Ostatnie artykuły autora:

Ubezpieczenie ZUS

Jak wypełnić tryb rozwiązania umowy oraz kody podstawy prawnej w ZWUA?

We wzorze deklaracji dotyczącej wyrejestrowania z ubezpieczeń jest dodana część dotycząca rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy. Jakie dane się tam podaje? Co oznaczają kody podstawy prawnej w ZWUA? Przeczytaj artykuł i sprawdź to!

30 czerwca 2022

Zdaniem eksperta

Czy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc pracy?

W jakim przypadku pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc pracy? Nasz ekspert odpowiada!

29 czerwca 2022

Ubezpieczenie ZUS

Do jakich ubezpieczeń powinien zgłosić się niepełnosprawny przedsiębiorca?

Niepełnosprawny przedsiębiorca ma prawo starać się o refundację składek ZUS z PEFRON ale również może korzystać z ulg w składkach. Przeczytaj artykuł i dowiedź się z jakich ulg w opłacaniu składek skorzysta niepełnosprawny przedsiębiorca!

24 czerwca 2022

Urlopy i inne

Jaki urlop przysługuje pracownikowi? Poznaj osobnicze rodzaje urlopów!

Pracodawca musi wiedzieć, kiedy udzielić pracownikowi urlop, a kiedy nie jest do tego zobowiązany. Zatrudniony natomiast powinien znać swoje prawa i obowiązki obowiązujące na tej płaszczyźnie. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

13 czerwca 2022

Prawo pracy

Emerytura KRUS – jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać?

Rolnicy, którzy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne, mogą starać się o różnego rodzaju świadczenia z tego tytułu. Emerytura KRUS przyznawana jest tylko na wniosek zainteresowanego. Jakie warunki należy spełnić, by mieć do niej prawo? Sprawdź!

13 czerwca 2022

Prawo pracy

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - oskładkowanie i opodatkowanie

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odzieży roboczej, jeśli warunki pracy tego wymagają. W takiej sytuacji zatrudnionemu może przysługiwać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Czy od tego świadczenia pobiera się ZUS i PIT? Sprawdź!

9 czerwca 2022

Prawo pracy

W jakiej stawce powinno zostać określone wynagrodzenie z umowy o pracę?

Ustalenie wynagrodzenia jest elementem obowiązkowym każdej zawieranej umowy o pracę obok określenia rodzaju, miejsca, wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia. Dowiedz się, jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie z umowy o pracę!

7 czerwca 2022

Urlopy i inne

Kiedy możliwa jest rezygnacja z urlopu wychowawczego?

Przepisy przewidują że możliwa jest rezygnacja z urlopu wychowawczego jednak dopiero po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy. W jakim terminie należy powiadomić pracodawcę? Czy może on odmówić? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na te pytania!

6 czerwca 2022

Zdaniem eksperta

Urlop wychowawczy pracownika - jakie dokumenty do ZUS

Komu przysługuje urlop wychowawczy? Czy każdy pracodawca ma obowiązek udzielenia takiego urlopu? Ekspert odpowiada!

1 czerwca 2022

Prawo pracy

Czy jest możliwe zatrudnienie członka rodziny wspólnika w spółce?

Nie ma przepisów prawa, które zabraniałyby zatrudnić członka rodziny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, na jakich zasadach powinno przebiegać zatrudnienie członka rodziny wspólnika w spółce!

31 maja 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów