0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile aktualnie wynosi wiek emerytalny w Polsce?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niedługo chciałabym przejść na emeryturę, jednak w związku ze zmianami, jakie zachodziły w przepisach, mam wątpliwości, ile wynosi powszechny wiek emerytalny w Polsce. Kogo obowiązuje niższy pułap wieku emerytalnego?

 

Maria, Olsztyn

W związku ze zmianami w ustawie o emeryturach i rentach, które zaszły pod koniec 2017 roku, wiek emerytalny w Polsce został obniżony i nie jest już jednakowy dla kobiet i mężczyzn.

Wiek emerytalny – definicja 

Przez osiągnięcie wieku emerytalnego należy rozumieć ukończenie odpowiedniego roku życia, który uprawnia do zaprzestania aktywności zawodowej oraz otrzymywania świadczenia, jakim jest emerytura.

Jaki jest aktualny wiek emerytalny w Polsce?

Obecnie wiek emerytalny w Polsce jest zróżnicowany ze względu na płeć i wynosi: 

  • 60 lat w przypadku kobiet, 

  • 65 lat w przypadku mężczyzn.

W latach 2013–2017 wiek emerytalny w Polsce był jednakowy dla wszystkich i wynosił 67 lat, co w przypadku mężczyzn skutkowało wydłużeniem okresu aktywności zawodowej zaledwie o 2 lata, jednak dla kobiet był to drastyczny wzrost aż o 7 lat. Od października 2017 roku powrócono go do wcześniejszej wersji, obowiązującej do dzisiaj.

Rodzaje wieku emerytalnego

Wiek emerytalny w Polsce można podzielić na powszechny oraz obniżony. Powszechny wiek emerytalny to określony odgórnie wiek obowiązujący w podziale na płeć – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Obniżony wiek emerytalny ma zastosowanie dla grup zawodowych wykonujących pracę w szczególnie niebezpiecznych i trudnych warunkach. Zwykle jest on niższy od wieku powszechnego o 5 do 15 lat i wynika to z przepisów szczególnych dotyczących danych grup zawodowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów