0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi reklamowe GTU w JPK V7 – kiedy kod musi być stosowany?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem czynnym podatnikiem VAT i w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej świadczę usługi reklamowe, które polegają na projektowaniu reklam, ulotek i plakatów. Czy w takim przypadku usługi reklamowe GTU w JPK V7 powinnam oznaczać w części ewidencyjnej?

Magdalena, Toruń

 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług nakłada na czynnych podatników VAT obowiązek stosowania kodu GTU, czyli symbolu oznaczeń transakcji sprzedaży towarów i usług.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem od 1 października 2020 roku podatnicy VAT zobowiązani są do stosowania kodów GTU – od 1 do 13 – w celu identyfikacji towarów dostaw poszczególnych towarów i usług. Usługi reklamowe świadczone przez czynnego podatnika VAT objęte zostały kodem GTU 12.

GTU 12 – kiedy należy stosować?

Obowiązek oznaczania transakcji sprzedaży kodem GTU 12 spoczywa na czynnych podatnikach VAT, którzy dokonują świadczenia usług o charakterze niematerialnym.

Zgodnie z § 10 ust. 3.2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące świadczenia usług:

o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – oznaczenie „12”.

Kodem GTU 12 należy oznaczać faktury sprzedaży w strukturze nowego pliku JPK_V7M (dla rozliczeń miesięcznych) lub JPK_V7K (dla rozliczeń kwartalnych), natomiast nie ma obowiązku wykazywania kodu GTU na fakturach sprzedaży, ponieważ przepisy w tej kwestii nie uległy zmianie.

Szczegółowo kod GTU 12 został opisany w artykule: GTU 12 – oznaczenie usług niematerialnych w JPK_V7!

Usługi reklamowe GTU w JPK V7 

Czynni podatnicy VAT, którzy świadczą usługi reklamowe zgodnie z PKWiU: 73.1, muszą stosować kod GTU w nowym pliku JPK obowiązkowo, oznaczając transakcję sprzedaży. Do usług reklamowych według PKWiU 73.1 należy zaliczyć świadczenie usług w przypadku:

 

 • pełnej oferty kampanii reklamowej, która zawiera:
  – strategie i planowanie mediów;
  – projektowanie reklam, ilustracji i plakatów;
  – pisanie scenariuszy do filmów reklamowych, umieszczanie ich w mediach;
  – doradztwo i usługi kreatywne;
  – planowanie materiałów reklamowych (bez ich produkcji);
  – marketing bezpośredni i reklamę bezpośrednią;

 • działalności związanej z reprezentowaniem mediów:
  – pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w różnych mediach;
  – pośrednictwo w odsprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w różnych mediach.

Kod GTU 12 przy usługach reklamowych należy stosować do całej faktury transakcji, a nie tylko do poszczególnych pozycji. Zatem jeżeli na fakturze sprzedaży podatnik oprócz usługi reklamowej wykaże inne świadczenie usług lub dostawę towaru, która nie podlega obowiązkowemu oznaczeniu GTU, to w nowym pliku JPK_V7M cała faktura sprzedaży powinna zostać opatrzona kodem GTU.

W przypadku dokumentowania transakcji trzeba również podkreślić, że oznaczeniu kodem GTU 12 podlegają także faktury zaliczkowe i końcowe. Tutaj należy być szczególnie uważnym, ponieważ jeżeli obowiązek podatkowy dla faktury zaliczkowej powstał do 30 września, a obowiązek podatkowy dla faktury końcowej powstanie w okresie po 1 października, trzeba oznaczyć ją kodem GTU 12.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi agencję reklamową. W sierpniu 2020 roku przyjął zamówienie na napisanie scenariusza do filmu reklamowego, po czym 1 września otrzymał od kontrahenta kwotę zaliczki w wysokości 500 zł. Ostateczną wersję scenariusza pan Jan przekaże kontrahentowi 15 października i tego dnia wystawi również fakturę końcową. Czy w takim przypadku fakturę końcową należy oznaczyć kodem GTU 12?

Tak, pan Jan obowiązkowo musi oznaczyć ją kodem GTU 12 w pliku JPK_V7, ponieważ obowiązek podatkowy dla faktury końcowej powstał 15 października, czyli po wprowadzeniu nowej struktury pliku JPK.

Podatnicy świadczący usługi reklamowe muszą w pliku JPK_V7 i JPK_V7K obowiązkowo oznaczać kodem GTU 12 wyłącznie transakcje świadczenia usług, które ewidencjonowane są na podstawie faktur sprzedaży. W pliku JPK_V7 kodem GTU nie należy natomiast opatrywać transakcji zbiorczych rejestrowanych na kasie fiskalnej lub objętych ewidencją sprzedaży bezrachunkowej.

Więcej informacji na temat oznaczania raportu fiskalnego przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej znajduje się w artykule: RO, czyli jak oznaczać raport fiskalny w nowym JPK V7!

Usługi reklamowe GTU w JPK V7 – rozwiązanie w systemie wFirma 

Aby w systemie wFirma.pl możliwe było oznaczenie kodem GTU 12 transakcji sprzedaży, w pierwszej kolejności należy włączyć funkcjonalność, korzystając z zakładki USTAWIENIA » PODATKI » TYPY TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU. W wyświetlonym oknie trzeba wybrać właściwy kod GTU » GTU 12 do transakcji związanych ze sprzedażą towarów lub usług. Wybrane kody widoczne będą w momencie wystawienia faktury sprzedaży.

Usługi reklamowe GTU w JPK V7

Po oznaczeniu właściwego kodu GTU użytkownik systemu będzie miał możliwość:

 • wyboru stosownego symbolu GTU dla danego towaru bądź usługi – pakiet Księgowość Online

lub 

 • system automatycznie przypisze kod GTU, w sytuacji gdy produkt zostanie wybrany z magazynu, czyli z KATALOGU PRODUKTÓW – Pakiet Księgowość Online + rozbudowany magazyn i Fakturowanie + Magazyn.

Aby wystawić fakturę sprzedaży, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

Usługi reklamowe GTU w JPK V7

Po zapisaniu tak wystawiona faktura zostanie automatycznie ujęta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z właściwym kodem GTU.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów