0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urlop wypoczynkowy po długiej chorobie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co do zasady pracownik, który zachoruje, ma prawo do pobierania wynagrodzenia chorobowego przez 33 dni w roku (lub 14 dni w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia). Po tym okresie przechodzi na zasiłek chorobowy. Maksymalny okres zasiłku wynosi 182 dni w ciągu roku. Kiedy należy wysłać pracownika na badania kontrolne? Czy pracownik może iść na urlop wypoczynkowy po długiej chorobie?

Badanie kontrolne po długiej chorobie

Bez względu na to, czy podczas choroby pracownik pobierał wynagrodzenie chorobowe, czy zasiłek chorobowy, po 30 dniach nieprzerwanej niezdolności do pracy przed powrotem do niej musi przejść badania kontrolne u lekarza medycyny pracy, w celu otrzymania zaświadczenia, że nie ma przeciwwskazań do jej wykonywania.

Urlop wypoczynkowy po długiej chorobie

Przykład 1.

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie od 45 dni. W ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego przekazał pracodawcy wniosek o urlop wypoczynkowy, który miałby się rozpocząć z dniem następnym, czyli bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia.

Czy pracodawca powinien wyrazić zgodę na urlop wypoczynkowy po długiej chorobie, jeśli pracownik nie przeszedł kontrolnych badań lekarskich? Odpowiedzi na to pytanie niestety nie znajdziemy bezpośrednio w przepisach.

Różne stanowiska Sądu Najwyższego

W celu określenia, czy pracodawca może wyrazić zgodę na urlop wypoczynkowy po długiej chorobie, jeśli pracownik nie przeszedł badań kontrolnych należy posiłkować się orzecznictwem, które zapadło w tym problemie.

Stanowiska Sądu Najwyższego nie były jednomyślne

Jedno z nich wskazywało, że udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po chorobie dłuższej niż 30 dni (bez odbycia badań kontrolnych) jest prawidłowe. Argumentowano to tym, że badania lekarskie mają wskazać brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na obecnym stanowisku. Natomiast pracownik podczas urlopu wypoczynkowego nie pracuje i nawet gdyby był niezdolny do pracy, to jej nie wykonuje. W takim przypadku kontrolne badania powinny być przeprowadzone bezpośrednio po powrocie z urlopu wypoczynkowego przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.

Inne stanowiska wskazywały zupełnie odmienne podejście. Wskazują na to, że urlop wypoczynkowy nie może zostać udzielony na okres niezdolności do pracy. A skoro pracownik nie posiada zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na wykonywanie pracy, to przyjmuje się, że nie jest zdolny do jej wykonywania (wyrok Sądu Najwyższego II PK 123/09, OSNP 2011, nr 11-12, poz. 148).

Ostateczne stanowisko Sądu i rozwianie wątpliwości

Konflikt między tymi dwoma zupełnie odmiennymi stanowiskami rozstrzygnął Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu (sygn. akt III PK 9/16). Stwierdził, że udzielony urlop wypoczynkowy po długiej chorobie, trwającej 30 dni i bez uzyskania zaświadczenia lekarskiego po kontrolnych badaniach jest nieprawidłowy. Dopiero po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub na żądanie. Jeśli pracownik zgłosił pracodawcy wniosek o urlop na żądanie bez kontrolnych badań lekarskich przeprowadzonych po niezdolności do pracy powyżej 30 dni i nie stawi się do pracy, to pracodawca powinien oznaczyć taką nieobecność jako usprawiedliwioną niepłatną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów