0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup alkoholu dla kontrahenta - rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiliśmy alkohol, który będzie przekazywany kontrahentom jako prezent od firmy. Jak zaksięgować zakup alkoholu dla kontrahenta w KPiR i czy od takiego wydatku można odliczyć podatek VAT?

Andrzej, Katowice

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Organy podatkowe są zdania, że wydatek poniesiony na zakup alkoholu dla kontrahenta w ramach upominku stanowi koszt reprezentacji, bowiem przedsiębiorca ponosi go w celu stworzenia określonego wizerunku firmy oraz wywołania korzystnego wrażenia w kontaktach z kontrahentami. W konsekwencji oznacza to, że wydatki te na mocy ww. regulacji są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast ustawa o VAT nie wyłącza wprost prawa do odliczenia podatku naliczonego od alkoholu nabywanego jako prezent dla kontrahentów, nawet jeśli wydatki na gruncie podatku dochodowego mają charakter reprezentacyjny i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Należy jednak spełnić podstawowy warunek niezbędny przy odliczeniu VAT, tzn. zakupiony towar musi mieć związek z działalnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Czynny podatnik VAT może odliczyć VAT naliczony od nabywanego alkoholu na prezenty dla kontrahentów, jeśli jego nabycie jest związane (choćby pośrednio) z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jeżeli przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktury za zakup alkoholu dla kontrahenta, to w momencie przekazania go kontrahentom zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT może wystąpić obowiązek naliczenia VAT należnego. Przepisu tego nie stosuje się w stosunku do prezentów o małej wartości, przez które rozumie się m.in.towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób.

Zatem jeśli ewidencja taka nie będzie prowadzona bądź, gdy wartość przekazanych jednej osobie upominków w danym roku przekroczy kwotę 100 zł, to powstanie obowiązek opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania kontrahentowi alkoholu. W takim przypadku podatek VAT można ująć na fakturze wewnętrznej. W konsekwencji, mimo tego, że podatnik odliczy VAT od nabyciu alkoholu, to i tak ostatecznie będzie zobowiązany naliczyć go ponownie przy jego przekazaniu kontrahentowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów