0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy istnieje sprawdzony kalkulator emerytalny?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przyszłym roku osiągnę wiek emerytalny i chciałbym poznać prognozę swojej emerytury. Czy istnieje kalkulator emerytalny, z którego mogę skorzystać?

Edward, Kolnie

 

ZUS na swojej stronie udostępnił kalkulator emerytalny, dzięki któremu można obliczyć prognozowaną wysokości emerytur, które zostaną przyznane po raz pierwszy i są wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Taka prognoza przygotowywana jest na na przyszły rok i kolejne lata. ZUS wprowadził też możliwość do skorzystania z dwóch wersji kalkulatora: uproszczonej lub zaawansowanej. 

Jak działa kalkulator emerytalny? 

Kalkulator emerytalny wylicza prognozowaną wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według tzw. nowych zasad. Obliczana jest ona przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. 

Do obliczania podstawy nowej emerytury bierze się także kwoty:

  • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na koncie w ZUS-ie,

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego,

  • środków zapisanych na subkoncie w ZUS-ie.

Kalkulator emerytalny obliczenia przeprowadza także na podstawie założeń i parametrów dotyczących przyszłych lat. Uwzględnia różnego rodzaju prognozy, m.in. inflacje, realny wzrost wynagrodzeń, wskaźniki waloryzacji składek i kapitału początkowego. Dzięki temu kalkulator emerytalny w pełny sposób obrazuje, jak uzyskiwane wynagrodzenie oraz wiek przejścia na emeryturę wpłyną na wysokość świadczenia.

Kalkulator emerytalny w wersji uproszczonej

W wersji uproszczonej kalkulator emerytalny daje mniejszą swobodę wyboru, ponieważ wprowadza się w nim mniejszą liczbę parametrów. W tej wersji głównym założeniem jest to, że wynagrodzenie nie zmieni się do momentu przejścia na emeryturę.

Kalkulator emerytalny dla zaawansowanych

Ta wersja daje większą swobodę wyboru, jednak należy podać w niej większą liczbę parametrów, które są niezbędne do wyliczenia prognozowanej wysokości emerytury. W wersji zaawansowanej podaje się różne wynagrodzenia w poszczególnych latach. Można także wyłączyć niektóre lata z okresu ubezpieczenia.

Czy wyliczenia kalkulatora są wiarygodne?

Wiele osób kwestionuje działanie kalkulatora. Jednak warto pamiętać, że oblicza on  prognozowane, a nie rzeczywiste wysokości emerytur. Jego obliczenia uwzględniają różnego rodzaju prognozy, dlatego mogą ona za kilka lat okazać się błędne. Ponadto kalkulator dostępny na stronie ZUS-u oblicza prognozowaną wysokość emerytury na przyszły rok i kolejne lata. Dlatego w przypadku, gdy ubezpieczony w tym roku osiąga się wiek emerytalny, wówczas powinien skorzystać z usługi doradcy emerytalnego, który wyliczy prognozowaną wysokość emerytury na bieżący rok kalendarzowy oraz udzieli wszystkich niezbędnych wyjaśnień. 

Realną wysokość ZUS wyliczy dopiero po złożeniu wniosku o emeryturę

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów