0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK MAG MF - wszystko co warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2018 roku wszyscy podatnicy, którzy prowadzą gospodarkę magazynową przy wykorzystaniu programów komputerowych, są zobowiązani – na żądanie urzędów – do złożenia dodatkowej struktury jednolitego pliku kontrolnego, tzw. JPK_MAG. Przedsiębiorcy zadają sobie zatem pytanie, czy Ministerstwo Finansów wprowadziło JPK_MAG w celu zwiększenia kontroli przedsiębiorców? Czy rozszerzenie zakresu przekazywanych danych w nowej strukturze JPK_V7 zmieniło również szczegółowość przekazywanych danych w pliku JPK_MAG? Jak dokładne informacje zawiera JPK_MAG i czy plik przekazywany jest do US, czy przesyłany do MF? Sprawdźmy!

Co to jest JPK_MAG?

Jednolity plik kontrolny dotyczący gospodarki magazynowej, tzw. JPK_MAG, zawiera informacje odnoszące się do ruchów towarów i materiałów w magazynie. Informacje te powinny być ujmowane w strukturze JPK w formacie XML wymaganym przez Ministerstwo Finansów. Struktura ta nie jest czytelna dla przedsiębiorców, jednak pozwala na przeprowadzenie szybkiej weryfikacji przez organ kontroli.

W skład JPK_MAG wchodzą takie dokumenty, jak:

 • PZ – przyjęcie zewnętrzne;
 • WZ – wydanie zewnętrzne;
 • RW – rozchód wewnętrzny;
 • MM – przesunięcie międzymagazynowe.

Prowadząc magazyn, przedsiębiorcy wystawiają różnego rodzaju dokumenty, które pozwalają na wewnętrzną kontrolę stanów i przesunięć magazynowych. Struktura JPK_MAG zawiera wyłącznie określone rodzaje dowodów magazynowych. Jednym z popularnych dokumentów, który nie wchodzi w skład JPK_MAG, jest PW, czyli dokument przyjęcia wewnętrznego. Ministerstwo Finansów nie wyklucza jednak w przyszłości poszerzenia katalogu dokumentów w strukturze JPK_MAG.

W sytuacji gdy w ramach jednej firmy prowadzi się kilka magazynów, należy wygenerować osobno plik JPK_MAG dla każdego z nich.
System wFirma.pl posiada moduł do realizowania kompleksowej gospodarki magazynowej. Rozbudowane narzędzia zarządzania magazynem umożliwiają prowadzenie wielu magazynów. Dokumenty magazynowe PZ i WZ generowane są automatycznie w momencie wystawiania faktury sprzedaży bądź księgowania faktury zakupu. Przedsiębiorca może również wystawiać wszystkie dokumenty magazynowe, takie jak PZ, WZ, RW, PW i MM, samodzielnie. W tym celu należy przejść do zakładki: MAGAZYN » DOKUMENTY » DODAJ, a następnie wybrać odpowiedni dokument magazynowy.

JPK MAG MF

Kto jest zobowiązany do generowania JPK_MAG?

W przeciwieństwie do struktury JPK_V7 (dotyczącej rejestrów sprzedaży i zakupów VAT), której wysyłki do MF dokonują wyłącznie czynni podatnicy VAT, obowiązek generowania pliku JPK_MAG dotyczy wszystkich, bez względu na ich status VAT. Przy generowaniu JPK_MAG Ministerstwo Finansów wprowadziło jednak nowy warunek, zgodnie z którym obowiązek ten odnosi się wyłącznie do przedsiębiorców prowadzących magazyn przy użyciu programów komputerowych, w tym również przy użyciu programu Excel.

Podatnicy, którzy prowadzą magazyn w formie papierowej, nie mają obowiązku składania pliku JPK_MAG.

W jaki sposób przekazywany jest plik JPK_MAG?

Plik JPK_MAG generowany jest wyłącznie na żądanie organu kontroli. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku comiesięcznego wytwarzania pliku. W przypadku kontroli urzędu skarbowego przedsiębiorca przekazuje JPK_MAG na zewnętrznym nośniku danych, np. płycie CD, dysku zewnętrznym lub pendrivie, który umożliwi odtworzenie pliku.

Na żądanie organów przedsiębiorcy muszą przekazać plik JPK_MAG w terminie określonym w wezwaniu, jednak czas ten nie będzie krótszy niż 3 dni.
Narzędzie wFirma.pl pozwala na wygenerowanie i przekazanie JPK_MAG do urzędu bezpośrednio z systemu. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK_MAG, a następnie wybrać okres generowanego pliku JPK_MAG, a także magazyn, którego dotyczy, oraz walutę.

JPK MAG MF

Po wygenerowaniu pliku JPK_MAG wystarczy zaznaczyć go na liście i z górnego menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO MF. Wysyłka możliwa jest przy wykorzystaniu własnego podpisu kwalifikowanego przedsiębiorcy lub profilu zaufanego.

JPK MAG MF

JPK_MAG MF – struktura

Na stronie Ministerstwa Finansów została udostępniona struktura JPK_MAG, zgodnie z którą przedsiębiorcy mają obowiązek tworzenia pliku. Składa się ona z dwóch podstawowych elementów, takich jak:

Wartość:

 • numer i data dokumentu;
 • data otrzymania lub wydania towaru/materiału;
 • data faktury lub specyfikacji towaru/materiału;
 • numer faktury lub specyfikacji towaru/materiału;
 • dane dostawcy lub odbiorcy towaru/materiału;
 • ogólna wartość dokumentu.

Wiersz:

 • numer dokumentu magazynowego;
 • kod oraz nazwa towaru/materiału;
 • ilość;
 • jednostka miary;
 • cena towaru/materiału;
 • wartość ogólna.

Wprowadzając JPK_MAG, Ministerstwo Finansów określiło również sposób wypełniania poszczególnych pól. Są to dane techniczne, które ujednolicają format informacji przekazywanych przez przedsiębiorców w plikach JPK_MAG:

 • pola znakowe są polami alfanumerycznymi;
 • dopuszczalne jest stosowanie małych i dużych liter oraz cyfr;
 • maksymalna liczba znaków wynosi 256;
 • polskie znaki diakrytyczne muszą być wpisywane przy użyciu kodowania UTF-8;
 • w polach znakowych dopuszczalne jest stosowanie znaków specjalnych, np. /, –, :, + – przy czym stosowane znaki specjalne muszą odpowiadać formatowi pliku XML;
 • pola numeryczne służą wyłącznie do podania wartości liczbowej. Wartość tę należy wpisać ciągiem cyfr i nie można używać separatorów dla tysięcy, np. spacji. Jeżeli kwota wyrażona jest w częściach dziesiętnych, wówczas jako separator należy stosować kropkę;
 • wartości w plikach JPK podawane są z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych, np. 12345,56;
 • daty w pliku JPK_MAG podawane są w formacie RRRR–MM–DD np. 2021–04–01.

Generowanie JPK_MAG bezpośrednio z poziomu magazynu

Użytkownicy systemu wFirma.pl mogą wygenerować plik JPK_MAG bezpośrednio z zakładki MAGAZYN dla każdego magazynu osobno i pobrać na dysk komputera celem przekazania pliku na zewnętrznym nośniku danych. W celu wygenerowania pliku trzeba przejść do zakładki: MAGAZYN » DOKUMENTY, w której z górnego menu wybiera się opcję POBIERZ JPK_MAG.

JPK MAG MF

Należy pamiętać, że w sytuacji posiadania wielu magazynów w systemie, otrzymując żądanie przekazania pliku JPK_MAG, trzeba wygenerować osobno plik JPK_MAG dla każdego z nich. W celu przełączenia się pomiędzy magazynami należy z lewego sidebara kliknąć w magazyn, który obecnie jest wyświetlany i wybrać z listy kolejny.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów