0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import towarów w JPK V7 – prawidłowe wykazanie transakcji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na początku miesiąca dokonałem importu towarów od kontrahenta z Tajlandii. Odprawa celna została dokonana w Polsce. Po jakimś czasie otrzymałem dokument celny SAD, na którym został wskazany podatek VAT do zapłaty. Mam pewną wątpliwość, a mianowicie: Jakie dane powinienem wprowadzić w rejestrze VAT? Jak prawidłowo ująć import towarów w JPK V7?

Mirosław, Kraków

 

Osoba dokonująca importu towarów zgodnie z art. 86 ust. 10b ustawy o VAT ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała dokument celny SAD/PZC lub w jednym z trzech kolejnych następujących po sobie okresach rozliczeniowych (w przypadku miesięcznego rozliczania VAT) bądź dwóch kolejnych następujących po sobie okresach rozliczeniowych (w przypadku rozliczenia kwartalnego). Wartość podatku VAT naliczonego należy wykazać na podstawie otrzymanego dokumentu celnego.

Jak prawidłowo rozliczyć import towarów?

Do końca lutego 2018 roku przepisy wskazywały, że przy księgowaniu do rejestru VAT zakupu podatku VAT naliczonego wynikającego z dokumentu SAD lub PZC należy uwzględniać następujące dane:

  • datę otrzymania dokumentu celnego SAD/PZC, 
  • numer dokumentu SAD/PZC,
  • dane przedstawiciela fiskalnego, który jest wskazany w dokumentacji celnej SAD/PZC jako dokonujący odprawy celnej,
  • wartość netto i VAT z dokumentu celnego – pozycja B00.

Wpis na podstawie dokumentu celnego, który obejmuje import towarów w JPK V7, ujmowany jest w strukturze jako , przy czym wyszczególnić należy, że w polu:
< k_45 > … – ujmowana jest kwota netto,
< k_46 > … – ujmowana jest kwota VAT.

Natomiast 2 marca 2018 roku Ministerstwo Finansów wydało oficjalny komunikat dotyczący sposobu ujmowania dokumentów celnych w JPK V7 przy transakcjach importu towarów pt. „Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w JPK VAT”. Nowe stanowisko zakłada, że podatnicy dokonujący importu towarów powinni w pliku JPK VAT zamiast danych przedstawiciela fiskalnego wykazywać dane kontrahenta z kraju trzeciego.

Wskazaną zasadę należy stosować w JPK V7 począwszy od rozliczenia za marzec 2018 roku.

W sytuacji gdy odprawa celna następuje w UE, wówczas w trakcie wprowadzania wpisu do rejestru VAT zakupu/sprzedaży należy wskazać dane przedstawiciela fiskalnego. Wynika to z faktu, że komunikat odnosił się do odprawy celnej dokonywanej w Polsce.

Reasumując, zgodnie z zaleceniem MF przy odprawie celnej w Polsce, import towarów w JPK V7 należy wykazywać na podstawie dokumentu SAD/PZC, gdzie jako dane kontrahenta ujmuje się dane kontrahenta z kraju trzeciego. Pozostałe informacje należy uzupełnić zgodnie z dokumentem celnym.

Od 1 października 2020 roku w pliku JPK V7 transakcje importu towarów są oznaczane specjalnym symbolem IMP.

Jak wykazać import towarów w JPK V7?

W celu zaksięgowania w systemie wFirma.pl transakcji importu towarów z odprawą w Polsce na gruncie VAT należy dokonać bezpośrednim wpisem do Rejestru VAT Zakupu, poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. W wyświetlonym oknie, w polu DOSTAWCA należy wprowadzić dane kontrahenta spoza UE, które widnieją na fakturze zakupu, a następnie jako DATA WYSTAWIENIA I DATA KSIĘGOWANIA DO VAT należy wskazać datę otrzymania dokumentu celnego. Następnie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję IMPORT TOWARÓW, dzięki czemu transakcja prawidłowo zostanie oznaczona w pliku JPK_V7 właściwym symbolem IMP jaki dotyczy zakupu towarów od kontrahenta spoza UE.

import towarów w jpk

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów