Poradnik Przedsiębiorcy

JPK MAG MF - wszystko co warto wiedzieć!

Od 1 lipca 2018 roku wszyscy podatnicy, którzy prowadzą gospodarkę magazynową przy wykorzystaniu programów komputerowych, są zobowiązani na żądanie urzędów do złożenia dodatkowej struktury jednolitego pliku kontrolnego, tzw. JPK MAG. Przedsiębiorcy zadają sobie zatem pytanie, czy JPK MAG MF wprowadziło w celu zwiększenia kontroli przedsiębiorców? Jak szczegółowe informacje zawiera JPK MAG i czy plik przekazywany jest do US, czy przesyłany do MF? Sprawdźmy!

Co to jest JPK MAG?

Jednolity plik kontrolny dotyczący gospodarki magazynowej, tzw. JPK MAG zawiera informacje dotyczące ruchów towarów i materiałów w magazynie. Informacje te powinny być ujmowane w strukturze JPK w formacie XML wymaganym przez Ministerstwo Finansów. Struktura ta nie jest czytelna dla przedsiębiorców, jednak pozwala na przeprowadzenie szybkiej weryfikacji przez organ kontroli.

W skład JPK MAG wchodzą takie dokumenty jak:

 • PZ - przyjęcie zewnętrzne
 • WZ - wydanie zewnętrzne
 • RW - rozchód wewnętrzny
 • MM - przesunięcie międzymagazynowe.

Prowadząc magazyn, przedsiębiorcy wystawiają różnego rodzaju dokumenty, które pozwalają na wewnętrzną kontrolę stanów i przesunięć magazynowych. Struktura JPK MAG zawiera wyłącznie określone rodzaje dowodów magazynowych. Jednym z popularnych dokumentów, który nie wchodzi w skład JPK MAG, jest PW, czyli dokument przyjęcia wewnętrznego. Ministerstwo Finansów nie wyklucza jednak poszerzenia w przyszłości katalogu dokumentów w strukturze JPK MAG.

W sytuacji gdy w ramach jednej firmy prowadzonych jest kilka magazynów, należy wygenerować osobno plik JPK MAG dla każdego z nich.

 Kto jest zobowiązany do generowania JPK MAG?

W przeciwieństwie do struktury JPK VAT (dotyczącej rejestrów sprzedaży i zakupów VAT), której wysyłki do MF dokonują wyłącznie czynni podatnicy VAT, obowiązek generowania pliku JPK MAG dotyczy wszystkich podatników bez względu na ich status VAT. Przy generowaniu JPK MAG MF wprowadziło jednak nowy warunek, zgodnie z którym obowiązek ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy prowadzą magazyn przy użyciu programów komputerowych, w tym również przy użyciu programu Excel.

Podatnicy którzy prowadzą magazyn w formie papierowej, nie mają obowiązku składania pliku JPK MAG.

W jaki sposób przekazywany jest plik JPK MAG?

Plik JPK MAG generowany jest wyłącznie na żądanie organu kontroli. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku comiesięcznego generowania pliku. W przypadku kontroli urzędu skarbowego, przedsiębiorca przekazuje JPK MAG na zewnętrznym nośniku danych, np. płycie CD, dysku zewnętrznym lub pendrivie, który umożliwia odtworzenie pliku.

Przedsiębiorcy muszą przekazać na żądanie organów plik JPK MAG w terminie określonym w wezwaniu, jednak termin ten nie będzie krótszy niż 3 dni.

JPK MAG MF - struktura

Na stronie Ministerstwa Finansów została udostępniona struktura JPK MAG, zgodnie z którą przedsiębiorcy mają obowiązek tworzenia pliku. Składa się ona z dwóch podstawowych elementów, takich jak:

 1. Wartość:

 • numer i data dokumentu,
 • data otrzymania lub wydania towaru/materiału,
 • data faktury lub specyfikacji towaru/materiału,
 • numer faktury lub specyfikacji towaru/materiału,
 • dane dostawcy lub odbiorcy towaru/materiału,
 • ogólna wartość dokumentu,
 1. Wiersz:

 • numer dokumentu magazynowego,
 • kod oraz nazwa towaru/materiału,
 • ilość,
 • jednostka miary,
 • cena towaru/materiału,
 • wartość ogólna.

Jeżeli na dokumencie magazynowym wartości wyrażone są w walucie obcej, muszą być one wykazane w pliku JPK MAG w przeliczeniu na PLN.

Jak wygenerować JPK MAG w systemie wFirma.pl?

Użytkownicy systemu wFirma.pl mogą wygenerować plik JPK MAG w przypadku posiadania pakietu ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ + MAGAZYN lub KSIĘGOWOŚĆ ONLINE + MAGAZYN. W celu wygenerowania pliku należy przejść do zakładki: MAGAZYN » DOKUMENTY, w której z górnego menu należy wybrać opcję POBIERZ JPK MAG.

JPK MAG MF kontroluje magazyny