0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wnioskować o urlop ojcowski przedsiębiorcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Urlop ojcowski jest uprawnieniem dla pracujących ojców, uregulowanym w przepisach prawa pracy. Jest on możliwy do wykorzystania w wymiarze do dwóch tygodni, jednak do ukończenia przez dziecko ubezpieczonego 12. miesiąca życia. Uprawnienie to może być wykorzystane w dwóch częściach, przy czym każda z nich nie może być krótsza niż jeden tydzień. Części te nie muszą ponadto występować po sobie. Jak wygląda urlop ojcowski przedsiębiorcy?

Urlop ojcowski przedsiębiorcy - kto możne z niego skorzystać?

Zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca mają prawo do urlopu ojcowskiego. Jednak w przypadku tego drugiego procedura jest bardziej skomplikowana i wymaga kilku dodatkowych działań.


W przypadku kiedy ubezpieczony ojciec przysposobił dziecko, również ma prawo do urlopu ojcowskiego, do 12. miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Aby przedsiębiorca mógł wykorzystać urlop ojcowski, musi przede wszystkim podlegać pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz opłacać składki w terminie. Dopiero te dwa warunki spełnione łącznie pozwalają na skorzystanie ze świadczenia.

Formalności

O urlop ojcowski przedsiębiorcy również należy wnioskować. W związku z tym należy złożyć złożyć w ZUS następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał),

  • wypełniony formularz ZUS Z-3b,

  • wniosek o urlop ojcowski - formularz ZAO.

Za czas pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca obowiązkowo musi podlegać wyłącznie pod ubezpieczenie zdrowotne. Musi zatem pamiętać o obowiązku wyrejestrowania się w tym okresie z ubezpieczeń społecznych, a więc konieczne jest złożenie przez niego zgłoszenia ZUS ZWUA. Na tym jednak nie koniec - z dniem wyrejestrowania należy również przekazać zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.

Wypłata zasiłku przez ZUS - co potem?

Po zakończonym urlopie prowadzący działalność w pierwszej kolejności musi wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego i na nowo zarejestrować do ubezpieczenia społecznego.

Kiedy natomiast otrzyma wypłatę zasiłku, może dokonać pomniejszenia składek społecznych oraz składki na Fundusz Pracy i zapłacić tylko za tę część miesiąca, w trakcie której nie przebywał na urlopie ojcowskim. Składkę zdrowotną natomiast zapłaci w pełnej kwocie, jest ona bowiem niepodzielna i zawsze należy opłacić ją w stałej wysokości.

Przykład 1.

Urlop ojcowski przedsiębiorcy trwa na 14 dni w sierpniu (31 dni kalendarzowych) 2023 roku, opłaca składki od minimalnej podstawy wymiaru (w 2023 roku jest to 4 161,00 zł).

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2023 r. przedsiębiorcy wynoszą:

emerytalna - 812,23 zł

rentowa - 332,88 zł

chorobowa - 101,94 zł

wypadkowa - 69,49 zł

Fundusz Pracy - 101,94 zł

Suma składek: 1 418,48 zł - tyle zapłaciłby przedsiębiorca za składki społeczne i FP za cały miesiąc.

Jednak po wykorzystaniu 14-dniowego urlopu opłaci składki tylko za 17 dni (31 dni - 14 dni przebywania na urlopie ojcowskim) według następującego działania:

4 161,00 zł : 31 (liczba dni kalendarzowych w styczniu) = 134,23 zł * 14 dni (okres przebywania na urlopie ojcowskim) = 1 879,22 zł

4 161,00 zł - 1 879,22 zł = 2 281,78 zł- podstawa składek społecznych za czas prowadzenia działalności gospodarczej w sierpniu

emerytalna - 445,40 zł

rentowa - 182,54 zł

chorobowa - 55,90 zł

wypadkowa - 40,16 zł

Fundusz Pracy - 55,90 zł

1 418,48 zł - 779,90 zł = 638,58 zł

Tak więc przedsiębiorca zaoszczędzi na składkach społecznych w tym przypadku 638,58 zł.

Mimo że procedura uzyskania świadczenia przez przedsiębiorcę jest bardziej skomplikowana niż w przypadku pracownika, to otrzymanie świadczenia niesie ze sobą znaczne korzyści finansowe. Prowadzący działalność zyskuje podwójnie, zarówno otrzymując zasiłek, jak i korzystając z możliwości obniżenia składek społecznych w miesiącu, w którym przebywał na urlopie ojcowskim. Powinien jednak pamiętać, że w czasie przebywania na urlopie nie może wykonywać obowiązków związanych z prowadzeniem działalności, tak samo jak w przypadku, gdyby przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów