanie z pieniędzy, które stanowią prowizję faktora, zmniejsza zysk firmy. W rezultacie może się okazać, że w firmach, które nakładają niższe marże, konieczne będzie podniesienie cen świadczonych usług i sprzedawanych towarów, a to może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów