0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Google AdSense i AdMob - jak rozliczać przychody?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz większa liczba osób wykorzystuje dla uzyskania przychodu internetową platformę Google AdSense - program, służący do umieszczania reklam w różnych formach na stronach WWW. Ponadto do rodziny produktów Google dołączyła niedawno nowa platforma - AdMob, pozwalająca generować zyski dzięki reklamom w mobilnych aplikacjach.

Przychody uzyskane ze współpracy z Google AdSense i Google AdMob mogą być rozpatrywane - zgodnie z wypracowanym przez organy skarbowe stanowiskiem - dwojako: jak przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub też jako przychody z innych źródeł.

Zyski z reklam jako przychody z innych źródeł

Osoby, prowadzące własne strony internetowe tylko w zakresie hobbystycznym, bądź też tworzące raz na jakiś czas aplikację na smartfony i nawiązujące współpracę z Google AdSense bądź Google AdMob nie muszą zakładać działalności gospodarczej. Ewentualne zyski będą tu uznawane za przychody z innego źródła.

Hobbystyczne projektowanie większej ilości stron lub aplikacji może zostać uznane za źródło przychodów podatnika, w związku z czym będzie on zobowiązany do założenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W sytuacjach niejasnych warto wobec tego zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej.
Podstawową walutą, w której dokonywane są rozliczenia z Google, jest euro. Jeśli zyski są przelewane bezpośrednio na rachunek złotówkowy, przeliczenia na walutę polską dokonuje sam bank. W innym przypadku - np. konto walutowe czy czek - należy samemu przeliczyć euro na złotówki, wykorzystując w tym celu kurs walut z dnia poprzedzającego dzień otrzymania przychodu.Osoby, które nawiążą współpracę z Google AdSense bądź Google AdMob i będą osiągały zyski w formie innych przychodów, nie muszą wpłacać comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Dochody z reklam należy w takiej sytuacji uwzględnić podczas generowania deklaracji rocznej.

Mimo, iż na deklaracji PIT przychody od Google ujmuje się w jednej kwocie, należy pamiętać, że muszą one zostać zsumowane już w polskiej walucie. Oznacza to, że każdy pojedynczy przychód musi zostać indywidualnie przeliczony na złotówki.

Przychód z Google AdSense a pozarolnicza działalność gospodarcza

Jeśli podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i w jej ramach nawiązuje współpracę z platformami reklamowymi, to uzyskiwane dzięki temu dochody zostaną zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej.

Przychody uzyskiwane z reklam wypłacane są po osiągnięciu określonego progu przychodów. W momencie, gdy podatnik otrzyma wpływ, będzie zobowiązany do wystawienia faktury bądź rachunku dla Google. Jeśli zdarzy się, że w ciągu całego roku zyski nie przekroczą wymaganej sumy, dokumenty księgowe należy wystawić 31 grudnia. W innym przypadku należy zastosować datę ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończył się konkretny okres rozliczeniowy.

Czynni podatnicy VAT zawsze dokumentują przychód od Google za pomocą faktury. Jeśli zdarzy się, że przedsiębiorca nie przeprowadzał wcześniej transakcji wewnątrzwspólnotowych, należy pamiętać o zgłoszeniu się do urzędu skarbowego w celu uzyskania VAT-UE (numer NIP podatnika z przedrostkiem PL). W okresach, w których podatnik otrzyma przychód od Google (bądź dokona innych transakcji wewnątrzwspólnotowych) trzeba także złożyć do urzędu deklarację VAT-UE. Co ważne, przychody uzyskiwane ze współpracy z Google są tak naprawdę neutralne dla podatku VAT przedsiębiorcy - są one bowiem świadczone na terytorium Irlandii, co zgodnie z przepisami oznacza, że to właśnie w Irlandii podlegają opodatkowaniu. Dlatego też na fakturze polskiego podatnika powinna zostać zaznaczona stawka VAT “nie podlega UE”.

Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT również dokonują rejestracji do VAT-UE, a za usługę wystawiają rachunki.

Rachunki i faktury pozostają w dokumentacji przedsiębiorcy - Google nie wymaga od swoich kontrahentów przesyłania tego typu dokumentów.
Przychody należy ująć w księdze przychodów i rozchodów zawsze z datą wystawienia faktury bądź rachunku.Podobnie jak w przypadku osób uzyskujących inne przychody, także w tym przypadku przedsiębiorcy muszą pamiętać o przeliczaniu kwot przychodów na polską walutę, wykorzystując w tym celu kursy walut z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Co ważne, usługi Google AdSense i Google AdMob są zaliczane do usług reklamowych. W związku z tym nie mogą one być rozliczane w ramach działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego - jeśli ryczałtowiec zdecyduje się nawiązać współpracę z Google na tej płaszczyźnie, automatycznie utraci prawo do ryczałtu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów