0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Elektroniczne zajęcie konta przez komornika

Podstawę umożliwiającą komornikom zajęcie rachunków bankowych dłużnika przy pomocy Internetu stanowi uchwalona przez Sejm nowela Kodeksu postępowania cywilnego. Owa nowela zakłada informatyzację całego ogólnie pojmowanego postępowania cywilnego, w tym także postępowania egzekucyjnego. Celem wprowadzenia nowych regulacji była zapewne próba dostosowania dotychczasowych regulacji prawnych do obecnych technologii. Ważną rolę z punktu widzenia omawianego tematu odgrywa wprowadzone elektroniczne zajęcie rachunku bankowego przez komornika.

Korespondencja z komornikiem drogą elektroniczną

Innymi słowy komornik będzie zajmował konto dłużnika w drodze elektronicznej, a cała korespondencja między bankiem a komornikiem będzie się odbywała elektronicznie za pomocą utworzonego systemu teleinformatycznego.  Z założenia ustawodawcy to właśnie bank można uznać za podmiot najbardziej przygotowany organizacyjnie do komunikacji elektronicznej, dlatego też to on będzie informował komornika o tym, czy dany rachunek bankowy nie został już wcześniej zajęty, jakie są środki zgromadzone na koncie przez dłużnika, czy rachunek bankowy podlega zajęciu, oraz czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w zakresie zajęcia. Taka korespondencja będzie prowadzona w drodze elektronicznej. Również za pomocą elektronicznej korespondencji będą zajmowane wierzytelności dłużników, które wynikają z nadpłaconego podatku, lub ewentualnie zwrotu takiego podatku, które będą figurowały w urzędach skarbowych. W związku z tym korespondencja z organami bankowymi i podatkowymi również będzie prowadzona w drodze elektronicznej.

Egzekucja z rachunku bankowego przez Internet

Nowelizacja wprowadza rewolucyjną zmianę w sposobie prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego. Zarówno banki jak i komornicy a także sądy i inne ograny zobowiązane regulacjami będą zobowiązane do prowadzenia systemu teleinformatycznego, oraz do wykonywania zajęć wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika za pośrednictwem właśnie tego systemu. Naturalnie, dostęp do całego systemu nie będzie darmowy, jednakże koszty jego funkcjonowania zostaną zaliczone do kosztów egzekucyjnych, których zwrot należy się komornikowi. Cały proces elektronicznej wymiany korespondencji będzie opierał się na specjalnie utworzonych szablonach pism identycznych dla każdego komornika.

Od kiedy będzie możliwe elektroniczne zajęcie rachunku bankowego?

Jak zapewnia Prezes Krajowej Rady Komorniczej elektroniczne zajęcie rachunku bankowego możliwa będzie od razu po wejściu w życie noweli procedury cywilnej, czyli 8 września 2016 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów