Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Odzież robocza - ekwiwalent dla pracownika

Zatrudniając pracownika pracodawca musi liczyć się także z ewentualnym obowiązkiem zapewnienia mu odzieży oraz obuwia roboczego. Konieczność taka jest uzależniona od specyfiki stanowiska pracy podwładnego. Kiedy odzież robocza musi być zagwarantowana przez pracodawcę?

Odzież robocza wydawana przez pracodawcę

Odzież oraz obuwie robocze trzeba zapewnić pracownikowi w sytuacji, kiedy podczas wykonywania zadania jego strój może ulec zniszczeniu albo poważnemu zabrudzeniu, albo też wtedy, gdy konieczność taka wynika z aspektów technicznych, sanitarnych lub BHP. Natomiast żadnego znaczenia nie ma tu liczba zatrudnianego personelu - czasem odzież roboczą należy zapewnić nawet wtedy, gdy pracodawca posiada tylko jednego pracownika. 

Nie w każdej sytuacji odzież robocza musi być wydawana pracownikowi bezpośrednio przez pracodawcę. Jest to konieczne tylko wtedy, gdy wykonywane przez podwładnego prace są związane z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych bądź też gdy własna odzież i obuwie mogą ulec intensywnemu zabrudzeniu lub skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub biologicznie zakaźnymi. Odzież robocza nie musi być - z wyjątkiem bielizny - fabrycznie nowa, jeśli została uprzednio poddana czyszczeniu i odkażeniu, natomiast zawsze musi być zgodna z Polskimi Normami.

W sytuacji, gdy odzież robocza jest wydawana pracownikowi przez pracodawcę, jest ona traktowana jako powierzone mienie. W związku z tym pracownik ponosi za taki strój odpowiedzialność materialną.

Odzież robocza w zakresie pracownika

W pozostałych przypadkach pracownik, po ustaleniu z pracodawcą, które stanowiska wymagają specjalistycznej odzieży, może samodzielnie zatroszczyć się o strój roboczy. Odzież robocza i obuwie nie muszą w tym przypadku spełniać wymogów Polskich Norm, pod warunkiem, że są dostosowane do specyfiki pracy.

W przypadku, gdy pracownik sam zapewnia sobie odzież roboczą, pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu. W praktyce jego wysokość ustala się na podstawie rozeznania przeprowadzonego wśród lokalnych punktów handlowych, zajmujących się sprzedażą odzieży danego typu.

Drugim ekwiwalentem, który musi wypłacić przedsiębiorca, jest kwota za pranie odzieży roboczej. Jeśli ubranie jest oddawane do pralni, to zatrudniający może oprzeć się na obowiązującym w niej cenniku. W sytuacji, gdy zatrudniony czyści odzież roboczą we własnym zakresie, należy wraz z nim ustalić szacunkową wartość wody, energii oraz środków czystości, zużytych w tym celu. Na podstawie tych szacunków określana jest następnie kwota ekwiwalentu.