0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż alkoholu w nocy - można czy nie można?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

9 marca 2018 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jedną ze zmian jest możliwość zakazu przez gminę sprzedaży alkoholu po godzinie 22.00. Sprawdź, kiedy możliwa jest sprzedaż alkoholu w nocy.

Ograniczenie w sprzedaży alkoholu

Nowa ustawa stanowi, że rada gminy ustalając liczbę punktów (sklepów) sprzedaży alkoholu, w limicie zezwoleń powinna również uwzględnić piwo i alkohol do 4,5% - wcześniej te napoje alkoholowe nie były brane pod uwagę przy ustalaniu liczby pozwoleń.

A zatem wszystkie napoje alkoholowe powinny być uwzględniane w limicie, który określa maksymalne liczby zezwoleń na napoje zawierające:

  1. do 4,5% alkoholu oraz piwa,

  2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

  3. powyżej 18% alkoholu.

Zachowana została zasada, że limit ustala się oddzielnie dla każdej jednostki pomocniczej gminy, czyli np. sołectwa, wsi, osiedla itp.

W ustawie dodano również zapis mówiący, że podawanie i sprzedaż alkoholu w czasie trwania imprezy masowej będą mogły być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające jednorazowe zezwolenie. Przepis ten ma zastosowanie również do firm cateringowych.

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

Kolejną zmianą w ustawie jest wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu w ogólnie pojętych miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (np. ogródków piwnych). Wcześniej zakaz taki obowiązywał, ale odnosił się do konkretnych miejsc, np. w parkach, na placach zabaw, na ulicach.

Rada gminy może wyznaczyć miejsca publiczne, w których picie alkoholu jest dozwolone, uwzględniając przepisy ustawowe. Ustalenia rady gminy nie mogą być sprzeczne z ustawą.

Sprzedaż alkoholu po 22.00 - można czy nie można?

Ustawa przyznaje gminom prawo do zakazu sprzedawania alkoholu w godzinach między 22.00 a 6.00. Decyzje jednak zależą od władz gminnych - jest tutaj pełna dowolność, a zatem jedna gmina może np. przyjąć uchwałę zakazującą sprzedaży alkoholu po 22.00, inna może przyjąć uchwałę zakazującą sprzedaży alkoholu po 2.00 w nocy, a inna może z tego prawa nie skorzystać i nie zabraniać sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

Powyższe zmiany mają na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz ograniczenie dostępu do alkoholu, szczególnie dla młodzieży, która często po niego sięga. Ponadto nowe przepisy mają  - według projektodawców - rozwiązać problem koncentracji dużej liczby punktów sprzedaży alkoholu w jednym miejscu, który jest szczególnie dotkliwy dla centrów dużych miast oraz kurortów turystycznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów