Poradnik Przedsiębiorcy

Google AdSense - na tym możesz zarobić!

Sprzedaż reklam na stronie

Prowadząc własną stronę internetową podatnik może uzyskać z niej przychód - niezależnie od tego, czy portal funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej, czy jest tylko amatorskim projektem. Zarabiać można w tym przypadku wykorzystując platformę Google AdSense.

Google adsense

Google AdSense to narzędzie przeznaczone do umieszczania reklam na różnych stronach WWW. Podatnik, który zawarł umowę z Google może uzyskiwać przychody z tytułu reklam, które zamieścił na stworzonych przez siebie portalach. Warto jednakże pamiętać, że uzyskując dochody z Google AdSense, konieczne będzie ich wykazanie dla celów podatku dochodowego.

Jeśli przychód powstał w wyniku umieszczenia reklam na portalu stworzonym przez osobę prywatną, prowadzącą ją wyłącznie w celach hobbystycznych, przychód taki należy rozliczyć podczas generowania zeznania rocznego. Należy jednak pamiętać, aby otrzymane wynagrodzenie przeliczyć na walutę polską, jako że podstawową walutą dla rozliczeń korporacji Google jest euro.

W przypadku, gdy przychód od Google jest zaliczany do przychodu z działalności, konieczne będzie wykazywanie go już w trakcie roku podatkowego oraz uwzględnianie podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy. Jako przedsiębiorca podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury. Istotne jest jednak, że jest ona niezbędna wyłącznie dla polskiego podatku - nie ma natomiast potrzeby przesyłania dokumentu w jakiekolwiek formie do siedziby Google.

Jakie dodatkowe obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy, który uzyskuje przychód z Google AdSense? Przede wszystkim - tak jak w przypadku osoby prywatnej - konieczne będzie dokonanie przeliczenia przychodu na walutę polską. Po drugie - należy pamiętać, że taka transakcja jest traktowana jako wewnątrzwspólnotowy import usług. Dlatego też w miesiącach, w których podatnik otrzyma środki od Google niezbędne będzie złożenie deklaracji VAT UE. Co ważne, jeśli taka transakcja to pierwsza wewnątrzwspólnotowa wymiana danego przedsiębiorcy, konieczne będzie zarejestrowanie się jako czynny podatnik VAT.