Poradnik Przedsiębiorcy

Dokumenty magazynowe - co warto wiedzieć

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zasady dokumentowania obrotu magazynowego, jest ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości.  Do zarządzania stanami magazynowymi towarów służą specjalne dokumenty, zwane dokumentami magazynowymi. Za ich pomocą dokumentuje się wszelkie czynności związane z obrotem towarami w magazynie (przyjęcie, wydanie, przesunięcie).

Dokumenty magazynowe można podzielić ze względu na kierunek przepływów towarów:

 • do magazynu (dokumenty przychodowe) lub

 • z magazynu (dokumenty rozchodowe)

Dokumenty magazynowe - przychodowe

PZ (przyjęcie zewnętrzne)

 • dokument stosowany przy zakupie lub nieodpłatnym przyjęciu towaru,

 • wystawiany przez pracownika magazynu na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę,

 • istotny szczególnie przy dostawach niefakturowanych.

Standardowy dokument PZ powinien zawierać takie elementy, jak:

 • kolejny numer dokumentu,

 • datę wystawienia,

 • datę przyjęcia towaru/materiału,

 • oznaczenie towaru/materiału,

 • cenę jednostkową,

 • ilość przyjętego towaru/materiału,

 • dane wystawiającego PZ i dane dostawcy,

 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania PZ,

 • podpis dostawcy i odbierającego.

PW (przyjęcie wewnętrzne)

 • stosowany przy odbiorze materiału od jednostki wchodzącej w skład przedsiębiorstwa,

 • brak określonego kontrahenta.

Elementy dokumentu PW:

 • kolejny numer dokumentu,

 • data wystawienia,

 • data przyjęcia towaru/materiału,

 • oznaczenie towaru/materiału,

 • cena jednostkową,

 • ilość przyjętego towaru/materiału,

 • dane wystawiającego,

 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania PW,

 • podpis dostawcy i odbierającego.

ZW (zwrot wewnętrzny)

 • podstawa zwrotu materiału (np. z powodu  pobrania materiału w ilości większej niż była wymagana).

MM (przesunięcie międzymagazynowe)

 • dokument potwierdzający przemieszczenie materiałów pomiędzy magazynami wewnątrz przedsiębiorstw (przychód).