0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowe opłaty za sprzedaż alkoholu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż alkoholu to specjalny rodzaj działalności, który wiąże się z koniecznością wypełnienia dodatkowych powinności. Należą do nich obowiązek zdobycia koncesji oraz regularne ponoszenie specjalnych opłat. Jest to bardzo ważne, w przeciwnym wypadku przedsiębiorca utraci uprawnienia do sprzedaży alkoholu, a za sprzedaż tego typu trunków bez zezwolenia grozi kara grzywny.

Pierwsza opłata za sprzedaż alkoholu - wydanie koncesji

Pierwszą dodatkową opłatą, jaką musi ponieść przedsiębiorca zamierzający sprzedawać alkohol, jest opłata za wydanie koncesji. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju zezwolenia, o które ubiega się właściciel firmy. To z

kolei określa się na podstawie trunków, które mają być sprzedawane w danym sklepie.

Wyróżnia się pozwolenie na sprzedaż:

  • napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu i piwa - koszt: 525zł,
  • napojów zawierających powyżej 4,5 proc., jednak nie więcej niż 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) - koszt: 525zł,
  • napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu - koszt: 2100zł.

Co ważne, jeżeli przedsiębiorca zamierza sprzedawać piwo, wódkę oraz wino, powinien uzyskać wszystkie trzy wymienione wyżej pozwolenia. Oznacza to, iż łączny koszt uzyskania zezwolenia na alkohol wyniesie 3150 zł. Pieniądze te należy wpłacić na rachunek bankowy gminy lub miasta.

Coroczna składka za sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorca zajmujący się handlem alkoholem powinien pamiętać, że opłata za wydanie koncesji to nie jedyny wydatek, jaki musi ponieść. Konieczne jest również odprowadzanie corocznej składki za sprzedaż alkoholu. Opłaca się ją w trzech ratach płatnych:

  • pierwsza płatna do 31 stycznia,
  • druga - do 31 maja ,
  • trzecia - do 30 września danego roku.

Jej wysokość ustala się na podstawie oświadczenia o wielkości sprzedaży alkoholu w poprzednim roku (składanym do 31 stycznia 2014 roku). Jeżeli obrót w ubiegłym roku przekroczył:

  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa, wówczas w kolejnym roku opłata wyniesie 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), wówczas w kolejnym roku omawiana opłata przyjmie wartość 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu, wówczas w kolejnym roku opłata wyniesie 2,7 proc. ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeżeli wartość obrotu nie przekroczyła wskazanych kwot, wówczas konieczne jest wniesienie opłat takich, jak w przypadku wydania koncesji na sprzedaż alkoholu (czyli odpowiednio 525 zł, 525 zł i 2100 zł).

Opłata za wydanie zaświadczenia

Kolejną opłatą, którą musi ponieść przedsiębiorca sprzedający alkohol, jest 17 zł, które przeznacza się na wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów