0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wywiad gospodarczy a szpiegostwo - jakie są różnice?

Wielkość tekstu:

Artykuł zewnętrzny

Pojęcia, jakim są wywiad gospodarczego i szpiegostwo gospodarcze są mylone przez szerokie grono przedsiębiorców. Tymczasem, pomiędzy nimi występują istotne różnice, które decydują o tym, że jedno działanie jest legalne, a drugie sprzeczne z prawem.

Szpieg a wywiad gospodarczy

Jeśli do kwestii szpiegostwa gospodarczego i wywiadu o tym samym charakterze podejść od strony osób, które takie działania realizują, wykazać można pierwsze różnice pojęciowe. Słowo „szpieg” ma najczęściej negatywne znaczenie. Pojęcie to jest stosowane do określenia osoby wykorzystującej często tożsamość kogoś innego dla pozyskania za wszelką cenę tajnych danych. Szpieg działa na zlecenie rządu danego państwa czy na przykład konkretnej organizacji. Szpiegostwo gospodarcze realizowane jest z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju metod, nie zawsze zgodnych z prawem i kodeksem etyki według zasady, że cel uświęca środki.

Tymczasem wywiad gospodarczy jest działaniem legalnym, polegającym na pozyskiwaniu informacji, ich przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu określonym podmiotom, bez konieczności łamania prawa, a przede wszystkim ujawniania tajemnic przedsiębiorstw. O ile szpiegostwo gospodarcze jest karalne w Polsce, o tyle wywiad gospodarczy może być realnym wsparciem dla prowadzenia działalności gospodarczej i budowania silnej, konkurencyjnej marki w danej branży. „Postrzeganie jako równoznacznych pojęć szpiegostwa i wywiadu gospodarczego jest krzywdzące dla agencji zajmujących się pozyskiwaniem informacji przy użyciu metod wywiadowczych. Jeśli postrzeganie to ulegnie zmianie, stanie się to z korzyścią dla samych przedsiębiorców”– zauważa Piotr Łukaszczyk z firmy Detektyw24.

Prawne aspekty dotyczące szpiegostwa i wywiadu gospodarczego

Według polskiego prawa szpiegostwo gospodarcze jest przestępstwem, z kolei wywiad gospodarczy, definiowany jako ogół skoordynowanych działań prowadzących do pozyskania informacji użytecznej w sektorze gospodarczym, jedynie na drodze zgodnej z prawem, jest działaniem prawnie akceptowalnym. Szpiegostwo gospodarcze można utożsamiać z tzw. „czarnym” wywiadem gospodarczym. Obejmuje ono działania prowadzące do uzyskania dostępu do tajnych informacji przy użyciu niedozwolonych środków. Szpiegostwo pozwala na ujawnienie tajemnic konkurencyjnych przedsiębiorstw, a to poważne zagrożenie dla firmy. Kto dokonuje szpiegostwa gospodarczego, naraża się na ukaranie grzywną albo karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów