0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Błędne doręczenie - w jaki sposób można się od niego odwołać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prawidłowość przebiegu postępowania cywilnego zależy od skutecznego doręczenia pisma sądowego. Nie zawsze jednak organy robią to prawidłowo. W jakich sytuacjach występuje błędne doręczenie i z jakimi skutkami się wiąże?

Czym jest skuteczne doręczenie pism? 

Niewątpliwie prawidłowe doręczenie korespondencji jest jednym z głównych elementów prawidłowości całego przebiegu postępowania cywilnego a ponadto stanowi gwarancję możliwości zapoznania się adresata z treścią pism kierowanych do niego, szczególnie bardzo istotne jest to w przypadku pism sądowych. Niemniej ważną rolę odgrywa prawidłowe doręczenie w przypadku pozycji stron w procesie, gwarantując tym samym ich równość. Również ważność znaczenia omawianej instytucji podkreśla fakt, iż od jego prawidłowego dokonania uzależniona jest skuteczność dokonania licznych czynności procesowych np. skuteczne doręczenie pisma rozpoczyna bieg terminu do dokonania określonej czynności procesowej.

Czym jest doręczenie zastępcze?

Aby prawidłowo zrozumieć omawiany problem należy zacząć od wyjaśnienia czym jest prawidłowe doręczenie. Otóż aby można było mówić o prawidłowym doręczeniu dokumentów powinno ono nastąpić do rąk własnych adresata pisma. Jednakże prawo przewiduje i dopuszcza w ściśle określonych przypadkach zastosowanie tzw. doręczenia zastępczego. Doręczenie zastępcze polega na wręczeniu korespondencji innej osobie niż adresat, która na mocy przepisów ustawy jest osobą do tego uprawnioną .

Błędne doręczenie 

Cała odpowiedzialność prawidłowości dokonania doręczenia spoczywa na organie, który wysyła taką korespondencję. Nawet w przypadku, gdy organ w sposób prawidłowy sporządzi pismo a wystąpi błędne doręczenie i adresat nie będzie miał możliwości zapoznania się z jego treścią – pismo takie nie wywiera żadnych skutków prawnych ani dla adresata ani dla organu. Oczywiście adresat nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani ponosić żadnych konsekwencji z tego tytułu, gdyż występuje w takim przypadku brak jakiejkolwiek winy z jego strony.

Bardzo ważne jest, iż w takiej sytuacji (gdy nie otrzyma pisma) adresat błędnie doręczanego pisma może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu. Należy jednak pamiętać, że termin można przywrócić tylko jeśli czynność nie została dokonana w terminie z powodu przeszkód trudnych do usunięcia, niezależnych od strony. To znaczy, że np. jeżeli strona dostanie pismo w dniu wyjazdu na urlop i z tego powodu nie wniosła odwołania, powyższe rozwiązanie nie znajdzie zastosowania.

 

 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów