0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kto ponosi winę za błędne kody GTU?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy za niepoprawne oznaczenie GTU przy składaniu nowego JPK_V7 odpowiada podatnik czy obsługujące go biuro podatkowe? Od 1 października 2020 zostały wprowadzone zmiany w tym zakresie. Warto być na bieżąco!

1 października 2020 r. był datą istotnych zmian dla podatników podatku VAT. Wprowadzono wówczas nowe obowiązki i zmieniono zakres odpowiedzialności w kontekście przepisów regulujących tę materię. 

Wielu z podatników rozlicza się za pośrednictwem wyspecjalizowanych biur rachunkowych, gdzie do dyspozycji mają pomoc wykwalifikowanej kadry księgowych. Są też tacy przedsiębiorcy, którzy jednak tę część biorą na siebie, czy to z powodu optymalizacji kosztów czy też różnych innych przyczyn. Zagadnienie zmian i nowych obowiązków jest zatem podstawą do określenia rodzaju odpowiedzialności oraz ewentualnych odstępstw od konieczności ponoszenia jej.

Modyfikacje prawa

1 października Ustawodawca dokonał pewnych zmian w składaniu Jednolitych Plików Kontrolnych. Przed tym terminem podatnik (osobiście czy przez pełnomocnika, jakim jest biuro księgowe) składał osobno plik JPK i osobno deklarację VAT.

Wraz ze zmianą, czynni podatnicy VAT są zobowiązani przekazywać deklaracje do Urzędu Skarbowego w nowej formie, tj. połączonych deklaracji VAT-7 oraz JPK w tak zwanym nowym JPK V7. Jest to swego rodzaju uproszczenie raportowania VAT. Dodatkowo podatnik jest zobowiązany dokonywać weryfikowania sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (GTU). Jest to o tyle istotne, gdyż kody muszą zostać umieszczone w pliku JPK_V7.

Kody GTU

Dostosowanie odpowiednich kodów GTU do właściwych usług i towarów może sprawiać podatnikom problem. Wprawdzie jeszcze na etapie wystawiania faktur nie trzeba ich wpisywać na dokumentach księgowych, ale ta czynność jest konieczna na etapie składania JPK V7. Należy w tym miejscu także wyjaśnić, że nie każda transakcja wymaga wskazania kodu, co też może spowodować powstanie wątpliwości po stronie podatnika. 

Kodów GTU nie trzeba podawać w sytuacji wprowadzenia w JPK_V7M i JPK_V7K transakcji:

  • Zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.
  • Zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami.
  • Sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
  • Zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa, w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca).

Powyższe oznacza, że kody GTU z kolei trzeba podawać przy transakcjach opodatkowanych, zwolnionych, dla których miejsce opodatkowania nie znajduje się na terytorium kraju, opodatkowanych u nabywcy, opodatkowanych stawką 0%. Wskazywanie kodu dotyczy rozliczenia podatku należnego.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi przedsiębiorstwo i dostarcza ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep). Miał kilka zamówień na ostatni kwartał 2020 r. i były one realizowane w listopadzie 2020 r. Czy w nowym pliku musiał wskazać kod GTU, a jeśli tak to, jaki?

Odpowiedź: Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10, tzn.: ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep), kwalifikują się zgodnie z tabelą oznaczeń dla klasyfikacji GTU, jako kod GTU 07. Pan Jan wystawiał fakturę, w której nie musiał podawać kodu, ale przy wysyłaniu jednolitego pliku kontrolnego już musiał wskazać oznaczanie w/w kodu.

Czy i kto odpowiada za wskazanie błędnych informacji w pliku?

Przed organem skarbowym za zobowiązania podatkowe odpowiada wyłącznie przedsiębiorca, dlatego nawet, jeśli rozliczenia wykonuje profesjonalna księgowa i ona wysyła pliki to odpowiedzialność karno-skarbową ponosi bezpośrednio podatnik. Uściślić należy, że oczywiście, jeśli księgowa / księgowy / biuro rachunkowe dopuścili się nierzetelności w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - osobę taką można pozwać i pociągnąć do odpowiedzialności na drodze postępowania cywilnego. Nie zmienia to jednak faktu, że to przedsiębiorca jest zobligowany do wyboru właściwych osób, wykazania staranności w wyborze i to on ponosi rzeczywistą odpowiedzialność.

Organ w pierwszej kolejności wzywa do dobrowolnego skorygowania pliku samego podatnika, jeśli ten tego nie uczyni powinien liczyć się z ujemnymi konsekwencjami i pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności. 
Zwróćmy uwagę, że karze grzywny jak za wykrocznie skarbowe podlega podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2020.19.

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2020.106.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów