0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Do 2 maja zgłoś do urzędu umowę leasingu samochodu z homologacją

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tematem najczęściej poruszanym ostatnimi czasy wśród księgowych i przedsiębiorców są wchodzące w życie z dniem 1 kwietnia zmiany w zakresie odliczania podatku VAT od zakupu samochodów oraz kosztów ich eksploatacji.

Nowe przepisy będą pozwalały między innymi na:

  • 50% odliczenia kwoty VAT od wydatków związanych z nabyciem pojazdu oraz związanych z jego eksploatacją (poza paliwem), w sytuacji gdy podatnik będzie używał pojazdu zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie;

  • 100% odliczenia kwoty VAT od w/w wydatków w przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Szczegółowo tę kwestię omówiono na naszym Poradniku w artykule poświęconym leasingowi .

Pełne odliczenie VAT, po zmianach od 1 kwietnia, zostało przez ustawodawcę obwarowane koniecznością złożenia przez podatnika informacji do urzędu skarbowego (VAT-26), a także wymogiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Odliczenie VAT od samochodów w leasingu

Powyższe regulacje mają także odniesienie do samochodów używanych na podstawie umowy leasingu.

Należy jednak pamiętać, że nowe przepisy obowiązujące od 1 kwietnia 2014 roku nie będą mieć zastosowania do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy bądź leasingu czy też innej umowy o podobnym charakterze, która została zawarta przed 1 kwietnia 2014 roku. Oznacza to, że w przypadku samochodów, dla których na dzień 31 marca 2014 roku podatnik odliczy cały podatek VAT naliczony wykazany na fakturze, nie będą mieć zastosowania przepisy w nowym brzmieniu. Zatem nawet po 1 kwietnia 2014 roku podatnicy będą mogli odliczać cały podatek VAT wykazany na fakturach leasingowych po spełnieniu poniższych warunków:

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

  • dla posiadanego samochodu przysługiwało przed 1 kwietnia 2014 roku prawo do pełnego odliczenia VAT;

  • zawarcie umowy  leasingowej nastąpiło do 31 marca 2014 roku, a odliczenie przysługuje w zakresie, w jakim umowa nie uległa zmianie;

  • wydanie samochodu korzystającemu nastąpiło przed 1 kwietnia 2014 roku;

  • podatnik dokonał rejestracji umowy we właściwym urzędzie skarbowym.

Czas na rejestrację umowy

Zawarta umowa leasingu powinna zostać zarejestrowana przez podatnika we właściwym urzędzie skarbowym najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT, czyli do dnia 2 maja 2014 roku.

Należy pamiętać, że prawo do pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych nie oznacza możliwości pełnego odliczenia VAT od pozostałych wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Tu będą mieć zastosowanie nowe regulacje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów