0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego przez komornika - jak się odbywa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeśli windykacja polubowna nie przyniosła efektów i dłużnik nadal nie chce Ci oddać pieniędzy, to jako wierzyciel musisz złożyć pozew o zapłatę. Jeśli sprawa nie jest skomplikowana dowodowo, to możesz to zrobić także w elektronicznym sądzie. Gdy uzyskasz korzystny wyrok lub nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności, to możesz wnioskować o elektroniczne zajęcie rachunku bankowego przez komornika. Zobacz, jak działa ten proces.

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego – przebieg postępowania

W pierwszej kolejności komornik ustala, w których bankach dłużnik ma swoje konta. Jeśli wierzyciel ma takie informacje, może od razu zawrzeć je we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik może sprawdzić, o które banki chodzi:

  • przy pomocy systemu OGNIVO (system Krajowej Izby Rozliczeniowej),
  • w Centralnej Informacji o Rachunkach kierując zapytanie za pośrednictwem banków,
  • przeprowadzając czynności terenowe np. przeszukanie mieszkania dłużnika,
  • kierując zapytanie do biura rachunkowego dłużnika, jeśli jest on przedsiębiorcą zgodnie z art. 761 kodeksu postępowania cywilnego.

Kiedy komornik już wie, gdzie znajduje się rachunek dłużnika, to dokonuje zajęcia wszystkich kont należących do dłużnika. Zajęciu podlegają środki do wysokości zadłużenia. Jeśli dłużnik ma konto w banku (także w banku spółdzielczym), to zajęcie ma formę elektronicznego zajęcia rachunku bankowego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Gdy dłużnik ma konto w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK-i) to komornik musi złożyć zawiadomienie w tradycyjny sposób.

Zgodnie z art. 889 kodeksu postępowania cywilnego komornik wysyła do banku dłużnika zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej pochodzącej z rachunku bankowego określonej wysokości – należności, która jest przedmiotem egzekucji komorniczej powiększonej o koszty egzekucyjne. Następnie wzywa bank, by nie dokonywał wypłat z zajętego konta bez zgody komornika do wysokości wierzytelności, która została zajęta.

Komornik zobowiązuje bank do przekazywania zajętych środków na pokrycie należności na konto komornika. On potem przekazuje je na rachunek wierzyciela lub wierzycieli. Bank ma 7 dni na zawiadomienie komornika, jeśli wystąpi przeszkoda w przekazywaniu zajętej kwoty. Zajęciu komorniczemu podlegają środki, które już są na koncie dłużnika oraz te, które się na nim pojawią w przyszłości.

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego, które jest wspólne

Jeśli współwłaścicielem konta dłużnika jest małżonek, to rachunek zgodnie z art. 8912 § 1 kodeksu postępowania cywilnego zostaje zajęty w całości przez komornika. Gdy współwłaścicielem konta nie jest małżonek, to udziały osób trzecich mogą nie podlegać zajęciu – wysokość udziałów jest ustalana przez komornika na podstawie umowy do rachunku bankowego, a jeśli ona precyzyjnie tego nie określa, to komornik przyjmuje, że udziały są równe.
Komornik nie może zająć w trakcie elektronicznej egzekucji świadczeń: alimentacyjnych, rodzinnych, wychowawczych, integracyjnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z pomocy społecznej, a w przypadku przedsiębiorców środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracownicze. Co więcej, nie może zająć środków do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów