0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Giełda długów - sprawdź czym jest

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Giełda długów, znana też jako giełda wierzytelności, staje się coraz bardziej popularna. Krótko mówiąc, jest to rejestr informacji gospodarczych dotyczący wierzytelności z ofertami ich wykupu.

Jak działa giełda długów?

W ewidencji prowadzonej przez podmioty zajmujące się giełdą wierzytelności wpisywane są oferty sprzedaży długów. Tym samym informacje o niespłaconych zadłużeniach i podmiotach będących dłużnikami trafiają do publicznej wiadomości. Dzięki rosnącej popularności giełd długów rozwija się profil usług pośrednictwa w handlu wierzytelnościami.

Kiedy giełda długów okazuje się pomocna?

Z giełdy długów korzystają wierzyciele, którym dłużnicy zalegają z płatnościami i mimo nawoływania do zapłaty zwlekają z rozliczeniem. Zamiast męczyć się z dochodzeniem należności od nieuczciwego podmiotu, postanawiają sprzedać dług. Z giełdy wierzytelności korzystają również firmy windykacyjne. Zainteresowani rejestrem dłużników mogą być też przedsiębiorcy, którzy chcieliby zweryfikować swojego klienta - pozyskać informacje o “czarnej” historii płatności, pozwalające sprawdzić wiarygodność. Giełdy są również w obrębie zainteresowania podmiotów, które są efektywne w dochodzeniu spłaty zadłużenia i kupując dług wystawiony na giełdzie wierzytelności, mogą zarobić.  

Giełda długów - czy możesz sprzedać swoją wierzytelność?

W praktyce przedsiębiorca zwykle nie chce tracić czasu na dochodzenie nieuregulowanych wobec niego należności. Jednym z rozwiązań w takiej sytuacji jest sprzedaż długu - wystawienie oferty na giełdzie długów. Rozwiązanie działać może na dwa sposoby:

1) ktoś kupi dług, a wierzyciel odzyska chociaż część należności bez zbędnej zwłoki;

2) jako “straszak” na dłużnika, czyli środek motywujący do uregulowania zobowiązania.

Samo wystawienie długu na giełdzie wierzytelności jest już dla dłużnika pewną motywacją do jego spłaty. Widnieje on bowiem w rejestrze z imienia i nazwiska/nazwy firmy, miejscowości i wielkości długu, jaki pozostał do spłaty.

Giełda długów a ochrona danych osobowych

Istotną rzeczą jest podstawa prawna ogłaszania długu na giełdzie wierzytelności. Zwrócić uwagę należy przede wszystkim na kwestie związane z ochroną danych osobowych. Przepisy chroniące dane osobowe pozwalają na przetwarzanie ich w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych - czyli np. dochodzena zapłaty przez firmę wierzyciela. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej można uważać za prawnie usprawiedliwiony cel. Oznacza to, że przedsiębiorca może udostępnić informację o długu wraz z podstawowymi danymi dłużnika (imię i nazwisko/nazwa, miejscowość) zgodnie z prawem i bez konieczności posiadania zgody dłużnika.

Jakie korzyści przynosi giełda długów?

Giełda długów powinna przynosić korzyści każdej ze stron, które w niej uczestniczą. Korzyścią dla wierzyciela, który wystawia dług, może być szybsze odzyskanie należności. Natomiast wierzyciel, który sprzeda dług, uzyskuje szybko zapłatę. Mimo że jest ona zwykle mniejsza niż sam dług, to otrzymuje ją bez konieczności czekania i ponoszenia nakładów na jej dochodzenie. Kupujący dług z kolei może stopniowo odzyskiwać spłatę całości długu, a więc w konsekwencji uzyska kwotę przychodu wyższą niż koszt związany z jego osiągnięciem.

Giełdy długów stają się coraz popularniejszym narzędziem dochodzenia zaległych należności i z pewnością są jednym z narzędzi wykorzystywanych w drodze windykacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów