0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wierzytelności - sposoby na sprzedaż długów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z roku na rok zadłużenie Polaków wzrasta zarówno w życiu prywatnym, jak i przy okazji aktywności gospodarczych. Nieterminowo płacone faktury to niestety coraz częściej spotykany problem, który niejednokrotnie hamuje, a nawet torpeduje możliwość prowadzenia własnego biznesu. Brak sumiennych wpłat powoduje u klientów powstanie długu. Na szczęście wierzyciele nie są zdani tylko na siebie, a prawo wyposaża ich w narzędzia, które mają pomóc wyegzekwować należność.  Potrzebę szybkiego dochodzenia oraz realizacji roszczeń zweryfikował rynek. Otóż na chwilę obecną istnieją różne produkty finansowe skierowane do przedsiębiorców-wierzycieli, które pozwalają im szybko sprzedać wierzytelność, tym samym zapewniając płynność finansową prowadzonemu przez siebie przedsiębiorstwa. Jednakże sprzedaż wierzytelności nie zawsze jest możliwa. Mało tego, zwykle może być wręcz nieopłacalna dla pierwotnego wierzyciela. W niniejszym artykule przedstawiono problematykę związaną z tym, jak wygląda sprzedaż wierzytelności.

Sposoby na sprzedaż wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności następuje w drodze tzw. cesji (przelewu) wierzytelności, czyli przeniesienia długu w drodze umowy na osobę trzecią. Najczęściej tego typu zobowiązanie ma charakter odpłatny. Zatem na umowę powinny składać się m.in. szczegółowe warunki zapłaty (określenie ceny i wyznaczenie terminu płatności) oraz sposoby wyjaśniania ewentualnych sporów.

Bardzo ważną kwestią jest zamieszczenie w umowie odpowiedniej klauzuli mówiącej o tym, czy dana cesja jest zwrotna czy bezzwrotna.

Skutkiem zawarcia umowy cesji zwrotnej jest czasowe przeniesienie własności wierzytelności na podmiot windykacyjny. Występowanie jako właściciel na każdym etapie procesu ściągania długu może wywołać określony efekt psychologiczny u dłużnika - zwieńczony skutecznym odzyskaniem pieniędzy.

W przypadku cesji zwrotnej należy dookreślić zapisy w przedmiocie odnoszącym się do zwrotu przelewu. Przykładowe postanowienia umowne mogą dotyczyć sprawy zatajenia ważnych informacji czy też braków w dokumentach.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy korzystną opcją wydaję się być zawarcie umowy cesji bezzwrotnej. Jednakże ważne jest przy tym to by wierzytelność istniała w sposób bezsporny.

Czy warto sprzedać wierzytelność?

Zawiązać umowę przelewu wierzytelności  jest stosunkowo łatwo. Jednakże w pierwszej kolejności należy sobie postawić pytanie: czy pozbycie się długu na pewno przyniesie nam korzyści?

Wyspecjalizowane firmy windykacyjne nie zawsze przyjmą z otwartymi rękami każdy dług. Zazwyczaj zakup obejmuje te wierzytelności, których potencjalne ściągnięcie zakończy się sukcesem.

Już na etapie przedwindykacyjnym warto zatroszczyć się o zgromadzenie jak największej ilości dokumentów potwierdzających istnienie długu, ponieważ zwiększa to szanse na odzyskanie należności.

Ważne!
Wiarygodna, rzetelna dokumentacja długu może mieć wpływ na uzyskanie korzystnej ceny przy sprzedaży wierzytelności firmom windykacyjnym.

W praktyce, przy okazji przekazywania dokumentacji, bezpiecznym rozwiązaniem jest sporządzenie protokołu ze szczegółową listą dokumentów źródłowych. Dzięki temu windykator nie będzie domagał się dodatkowych dokumentów, które nie zostały ujęte w jakichkolwiek postanowieniach umownych.

Jak dobrze sprzedać wierzytelność?

Przedsiębiorcy, którzy postanowią sprzedać wierzytelność do sprzedaży powinni docelowo zapoznać się z wieloma ofertami na rynku oraz porównać w szczególności cenę oraz termin zapłaty.

Ważne!
Warto poszukać w swoim otoczeniu dłużnika swojego dłużnika. Zakup wierzytelności może się okazać dla niego korzystnym rozwiązaniem, ponieważ dokona potrącenia wierzytelności. Tym samym dłużnik naszego dłużnika nie będzie musiał zwracać pieniędzy, a za to uwolni się od długu za niższą kwotę.

Jaką wierzytelność sprzedaje się najłatwiej?

Do najbardziej pożądanych wierzytelności na rynku windykacyjnym należą te, które:

  • w momencie sprzedaży są egzekwowalne (dłużnik powinien posiadać jakiś majątek);
  • nie mają wielu wierzycieli, którzy już rozpoczęli egzekucję roszczeń;
  • nie są przedawnione;
  • mogą być dochodzone przed sądem albo innymi organami państwowymi;
  • są dość “świeże”.

Do tego warto dodać jeszcze znaną lokalizację dłużnika oraz możliwość skontaktowania się z nim w celu podjęcia negocjacji w sprawie spłaty długu.

Sprzedaż wierzytelności jest możliwa a na chwilę obecną istnieje wiele produktów finansowych, które z pewnością można dostosować pod własne potrzeby. Przy zbyciu należności należy ocenić wszystkie za i przeciw sprzedaży, przejrzeć oferty firm nabywających wierzytelności oraz zatroszczyć się już na etapie przedwindykacyjnym o zgromadzenie jak największej ilości dokumentów w celu wynegocjowania jak najlepszej ceny. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów