0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK_MAG od kiedy jest obowiązkowy dla przedsiębiorców?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednolity plik kontrolny posiada wiele struktur, które są źródłem szczegółowych informacji dla organów skarbowych z różnych obszarów prowadzonych przez podatników działalności gospodarczych. Powstały w celu uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Co ważne, ustawodawca wprowadził obowiązek składania poszczególnych plików JPK stopniowo – w podziale na rodzaj struktury JPK oraz kategorię przedsiębiorstwa. Dzięki temu podatnicy mieli czas na dostosowanie swoich systemów księgowych do nowych obowiązków sprawozdawczych. Jedną ze struktur jednolitego pliku kontrolnego jest JPK_MAG. Sprawdźmy, czym jest, jakich informacji dostarcza urzędowi oraz kto ma obowiązek jego składania!

Czym jest JPK_MAG i jakie dane zawiera?

Od 1 lipca 2018 roku jedną ze struktur jednolitego pliku kontrolnego, jaką muszą generować przedsiębiorcy, jest JPK_MAG, czyli plik zawierający informacje związane z prowadzonym magazynem w przedsiębiorstwie. Plik ten ma na celu weryfikację ruchów magazynowych, takich jak np. wydania sprzedanych towarów lub materiałów.

JPK_MAG jest jedną ze struktur jednolitego pliku kontrolnego, który przekazywany jest wyłącznie na żądanie urzędu skarbowego.

Plik JPK_MAG zawiera dane pochodzące z czterech rodzajów dokumentów magazynowych:

Oprócz czterech wymienionych wyżej rodzajów dokumentów struktura JPK_MAG, która została udostępniona przez Ministerstwo Finansów, nie zawiera innych dokumentów magazynowych, takich jak np. PW (przyjęcie wewnętrzne).

Jeżeli przedsiębiorca wystawia wersje robocze dokumentów magazynowych w tzw. „buforze”, czyli dokumenty w przygotowaniu do ruchu magazynowego (wydania, przyjęcia lub przesunięcia międzymagazynowego), nie wykazuje ich w pliku JPK_MAG. Takie stanowisko przedstawiło na swojej stronie Ministerstwo Finansów w pytaniach i odpowiedziach dotyczących pliku JPK_MAG: „(...) nie ma możliwości stworzenia Struktury JPK_MAG na podstawie dowodów będących w edycji w buforze”.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi fizycznie jeden magazyn, który w systemie księgowym podzielony jest na rodzaje, np. magazyn surowców, magazyn półproduktów czy magazyn handlowy, to na żądanie urzędu skarbowego podatnik powinien przekazać osobny JPK_MAG dla każdego wyodrębnionego magazynu.

Kto ma obowiązek składania JPK_MAG?

W odróżnieniu od pliku JPK_V7, który muszą wysyłać do MF wyłącznie czynni podatnicy VAT, plik JPK_MAG dotyczy wszystkich (zarówno vatowców, jak i nievatowców), którzy prowadzą magazyn w programie komputerowym. Przepisy nie narzucają na podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą czy spółki cywilne obowiązku prowadzenia gospodarki magazynowej. Podatnicy jednak, np. w celu zwiększenia kontroli nad gospodarką towarową w firmie, dobrowolnie prowadzą magazyn. W związku z powyższym tacy przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia pliku JPK_MAG.

Podatnicy prowadzący magazyn w formie papierowej nie są zobligowani do składania pliku JPK_MAG. Natomiast prowadzenie magazynu w formie elektronicznej uznawane jest również w przypadku wykorzystania np. programu Excel.
Dodatkowe struktury JPK, które przekazywane są na żądanie urzędu, w tym struktura JPK_MAG, pozwalają na sprawniejsze przeprowadzenie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających czy kontroli podatkowej. Jedną z zalet plików JPK jest skrócenie czasu przeprowadzanych czynności. Po otrzymaniu wezwania do złożenia pliku JPK_MAG przedsiębiorca ma 3 dni na jego udostępnienie. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) przedsiębiorca może zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu, który jest wyznaczony w wezwaniu.

Plik JPK_MAG można przekazać do urzędu, korzystając z:

  • bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_MAG;
  • systemów księgowych umożliwiających generowanie i wysyłkę JPK_MAG (np. wFirma.pl);
  • zewnętrznych nośników danych takich jak pendrive, karta pamięci, płyta CD/DVD czy innych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości przekazania pliku JPK_MAG pocztą elektroniczną lub w formie papierowej.

Jak wygenerować plik JPK_MAG?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą gospodarkę magazynową w systemie wFirma.pl, a więc posiadają pakiet Menedżer sprzedaży + magazyn lub Księgowość online + magazyn, na żądanie urzędu skarbowego mają obowiązek sporządzić plik JPK_MAG. W celu wygenerowania pliku JPK_MAG należy przejść do zakładki: MAGAZYN » DOKUMENTY i z górnego paska menu wybrać opcję Pobierz JPK_MAG.

JPK_MAGPlik JPK_MAG możliwy jest również do wygenerowania poprzez zakładkę: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK_MAG.

JPK_MAG

Podsumowując, wprowadzanie poszczególnych struktur jednolitego pliku kontrolnego w odmiennych terminach dla różnych grup przedsiębiorców generowało pojawianie się pytań w rodzaju: „JPK_MAG – od kiedy jest obowiązkowy?”. Wątpliwości w tej kwestii zostały rozwiane 1 lipca 2018 roku. Od tego dnia każdy przedsiębiorca prowadzący magazyn w formie elektronicznej jest zobligowany do przekazania na żądanie organu kontroli pliku JPK_MAG.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów