0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK MAG przykład ujęcia dokumentów w pliku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów w celu uszczelnienia systemu podatkowego wprowadziło nowy element usprawniający kontrolę podatkową, czyli Jednolity Plik Kontrolny. Plik ten wyróżnia kilka struktur kontrolujących konkretny obszar działalności. Jedną z nich jest JPK MAG, czyli plik kontrolujący magazyn. W artykule zostanie omówiony schemat JPK MAG przykład, jego struktura oraz to, co powinna zawierać.

Czym jest magazyn?

Przepisy dotyczące JPK ani inne ustawy nie wyjaśniają wprost pojęcia magazynu w świetle podatkowym, co w efekcie prowadzi do tego, że przedsiębiorcy mają wątpliwości, kto powinien przekazywać plik JPK MAG.

Prowadząc magazyn, przedsiębiorcy mają możliwość m.in. kontrolowania bieżących stanów towarów handlowych i materiałów podstawowych. W związku z tym generują różnego rodzaju dokumenty magazynowe, takie jak:

 • PZ – przyjęcie zewnętrzne,
 • PW – przyjęcie wewnętrzne,
 • WZ – wydanie zewnętrzne,
 • MM – przesunięcie międzymagazynowe,
 • RW – rozchód wewnętrzny,
 • WP – wydanie na produkcję.

Dodatkowo sam plik JPK ma na celu udostępnianie informacji organom kontrolującym o księgach podatkowych oraz dowodach księgowych, a nie o samym miejscu ich prowadzenia, więc istotą w przypadku JPK MAG będzie rzetelne prowadzenie dokumentacji magazynowej.

Należy pamiętać, że udostępnione organom kontrolującym informacje o magazynie powinny zawierać rzeczywiste dane dotyczące operacji magazynowych i powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

JPK MAG przykład struktury oraz co powinna zawierać

JPK MAG jest jedną ze struktur JPK, która ma za zadanie kontrolowanie ruchów magazynowych oraz ich zgodność z księgami. Od 1 lipca 2018 roku struktura ta obowiązuje wszystkich przedsiębiorców prowadzących magazyn w formie elektronicznej i jest przekazywana jedynie na żądanie organu podatkowego.

 W danej strukturze należy wykazać następującą dokumentację magazynową:

 • PZ - przyjęcia zewnętrzne,
 • WZ - wydania zewnętrzne,
 • MM - ruchy międzymagazynowe,
 • RW - rozchód wewnętrzny.

Jeden plik JPK MAG odpowiada tylko jednemu magazynowi. Dlatego też jeśli przedsiębiorca posiada kilka magazynów, to na żądanie MF będzie zobowiązany sporządzić tyle plików, ile ma magazynów.

Struktura JPK MAG składa się z trzech części:
 • Suma kontrolna, w której zostały zawarte takie dane jak:
  • liczba dokumentów,
  • wartość dokumentów;
 • Zestawienie dowodów, w której zostały zawarte takie dane jak:
  • numer dokumentu magazynowego,
  • data wystawienia dokumentu magazynowego,
  • wartość dokumentu magazynowego,
  • odbiorca towaru/materiału,
  • data wydania/przyjęcia towaru/materiału,
  • numer faktury lub specyfikacji dotyczącej towaru/materiału,
  • data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej towaru/materiału;
 • Szczegółowe pozycje dowodów, w której zostały zawarte takie dane jak:
  • numer dokumentu magazynowego,
  • kod towaru/materiału/opakowania,
  • nazwa towaru/materiału/opakowania,
  • ilość wydana/przyjęcia,
  • jednostka miary,
  • cena towaru/materiału/opakowania,
  • wartość towaru/materiału/opakowania.

Strukturę JPK MAG należy sporządzić za okresy miesięczne i przekazać do Ministerstwa finansów w formacie XML na zewnętrznym nośniku danych, np. płycie CD lub pendrivie.

Plik JPK MAG należy przekazywać wyłącznie na żądanie organów podatkowych.

JPK MAG przykład fragmentu wygenrowanego w systemie wFirma.pl:

struktura JPK MAG przykład

Jak widać format xml, w którym są generowane struktury JPK, jest nieczytelny dla zwykłego podatnika, jednak dla MF jest to najprostszy, ale także bardzo szczegółowy format pozwalający na odczyt danych z prowadzonych ksiąg.

JPK MAG przykład, jak wygenerować w systemie wFirma.pl

Wygenerowanie pliku JPK MAG w systemie wFirma.pl możliwe jest dla użytkowników, którzy posiadają pakiet KSIĘGOWOŚĆ ONLINE lub ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ rozbudowany o moduł MAGAZYN. W celu pobrania pliku należy przejść do zakładki MAGAZYN » DOKUMENTY » POBIERZ JPK MAG. Wówczas plik JPK MAG zostanie pobrany na dysk komputera. 

Jak wygenerować w systemie JPK MAG przykład

Podsumowując, strukturę JPK MAG należy wygenerować wyłącznie na żądanie organu podatkowego i jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzą magazyn w formie elektronicznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów