Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiany 2018 - czyli 10 najważniejszych zmian z podatków i prawa

Rok 2018 przyniósł wiele zmian w podatkach i prawie. Poniżej przedstawiamy 10 najważniejszych z nich, obok każdej odnotowując termin jej wejścia w życie - należy jednak mieć na uwadze, że niektóre daty są planowane, a więc mogą się zmienić. Przeczytaj, jakie są najważniejsze zmiany 2018 roku.

1. JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 stycznia 2018 roku do zobligowanych podmiotów przesyłających pliki JPK_VAT dołączają mikroprzedsiębiorcy (dotychczas zadanie to należało do małych, średnich i dużych firm). Zatem już wszystkie firmy będące czynnymi podatnikami VAT są zobowiązane do comiesięcznej wysyłki JPK_VAT. Natomiast od 1 lipca 2018 roku obowiązek mikro-, małych i średnich firm zostanie rozszerzony o pozostałe struktury JPK (np. JPK_FA, JPK_PKPiR, JPK_EWP).

JPK_VAT, to zestaw informacji o transakcjach zakupu i sprzedaży ewidencjonowany dla celów rozliczeń VAT, przekazywany w formacie XML, czyli wyłącznie elektronicznie, do Ministerstwa Finansów. Pozostałe struktury od 1 lipca mikro- i małe firmy będą przekazywać wyłącznie na żądanie urzędów skarbowych.

Szerzej o JPK  można przeczytać w artykule: JPK 2018 - dla kogo nowy obowiązek wysyłki? 

2. Jedno konto w ZUS

Jedno konto w ZUS to zmiana, która wprowadziła indywidualny rachunek składkowy. Od 2018 roku przedsiębiorca opłaca wszystkie składki na jeden rachunek do ZUS (a nie jak do tej pory - na trzy lub cztery oddzielne). Indywidualny numer rachunku składkowego ZUS przesyła pocztą do przedsiębiorcy - dlatego ważne jest, aby odbierać korespondencję z ZUS-u.

Składki za grudzień 2017 r. opłacane po 1 stycznia 2018 r. należy już przelać na nowy, indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS zostały zamknięte.

Szerzej o jednym koncie ZUS można przeczytać w artykule: Jedno konto ZUS - jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Zmiany 2018 - co nowego w podatkach?

3. Obowiązek elektronicznych deklaracji VAT dla wszystkich

Podatkowe zmiany 2018 roku obejmują również obowiązkową elektroniczną wysyłkę deklaracji VAT przez każdego przedsiębiorcę. Podatnicy nie mogą już wybierać, w jakiej formie chcą wysłać deklarację VAT (złożyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną czy elektronicznie), ponieważ od 2018 roku możliwa jest już tylko forma elektroniczna.

4. Podwyższenie limitu jednorazowej amortyzacji

Limit tzw. jednorazowej amortyzacji został podniesiony z 3500 zł do 10 000 zł - oznacza to, że środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000 zł można wpisać w koszty uzyskania przychodu i nie trzeba od nich dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Nowy limit ma zastosowanie dla składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r.

Natomiast - dla przypomnienia - od 12 sierpnia 2017 r. przedsiębiorcy  mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może jednak przekroczyć w roku podatkowym 100 000 zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 000 zł.

5. Opłata recyklingowa

Jedną z nowości 2018 roku jest opłata recyklingowa - uregulowana w art. 40a-40e ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (torebkę foliową).

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za foliówkę.

Opłata recyklingowa powinna być wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy torby ze stawką 23%  - przy założeniu, że dostawy dokonywać będzie podatnik VAT czynny.

Sprzedaż toreb wykazuje się na kasach fiskalnych - na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.

Opłata recyklingowa jest przychodem i kosztem.

  • Z chwilą pobrania opłata recyklingowa będzie zaliczana do przychodów (art. 14 ust. 2 pkt 18 ustawy PIT).

  • Z chwilą wniesienia będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1aa ustawy PIT).

Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek dochodów Ministerstwa Środowiska.

6. Likwidacja PIT-40

Rok 2018 to likwidacja PIT-40. Od tego roku pracodawcy nie mają już obowiązku rozliczać PIT-u rocznego za pracownika. Zadanie to zostało scedowane na urząd skarbowy, który ma 5 dni od dnia otrzymania wniosku PIT-WZ, aby rozliczyć PIT za podatnika.

Szerzej na temat likwidacji PIT-40 w artykule: Likwidacja PIT-40 - PIT roczny rozliczy urząd, a nie pracodawca.