0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formaty numerów identyfikacyjnych VAT w krajach członkowskich - 2020

Wielkość tekstu:

Jak sprawdzić formaty numerów identyfikacyjnych VAT kontrahentów unijnych?

Jeżeli podatnik chce sprawdzić, czy numer VAT kontrahenta unijnego jest aktywny, może sprawdzić to, wchodząc na stronę VIES. Następnie wystarczy wybrać z listy odpowiednie państwo członkowskie i wpisać NIP partnera biznesowego.

Czy jest jeden europejski format numeru VAT?

Nie istnieje jednolity europejski format numeru VAT. Tabela poniżej przedstawia stosowane formaty numerów identyfikacyjnych VAT w krajach członkowskich:

Państwo

Kod

Numer VAT

Liczba znaków

Uwagi

Austria

AT

U99999999

9

Pierwszy znak to zawsze "U"

Belgia

BE

0999999999

10

Tylko cyfry

Bułgaria

BG

999999999 lub 9999999999

9 lub 10

Tylko cyfry

Cypr

CY

99999999X

9

Litera na ostatniej pozycji

Czechy

CZ

99999999 lub 999999999 lub 9999999999

8, 9 lub 10

Tylko cyfry

Dania

DK

99999999

8

Tylko cyfry

Estonia

EE

999999999

9

Tylko cyfry

Finlandia

FI

99999999

8

Tylko cyfry

Francja

FR

99999999999 lub X9999999999 lub 9X999999999 lub XX999999999

11

Na pierwszym i drugim miejscu może również wystąpić litera (z wyjątkiem "I" oraz "O")

Grecja

EL

999999999

9

Tylko cyfry

Hiszpania

ES

X99999999 lub 99999999X lub X9999999X

9

Na pierwszym lub ostatnim miejscu występuje litera

Holandia

NL

999999999B99

12

Końcówka składa się z litery "B" i dwóch cyfr

Irlandia

 

9999999X lub 9X99999X

8

Litera na ostatnim miejscu. Na drugim może być litera, cyfra lub znak "+" lub "*"

Litwa

LT

999999999 lub 999999999999

9 lub 12

Tylko cyfry

Luksemburg

LU

99999999

8

Tylko cyfry

Łotwa

LV

99999999999

11

Tylko cyfry

Malta

MT

99999999

8

Tylko cyfry

Niemcy

DE

999999999

9

Tylko cyfry

Polska

PL

9999999999

10

Tylko cyfry

Portugalia

PT

999999999

9

Tylko cyfry

Rumunia

RO

od 99 do 9999999999

od 2 do 10

Tylko cyfry. Minimalna ilość znaków w numerze to dwa; maksymalna - dziesięć

Słowacja

SK

9999999999

10

Tylko cyfry

Słowenia

SI

99999999

8

Tylko cyfry

Szwecja

SE

999999999999

12

Tylko cyfry

Węgry

HU

99999999

8

Tylko cyfry

Wielka Brytania

GB

999999999 lub 999999999999 lub GD999 lub HA999

5, 9 lub 12

Numer pięcioznakowy zawierający litery "GD" oznacza podmiot rządowy, litery "HA" podmiot służby zdrowia

Włochy

IT

99999999999

11

Tylko cyfry

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów