0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo do błędu dla każdej nowej firmy od 2020 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej nietrudno o popełnienie błędu zwłaszcza gdy w szaleńczym tempie zmieniane są przepisy podatkowe. Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw przedsiębiorcom i utworzyło nowe uprawnienie - prawo do błędu - dla nowo powstałych firm. Na czym polega nowe uprawnienie oraz kogo dotyczy? Sprawdź!

Prawo do błędu - kto może skorzystać?

Z prawa do błędu będą mogły skorzystać firmy które jednocześnie spełniają dwa poniższe warunki:

  • wpisane są do CEIDG - jednoosobowe działalności gospodarcze oraz działalności prowadzone w ramach spółki cywilnej,

  • od momentu podjęcia działalności nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Podkreślić należy, że prawo do błędu dotyczy również działalności, którą uprzednio podatnik zamknął bądź zawiesił, jeśli minęło co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

Jaką korzyść niesie ze sobą prawo do błędu?

W przypadku gdy firma spełnia wyżej wymienione warunki i tym samym objęta jest prawem do błędu, lecz naruszy przepisy związane z prowadzoną działalnością, to właściwy dla podatnika organ podatkowy przed nałożeniem grzywny (w drodze mandatu karnego) bądź przed wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej, wezwie podatnika do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów oraz usunięcia skutków tych naruszeń (jeśli takowe wystąpiły). Jeśli przedsiębiorca w wyznaczonym przez organ terminie usunie naruszenia przepisów i jego skutki, to nie będzie on:

  • podlegać karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe albo właściwy organ, w drodze decyzji, odstąpi od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestanie na pouczeniu.

Wyróżnić należy, że w przypadku gdy przedsiębiorca, bez wezwania organu podatkowego lub składania zobowiązania:

  • sam przestanie naruszać przepisy,

  • usunie skutki ich naruszenia, 

  • powiadomi o tym odpowiedni organ,

wówczas organ podatkowy odstąpi także od ukarania przedsiębiorcy i poprzestanie na pouczeniu.

Więcej w tym temacie znajduje się w artykule: Prawo do popełnienia błędu - kiedy można zastosować?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów