Poradnik Przedsiębiorcy

JPK MAG od kiedy jest obowiązkowy dla przedsiębiorców?

Od 1 lipca 2016 roku zostało wprowadzone nowe narzędzie kontroli, jakim jest jednolity plik kontrolny, tzw. JPK, który ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Co ważne, ustawodawca wprowadza obowiązek składania poszczególnych plików JPK stopniowo - w podziale na rodzaj struktury JPK oraz kategorię przedsiębiorstwa. Jedną ze struktur jednolitego pliku kontrolnego jest JPK MAG. Sprawdźmy, czym jest JPK MAG od kiedy obowiązuje oraz kto ma obowiązek jego składania?

Czym jest JPK MAG?

Jednolity plik kontrolny to zestawienie informacji dotyczących zdarzeń gospodarczych mających związek z przedsiębiorstwem. Dane te zapisywane są w jednolitym formacie XML i przekazywane do Ministerstwa Finansów. Od 1 stycznia 2018 roku każdy czynny podatnik VAT ma comiesięczny obowiązek wysyłki JPK VAT, tak więc JPK jest dla przedsiębiorców coraz powszechniejszym obowiązkiem. Jedną ze struktur jednolitego pliku kontrolnego jest JPK MAG, czyli plik zawierający informacje związane z prowadzonym magazynem w przedsiębiorstwie. Plik ten ma na celu weryfikację ruchów magazynowych, takich jak np. wydania sprzedanych towarów lub materiałów.

JPK MAG jest jedną ze struktur jednolitego pliku kontrolnego, który przekazywany jest wyłącznie na żądanie US.

Plik JPK MAG zawiera dane pochodzące z czterech rodzajów dokumentów magazynowych:

  • PZ - przyjęcie zewnętrzne

  • WZ - wydanie zewnętrzne

  • RW - rozchód wewnętrzny

  • MM - przesunięcie międzymagazynowe

Oprócz czterech wymienionych wyżej rodzajów dokumentów, struktura JPK MAG, która została udostępniona przez Ministerstwo Finansów, nie zawiera innych dokumentów magazynowych, takich jak np. PW (przyjęcie wewnętrzne).

JPK MAG od kiedy obowiązuje?

Aby prawidłowo ustalić, od kiedy przedsiębiorcy mają obowiązek sporządzania JPK MAG, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, w której kategorii znajduje się dana firma. Wyróżnia się cztery rodzaje przedsiębiorstw: duże, średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa. Klasyfikacja do danej grupy uzależniona jest od dwóch parametrów, takich jak roczna średnia liczba pracowników oraz obroty netto.

Przedsiębiorstwo/parametr

Duże

Średnie

Małe

Mikro

Średnioroczne zatrudnienie*

powyżej 250

od 50 do 249,99

od 10 do 49,99

od 0 do 9,99

Obroty netto (EURO)**

powyżej 50 mln

do 50 mln

do 10 mln

do 2 mln

* w przeliczeniu średniorocznie na etaty
** w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych

JPK MAG składany jest przez przedsiębiorców wyłącznie na żądanie US w przypadku kontroli skarbowej lub prowadzenia czynności sprawdzających od:

  • 1 lipca 2016 roku - duże przedsiębiorstwa,

  • 1 lipca 2018 roku - średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa.

 Kto ma obowiązek składania JPK MAG?

W odróżnieniu do pliku JPK VAT, który mają obowiązek wysyłki do MF wyłącznie czynni podatnicy VAT, plik JPK MAG dotyczy wszystkich podatników (zarówno vatowców, jak i nievatowców), którzy prowadzą magazyn w programie komputerowym. Przepisy nie narzucają na podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą czy spółki cywilne obowiązku prowadzenia gospodarki magazynowej. Podatnicy jednak np. w celu zwiększenia kontroli nad sytuacją w firmie, dobrowolnie prowadzą magazyn. W związku z tym tacy przedsiębiorcy również mają obowiązek złożenia pliku JPK MAG.

Podatnicy, którzy prowadzą magazyn w formie papierowej, nie mają obowiązku składania pliku JPK MAG. Natomiast prowadzenie magazynu w formie elektronicznej uznawane jest również w przypadku wykorzystania np. programu Excel.

Od 1 lipca 2018 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzą gospodarkę magazynową w systemie wFirma.pl, a więc posiadają pakiet Zarządzanie sprzedażą + magazyn lub Księgowość online + magazyn, mają obowiązek na żądanie US sporządzić plik JPK MAG. W celu wygenerowania pliku JPK MAG należy przejść do zakładki: MAGAZYN » DOKUMENTY i z górnego paska menu wybrać opcję Pobierz JPK MAG.

JPK MAG od kiedy obowiązuje?

Podsumowując, odpowiedź na pytanie “JPK MAG od kiedy jest obowiązkowy?” uzależniona jest od kilku warunków, jednak wątpliwości przedsiębiorców w tej kwestii zostały rozwiane 1 lipca 2018 roku. Od tego dnia każdy przedsiębiorca prowadzący magazyn w formie elektronicznej jest zobligowany do przekazania na żądanie organu kontroli pliku JPK MAG.