Poradnik Przedsiębiorcy

Czy za L4 na urlopie wychowawczym należy się zasiłek?

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym i dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Chcę iść do końca ciąży na zwolnienie lekarskie, a następnie na urlop macierzyński. Czy za L4 na urlopie wychowawczym otrzymam zasiłek chorobowy?  

Sara, Kraków

Za zwolnienie lekarskie przypadające na okres urlopu wychowawczego nie przysługuje zasiłek chorobowy. Dopiero po powrocie do pracy będzie przysługiwał zasiłek chorobowy, którego zasady wypłaty określa ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

L4 na urlopie wychowawczym

Według ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli niezdolność do pracy przypada w czasie urlopu wychowawczego, wówczas nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Za okres urlopu wychowawczego nie przysługuje również wynagrodzenie chorobowe, co zostało potwierdzone w art. 92 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy.

W czasie urlopu wychowawczego nie przysługuje prawo  do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz do zasiłku opiekuńczego.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Z urlopu wychowawczego można zrezygnować:

  • za zgodą pracodawcy - w każdym czasie,

  • po zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem podjęcia pracy (art. 186[3] kp).

Po powrocie z urlopu wychowawczego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy zgodnie z  ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek macierzyński a urlop wychowawczy

W sytuacji, gdy w trakcie urlopu wychowawczego urodzi się dziecko, wówczas nie przysługuje urlop macierzyński, ale przysługuje zasiłek macierzyński, który  w takim przypadku może zostać skrócony o 2 tygodnie. Dzieje się tak, gdy cały okres urlopu macierzyńskiego przypadałby w czasie urlopu wychowawczego. Natomiast, jeżeli długość urlopu macierzyńskiego będzie wykraczać poza urlop wychowawczy, zasiłek macierzyński wypłacany będzie przez pełen okres.

Z tytuł urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym nie nabywa się prawa do urlopu macierzyńskiego,  zachowuje się jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego.