0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK MAG dla kogo jest obowiązkowy i co zawiera?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2018 r. mikro-, mali i średni przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania pozostałych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. W ich skład wchodzi m.in. JPK MAG, czyli Jednolity Plik Kontrolny dotyczący gospodarki magazynowej. Czy każdy podatnik ma obowiązek sporządzania JPK MAG? Dowiedz się więcej – JPK MAG dla kogo jest obowiązkowy oraz jakie dane powinien zawierać?

Prowadzenie gospodarki magazynowej - czy jest obowiązkowe?

Prowadzenie ewidencji towarów handlowych i materiałów w magazynie pozwala zapanować nad ich przepływem w firmie podczas zakupu, sprzedaży czy przekazaniem do produkcji, a nawet przekazaniem do innego magazynu. Do prowadzenia gospodarki magazynowej są zobowiązani zwłaszcza przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe, czyli duże firmy, co wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości art. 17 ust. 2. Jednak wśród małych i mikroprzedsiębiorstw prowadzących księgowość uproszczoną magazyn jest dość rzadko prowadzony. Posiadają go głównie przedsiębiorcy wykonujący działalność produkcyjną lub handlową.

JPK MAG dla kogo?

Do sporządzania pliku JPK MAG są zobowiązani wszyscy podatnicy, którzy spełniają następujące kryteria:

  • w swojej działalności zarządzają co najmniej jednym magazynem,

  • ewidencjonują gospodarkę magazynową za pomocą programów komputerowych (dotyczy zarówno MS Excel, jak i bardziej rozbudowanych programów informatycznych z obsługą magazynu).

Od 1 lipca 2018 r. wszystkie podmioty gospodarcze spełniające powyższe kryteria, będące zarówno mikro-, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą, mają obowiązek tworzenia JPK MAG zawierającego dane na temat dokumentów magazynowych. Tworzenie pliku ma na celu przedstawienie występujących w przedsiębiorstwie przepływów towarów handlowych i materiałów wynikających z dowodów magazynowych do kontroli, co będzie następowało na żądanie organów podatkowych.

Jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji gospodarki magazynowej w formie elektronicznej, nie jest zobowiązany do tworzenia JPK MAG. Sporządzanie JPK MAG dotyczy wyłącznie podatników, którzy prowadzą ewidencję magazynową elektronicznie.
Potwierdzenie odpowiedzi na pytanie JPK MAG dla kogo jest obowiązkowy? zostało zawarte na stronie Ministerstwa Finansów w “Jednolity Plik Kontrolny - Pytania i odpowiedzi”, gdzie przeczytamy dwa kluczowe w tej sprawie zagadnienia:

Czy JPK MAG będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorców?

Tak. Tę strukturę będą musiały generować jedynie podmioty prowadzące księgi rachunkowe, a więc duże firmy.

Czy podatnik w sytuacji gdy prowadzi magazyn, ale nie ma księgi podatkowej (np. PKPiR) w formie elektronicznej, będzie musiał przekazywać JPK MAG na żądanie?

Nie. Do każdej struktury na żądanie stosujemy tę samą zasadę, a więc obowiązek sporządzenia JPK dotyczy tylko podatników prowadzących księgi elektronicznie.

JPK MAG – co powinien zawierać?

Struktura JPK MAG zawiera określone dokumenty magazynowe, do których należą:

  • przyjęcie z zewnątrz (PZ),
  • wydanie na zewnątrz (WZ),
  • rozchód wewnętrzny (RW),
  • przesunięcie międzymagazynowe (MM).

Dowody magazynowe PZ wykazujące zwiększenia stanu magazynowego są powiązane odpowiednio z fakturami zakupu. Natomiast dowody WZ obrazujące zmniejszenia stanu magazynowego są powiązane z fakturami sprzedaży. Dowód RW (rozchód wewnętrzny) związany jest ze zużyciem towarów lub materiałów na potrzeby przedsiębiorstwa, a dowód MM dokumentuje zwiększenia i zmniejszenia stanu magazynowego, które występują jako przesunięcia między magazynami występującymi w firmie.

W danych dokumentach powinny być zawarte obroty i stany towarów w jednostkach naturalnych oraz pieniężnych. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi ewidencję kilku magazynów, powinien sporządzać odrębne pliki JPK MAG, dla każdego magazynu osobno.

Plik JPK MAG powinien być przygotowany w walucie polskiej. Jeżeli w dokumentach magazynowych występują wartości w walutach obcych, to powinny być przeliczone na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia danej operacji gospodarczej.

Składanie JPK MAG jest dokonywane wyłącznie na żądanie organów podatkowych. Nie ma obowiązku ich wysyłki, tak jak JPK VAT. Pliki JPK MAG w formacie XML należy przekazywać w formie elektronicznej, za pomocą np. pendrive’a, płyt CD czy DVD.

Generowanie JPK MAG w systemie do księgowości online

Tworzenie JPK MAG jest możliwe w systemach księgowych online. System wFirma.pl dla użytkowników posiadających pakiety z rozbudowanym magazynem pozwala w prosty i szybki sposób generować JPK MAG, który będzie zawierał dane z dokumentów magazynowych sporządzonych za pośrednictwem systemu. Aby wygenerować JPK MAG należy w zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY zaznaczyć właściwy okres (miesiąc, rok), za który plik ma zostać utworzony i następnie wybrać funkcję POBIERZ JPK MAG. Plik jest pobierany w formacie XML, zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów.

JPK MAG dla kogo powstał?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów