0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skuteczne doręczenie - co oznacza to pojęcie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Doręczając pisma, sąd kieruje się zasadą oficjalności doręczeń. Oznacza to, że doręczenie jest obowiązkiem sądu i to on powinien doręczać stronom odpisy pozwu, odpowiedzi na pozew. Co do zasady, doręczenia dokonywane są za pośrednictwem operatora pocztowego, osoby zatrudnionej w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową. Doręczenie dokonywane jest w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. Na wniosek strony możliwe jest również doręczenie do skrytki pocztowej. Na czym polega skuteczne doręczenie?

Skuteczne doręczenie pisma do przedsiębiorców

Pisma skierowane do przedsiębiorców, wspólników spółek handlowych, osób prawnych, organizacji wpisanych do rejestru dostarcza się do ich siedziby wskazane w rejestrze. Jeśli niemożliwe było ich doręczenie, pozostawia się je w aktach sprawy, ze wskazaniem, że zostały skutecznie dostarczone do adresata.

Skuteczne doręczenie pisma do osób fizycznych

W przypadku osób fizycznych doręczenie dokonywane jest do rąk własnych lub, jeśli nie posiadają zdolności procesowej, odbioru dokonuje przedstawiciel ustawowy.

Osoby przebywające za granicą powinny wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Gdy ten warunek nie zostanie spełniony, pismo pozostawia się w aktach sprawy i uznaje za skutecznie doręczone.

W przypadku EPU pisma doręcza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Rodzaje skutecznego doręczenia

Wyróżniamy dwa rodzaje doręczeń:

  • właściwe – adresat odbiera pismo do rąk własnych

  • zastępcze – doręczenie następuje do osoby innej niż adresat. Osoba ta zobowiązuje się przekazać przesyłkę adresatowi. Może  być to domownik, dozorca domu, sołtys.

W przypadku doręczenia zastępczego adresat może zawsze dowodzić, że doręczenie nie nastąpiło, gdyż osoba zobowiązana do przekazania przesyłki, obowiązku tego nie dopełniła. Omawiając kwestie doręczenia warto również wspomnieć o awizo. Jest to informacja o pozostawionej w placówce pocztowej przesyłce. Adresat ma wtedy 14 dni na jej odebranie, tj. 7 dni od pozostawienia awiza i ponownie 7 dni, gdy adresat nie odebrał przesyłki w ciągu tych 7 dni od pozostawienia awiza. Po upływie tego terminu przesyłkę uznaje się za skutecznie doręczoną. Jeśli adresat odebrał list, potwierdza jego odbiór własnoręcznym podpisem z podaniem właściwej daty.

Odmowa odebrania pisma przy skutecznym doręczeniu

Odmowa odebrania przesyłki przez adresata skutkuje tym, że uznaje się ją za skutecznie doręczoną. Zatem, gdy odwiedzi nas listonosz, celem pozostawienia przesyłki, należy ją odebrać, ponieważ i tak po upływie 14 dni zostanie uznana za skutecznie doręczoną.

Skuteczne doręczenie pisma sądowego polega na tym, że adresat ma możliwość zapoznania się z jego treścią, odpowiedzi na nie oraz podjęcie jakichkolwiek innych czynności prawnych.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów