Poradnik Przedsiębiorcy

GTU 1 w nowym pliku JPK V7 od 1 października 2020

Przedsiębiorcy, którzy posiadają status czynnego podatnika VAT, od 1 października 2020 roku muszą sprostać wymogom nowej struktury JPK, a mianowicie JPK z deklaracją. Aby ułatwić przygotowanie się do obowiązku, weźmiemy pod lupę jeden z kodów GTU – GTU 1. Sprawdźmy, jak zastosować go w praktyce.

Kto ma obowiązek stosowania GTU 1?

Od 1 października 2020 roku podatnik VAT czynny musi stosować kod GTU 1 w strukturze JPK_V7 (w części ewidencyjnej) przy danej transakcji, jeśli dotyczy ona dostawy napojów alkoholowych:

 • alkoholu etylowego;

 • piwa;

 • wina;

 • napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

– w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – dokładniej w art. 93–96 ustawy Podatek akcyzowy.

gtu 1 - kogo dotyczy

Należy podkreślić, że w sytuacji gdy alkohol wydawany jest w ramach usługi, oznaczenie GTU_1 nie ma zastosowania.

Przykład 1.

Spółka ABC prowadzi winiarnię, w ramach której dokonuje dostaw napojów alkoholowych – wina. W związku z tym, że realizuje tylko dostawy (nie prowadzi usług gastronomicznych), przy każdej transakcji dotyczącej dostarczenia wina powinna w pliku JPK_V7 oznaczyć ją kodem GTU 1.

Przykład 2.

Pan Waldemar prowadzi restaurację i w ramach usługi gastronomicznej często dokonuje sprzedaży alkoholu, który wydaje do posiłku. Czy w związku z tym przy danej sprzedaży (jeśli klient poprosi o fakturę) będzie miał obowiązek oznaczenia GTU 1?

W związku z tym, że alkohol wydawany jest w ramach usługi gastronomicznej, pan Waldemar nie ma obowiązku oznaczenia przy fakturze kodu GTU 1.

Dokumentowanie sprzedaży a kod GTU 1

Każda transakcja, która skutkuje oznaczeniem GTU 1, dla której obowiązek podatkowy w VAT powstał po 1 października 2020 roku, powinna zawierać w pliku JPK_V7 dodatkowe – wymagane – oznaczenia w części ewidencyjnej pliku.

Na wystawianych dokumentach sprzedaży nie ma obowiązku zawierania kodu GTU 1, bowiem przepisy w zakresie wystawiania faktur w tym względzie nie uległy zmianie.

Przykład 3.

Podatnik VAT 21 października 2020 roku dokonał dostawy piwa do baru „XYZ”. Faktura sprzedaży została wystawiona 5 listopada (obowiązek podatkowy powstał 21 października). Czy faktura w JPK_V7 powinna w części ewidencyjnej pliku być oznaczona kodem GTU 1?

W związku z tym, że obowiązek podatkowy powstał w październiku 2020 roku, faktura w pliku JPK_V7 powinna zostać oznaczona kodem GTU 1.

Przykład 4.

1 września 2020 roku podatnik VAT dokonał dostawy piwa do baru „Ewa”. Faktura sprzedaży została wystawiona 10 października (obowiązek podatkowy powstał 1 września). Czy faktura powinna być oznaczona kodem GTU 1?

W związku z tym, że obowiązek podatkowy powstał we wrześniu 2020 roku, faktura nie musi być oznaczona kodem GTU 1. We wrześniu nie obowiązywała jeszcze nowa struktura JPK_V7, w której obowiązkiem jest wskazywanie dodatkowych oznaczeń względem transakcji.

Oznaczenie GTU 1 dotyczy również faktur zaliczkowych. Podkreślić należy, że jeśli faktura zaliczkowa nie została oznaczona kodem GTU 1 przez wzgląd na brak obowiązku (obowiązek podatkowy powstał przed październikiem 2020), wówczas faktura końcowa, dla której obowiązek podatkowy powstał po wrześniu, powinna już to oznaczenie zawierać.

Przykład 5.

Podatnik VAT otrzymał 4 sierpnia zaliczkę na dostawę piwa do baru XYZ i tym samym 10 sierpnia wystawił fakturę zaliczkową. 25 października miała miejsce dostawa towarów i tym samym podatnik wystawił fakturę końcową 30 października. Czy na fakturze zaliczkowej i końcowej powinien być zawarty kod GTU 1?

W związku z tym, że zaliczka została otrzymana we wrześniu, na fakturze zaliczkowej nie ma konieczności stosowania oznaczenia GTU 1. Natomiast już na fakturze końcowej tak, jako że obowiązek podatkowy powstał w październiku i tym samym faktura będzie wykazana w obowiązującej strukturze JPK_V7.

Sprzedaż na kasie rejestrującej a GTU 1

Oznaczenie dostaw towarów i świadczenia usług GTU 1 nie obejmuje zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej. Natomiast w tym przypadku wpis dotyczący sprzedaży nabitej na kasie rejestrującej należy opatrzyć oznaczeniem RO.

Więcej w temacie oznaczania raportu fiskalnego w nowym JPK V7 w artykule: RO czyli jak oznaczać raport fiskalny w nowym JPK V7.

 

Kod GTU 1 – korygowanie i wystawienie faktur korygujących

W nowym pliku JPK_V7 należy uważać na korygowanie sprzedaży, bowiem można wyróżnić kilka sytuacji, w których korekty będą ujmowane w sposób szczególny:

 • Faktura korygująca, która poprawia towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU 1, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU 1.

W sytuacji gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU 1, faktury korygującej nie należy oznaczyć kodem GTU 1.

Przykład 6.

Pan Stanisław prowadzi hurtową sprzedaż napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich oraz niekiedy dodatkowo zajmuje się sprzedażą owoców. Na rzecz firmy „A” dokonał sprzedaży napojów fermentowanych oraz owoców. Faktura w pliku JPK_V7 oznaczona została kodem GTU 1 ze względu na sprzedaż napojów fermentowanych.

Firma „A” zareklamowała otrzymane owoce, w związku z czym pan Stanisław na ich wartość wystawił fakturę korygującą. Czy faktura korygująca w pliku JPK_V7 powinna zawierać kod GTU 1, skoro pierwotna faktura go posiadała?

Jako że faktura korygująca nie dotyczy transakcji objętej kodem GTU 1, nie ma obowiązku jego wskazywania przy korekcie.

 • Faktura korygująca, która poprawia towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU 1, gdy faktura pierwotna nie zawierała towarów/usług, do których stosuje się oznaczenia GTU 1.

Analogicznie do opisanej powyżej sytuacji, w przypadku gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU 1, faktury korygującej nie należy oznaczyć kodem GTU 1.

 • Faktura korygująca, która poprawia towar/usługę objętą oznaczeniami GTU 1, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU 1.

W przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU, należy ją oznaczyć symbolami GTU.

Przykład 7.

Pani Stanisława prowadzi hurtową sprzedaż piwa oraz niekiedy dodatkowo zajmuje się sprzedażą przekąsek. Na rzecz firmy „BETA” dokonała sprzedaży piwa. Faktura w pliku JPK_V7 oznaczona została kodem GTU 1 ze względu na sprzedaż piwa.

Firma „BETA” zwróciła część zamówionego piwa, w związku z tym pani Stanisława na ich wartość wystawiła fakturę korygującą. Czy faktura korygująca w pliku JPK_V7 powinna zawierać kod GTU 1, skoro pierwotna faktura go posiadała?

Jako że faktura korygująca dotyczy transakcji objętej kodem GTU 1, pani Stanisława ma obowiązek wskazywania go przy korekcie.

 • Faktura korygująca, która poprawia towar/usługę objętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna nie zawierała towarów/usług do których stosuje się oznaczenia GTU.

Analogicznie do opisanej powyżej sytuacji, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU 1, należy ją oznaczyć symbolami GTU 1, mimo iż faktura pierwotna go nie posiadała.

GTU 1 w systemie wfirma.pl

Aby wybrać odpowiednie GTU przy dokumencie sprzedaży w systemie wfirma.pl, należy przejść do USTAWIENIA » PODATKI » TYPY TRANSAKCJI W JPK V7 » zakładka GTU. Zakładka zawiera trzynaście kodów GTU i należy w niej wybrać odpowiedni, np. GTU 1, i następnie kliknąć ZAPISZ.

gtu 1

Po zaznaczeniu odpowiednich kodów GTU będą one widoczne przy wystawianiu faktury oraz będzie możliwość przypisania ich do produktów lub usług.

Wystawianie faktury a GTU 1

W trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży schematem: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (lub WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY, jeśli włączona jest opcja w ustawieniach), w oknie w pozycji dodawania nazwy produktu znajduje się dodatkowa kolumna GTU, gdzie:

 • użytkownik ma możliwość wybrać odpowiedni kod GTU dla danej pozycji;

 • system automatycznie zaciągnie odpowiedni kod GTU, jeśli wybrał produkt/usługę z magazynu (i wcześniej kod ten ustawił).

gtu 1

Po zapisaniu kod GTU będzie widoczny w oknie podglądu faktury, jednak nie będzie go widać na podglądzie faktury.

gtu 1

Poznaj zalety posiadania rozbudowanego magazynu w systemie wfirma.pl w związku z nowym obowiązkiem JPK_V7:

 • przypisywanie na magazynie do produktu/usługi kodu GTU;

 • automatyczne przypisanie kodu GTU do dokumentu sprzedaży;

 • brak konieczności każdorazowego przypisania do sprzedaży kodu GTU.

Wystawianie korekty a GTU 1

W trakcie wystawiania korekty sprzedaży system zaciągnie wcześniej wybrany kod GTU 1. Można go wówczas pozostawić (jeśli jest prawidłowy) lub poprawić (jeśli był błędny). W celu wystawienia korekty pozycji faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie zaznaczamy fakturę pierwotną i korzystamy z opcji MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. Kod GTU można zmienić w kolumnie GTU poprzez wybranie właściwego kodu z rozwijanej listy.

gtu 1