0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK PKPIR przykład ujęcia transakcji w strukturze pliku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Już od pierwszego lipca 2018 roku wszystkich przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym dotyczyć będzie JPK PKPIR. W związku z tym zobowiązani będą do przekazywania tego pliku wyłącznie na żądanie organów podatkowych, w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Przeanalizujmy JPK PKPIR przykład ujęcia transakcji w strukturze i sprawdźmy jakie dane są w nim ujęte!

JPK PKPIR - kogo dotyczy?

Plik JPK PKPIR został wdrożony pierwszy raz dla dużych przedsiębiorstw już pierwszego lipca 2016 roku. Stopniowo miał on zostać wprowadzany dla mikro-, małych oraz średnich firm.

Aktualnie w praktyce od lipca 2018 roku obowiązuje on już wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą za pomocą programów komputerowych podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli rozliczających się na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym.

Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że plik ten należy przekazywać dopiero na wyraźne żądanie organów podatkowych, a nie jak np. strukturę JPK rejestrów VAT, którą czynni podatnicy VAT zobowiązani są comiesięcznie przekazywać do Ministerstwo Finansów. Przekazywanie JPK PKPIR może się odbyć co do zasady za pomocą płyty DVD, dysku zewnętrznego czy pendrive’a.

Warto wspomnieć, że w przypadku prowadzenia KPiR, ustawodawca nie nałożył obowiązku prowadzenia jej za pomocą programu komputerowego, tak jak w przypadku rejestrów VAT. W związku z tym przedsiębiorca, który wprowadzi księgi papierowo, nie ma obowiązku przekazywania pliku JPK dla KPiR - jest to dobrowolne.

W sytuacji gdy JPK PKPIR nie zostanie złożony w terminie na żądanie organu podatkowego, przedsiębiorca może zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł.

W zależności od wartości należności podatkowej oraz motywu działania sprawcy – sytuacja może zostać potraktowana jako wykroczenie skarbowe (lżejsza kara – maksymalnie do 42 000 zł) bądź przestępstwo skarbowe (wówczas wysokość kary może sięgnąć aż 20 160 000 zł).

JPK PKPIR przykład ujęcia transakcji w strukturze

Struktura jednolitego pliku kontrolnego dla podatkowej książki przychodów i rozchodów została ujednolicona przez Ministerstwo Finansów. Według instrukcji plik ten powinien mieć ustandaryzowany układ i format (schemat XML). Aktualnie obowiązującą wersją schematu JPK PKPIR jest 1-0.

JPK PKPIR składa się z następujących elementów:

 1. nagłówek – dzieli się on na: kod formularza, wariant formularza, cel złożenia, datę wytworzenia JPK, datę od–do, domyślną wartość waluty dla pliku, kod urzędu skarbowego.

 2. podmiot – dzieli się na identyfikator podmiotu (NIP, numer REGON i pełna nazwa) oraz adres podmiotu.

 3. PKPIR info wyróżnia następujące dane:

 • dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym,
 • wartość spisu z natury na początek roku podatkowego,
 • wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego,
 • razem koszty uzyskania przychodu, według objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • dochód osiągnięty w roku podatkowym, według objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 1. PKPIR wiersz – wyróżnione w nim są między innymi następujące dane:

 • liczba porządkowa,
 • data zdarzenia gospodarczego,
 • numer dowodu księgowego,
 • dane kontrahenta,
 • opis zdarzenia gospodarczego,
 • wyszczególnienie, w której kolumnie KPiR został ujęty wpis,
 • wartość,
 • uwaga.
 1. PKPIR ctrl – w ostatniej pozycji w strukturze JPK PKPIR zostały ujęte: sumy kontrolne dla tabeli PKPIRWiersz oraz łączna wartość przychodów razem (kol. 9) w PKPiR w okresie, którego dotyczy JPK PKPIR.

JPK PKPIR przykład struktury wygenerowanej w wFirma.pl

JPK PKPIR przykład kodu wysyłanego do urzędu skarbowego

JPK PKPIR - jak pobrać w systemie wFirma.pl?

Aby wygenerować JPK PKPIR w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » KPiR, gdzie u dołu tabeli wskazujemy okres, za który plik ma zostać wygenerowany. Następnie korzystamy z funkcji POBIERZ JPK PKPIR.

JPK PKPIR przykład wygenerowanego pliku kontrolnego

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów