0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Diety krajowe- ryczałty przysługujące z tytułu podróży krajowej - 2010

Wielkość tekstu:

Pracodawca, który wysyła swoich pracowników w podróż służbową w granicach państwa, musi liczyć się z koniecznością pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. Jeśli wyjazd pracownika będzie ściśle związany z działalnością firmy, to wydatki będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu firmy.

Ryczałty przysługujące z tytułu podróży krajowej - podstawa prawna

Po spełnieniu pewnych warunków, pracownik ma prawo do uzyskania ryczałtu z tytułu podróży krajowej za nocleg oraz dojazd. Wysokość diety określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990; z późn. zm.)

Kwota ryczałtu z tytułu podróży krajowej w 2010 roku

W roku 2010 wysokość diety nie zmieniła się i wynosi tyle samo co w roku ubiegłym:

Rodzaj ryczałtu

Kwota

Dieta (100%)

23,00 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)

34,50 zł

Ryczałt na dojazdy (20% diety)

4,60 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów