Poradnik Przedsiębiorcy

Formaty numerów identyfikacyjnych VAT w krajach członkowskich - 2021

Jak sprawdzić formaty numerów identyfikacyjnych VAT kontrahentów unijnych?

Jeżeli podatnik chce sprawdzić, czy numer VAT kontrahenta unijnego jest aktywny, może sprawdzić to, wchodząc na stronę VIES. Następnie wystarczy wybrać z listy odpowiednie państwo członkowskie i wpisać NIP partnera biznesowego.

Czy jest jeden europejski format numeru VAT?

Nie istnieje jednolity europejski format numeru VAT. Tabela poniżej przedstawia stosowane formaty numerów identyfikacyjnych VAT w krajach członkowskich:

Państwo

Kod

Numer VAT

Liczba znaków

Uwagi

Austria

AT

U99999999

9

Pierwszy znak to zawsze "U"

Belgia

BE

0999999999

10

Tylko cyfry

Bułgaria

BG

999999999 lub 9999999999

9 lub 10

Tylko cyfry

Cypr

CY

99999999X

9

Litera na ostatniej pozycji

Czechy

CZ

99999999 lub 999999999 lub 9999999999

8, 9 lub 10

Tylko cyfry

Dania

DK

99999999

8

Tylko cyfry

Estonia

EE

999999999

9

Tylko cyfry

Finlandia

FI

99999999

8

Tylko cyfry

Francja

FR

99999999999 lub X9999999999 lub 9X999999999 lub XX999999999

11

Na pierwszym i drugim miejscu może również wystąpić litera (z wyjątkiem "I" oraz "O")

Grecja

EL

999999999

9

Tylko cyfry

Hiszpania

ES

X99999999 lub 99999999X lub X9999999X

9

Na pierwszym lub ostatnim miejscu występuje litera

Holandia

NL

999999999B99

12

Końcówka składa się z litery "B" i dwóch cyfr

Irlandia

 

9999999X lub 9X99999X

8

Litera na ostatnim miejscu. Na drugim może być litera, cyfra lub znak "+" lub "*"

Litwa

LT

999999999 lub 999999999999

9 lub 12

Tylko cyfry

Luksemburg

LU

99999999

8

Tylko cyfry

Łotwa

LV

99999999999

11

Tylko cyfry

Malta

MT

99999999

8

Tylko cyfry

Niemcy

DE

999999999

9

Tylko cyfry

Polska

PL

9999999999

10

Tylko cyfry

Portugalia

PT

999999999

9

Tylko cyfry

Rumunia

RO

od 99 do 9999999999

od 2 do 10

Tylko cyfry. Minimalna ilość znaków w numerze to dwa; maksymalna - dziesięć

Słowacja

SK

9999999999

10

Tylko cyfry

Słowenia

SI

99999999

8

Tylko cyfry

Szwecja

SE

999999999999

12

Tylko cyfry

Węgry

HU

99999999

8

Tylko cyfry

Włochy

IT

99999999999

11

Tylko cyfry