0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formaty numerów identyfikacyjnych VAT w krajach członkowskich - 2021

Wielkość tekstu:

Jak sprawdzić formaty numerów identyfikacyjnych VAT kontrahentów unijnych?

Jeżeli podatnik chce sprawdzić, czy numer VAT kontrahenta unijnego jest aktywny, może sprawdzić to, wchodząc na stronę VIES. Następnie wystarczy wybrać z listy odpowiednie państwo członkowskie i wpisać NIP partnera biznesowego.

Czy jest jeden europejski format numeru VAT?

Nie istnieje jednolity europejski format numeru VAT. Tabela poniżej przedstawia stosowane formaty numerów identyfikacyjnych VAT w krajach członkowskich:

Państwo Członkowskie / Irlandii Północnej Struktura Format*
AT-Austria ATU99999999 1 ciąg 9 znaków
BE-Belgia BE0999999999
BE1999999999
1 ciąg 10 cyfr
BG-Bułgaria BG999999999 lub
BG9999999999
1 ciąg 9 cyfr bądź 1 ciąg 10 cyfr
CY-Cypr CY99999999L 1 ciąg 9 znaków
CZ-Czechy CZ99999999 lub
CZ999999999 lub
CZ9999999999
1 ciąg 8, 9 lub 10 cyfr
DE-Niemcy DE999999999 1 ciąg 9 cyfr
DK-Dania DK99 99 99 99 4 ciągi po 2 cyfry
EE-Estonia EE999999999 1 ciąg 9 cyfr
EL-Grecja EL999999999 1 ciąg 9 cyfr
ES-Hiszpania ESX9999999X4 1 ciąg 9 znaków
FI-Finlandia FI99999999 1 ciąg 8 cyfr
FR-Francja FRXX 999999999 1 ciąg 2 znaków i 1 ciąg 9 cyfr
HR-Chorwacja HR99999999999 1 ciąg 11 cyfr
HU-Węgry HU99999999 1 ciąg 8 cyfr
IE-Irlandia IE9S99999L
IE9999999WI
1 ciąg 8 znaków lub 1 ciąg 9 znaków
IT-Włochy IT99999999999 1 ciąg 11 cyfr
LT-Litwa LT999999999 lub
LT999999999999
1ciag 9 cyfr lub 1 ciąg 12 cyfr
LU-Luksemburg LU99999999 1 ciąg 8 cyfr
LV-Łotwa LV99999999999 1 ciąg 11 cyfr
MT-Malta MT99999999 1 ciąg 8 cyfr
NL-Holandia NLSSSSSSSSSSSS 1 ciąg 12 znaków
PL-Polska PL9999999999 1 ciąg 10 cyfr
PT-Portugalia PT999999999 1 ciąg 9 cyfr
RO-Rumunia RO999999999 1 ciąg składający się z min. 2 i maks.10 cyfr
SE-Szwecja SE999999999999 1 ciąg 12 cyfr
SI-Słowenia SI99999999 1 ciąg 8 cyfr
SK-Słowacja SK9999999999 1 ciąg 10 cyfr
XI-Irlandii Północnej XI999 9999 99 or
XI999 9999 99 9995 or
XIGD9996 or
XIHA9997
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów