0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Karta Dużej Rodziny – do jakich zniżek upoważnia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z początkiem 2015 roku posiadacze rodzin wielodzietnych, tj. minimum trójki dzieci, mogą wnioskować o wydanie Karty Dużej Rodziny. Od 2019 roku nawet rodzice, którzy mieli kiedykolwiek na wychowaniu minimum trójkę dzieci (pod warunkiem, że dalej wykonują władzę rodzicielską), mogą ją otrzymać. Karta ta ma uprawniać do zniżek i upustów w zakresie podstawowych kosztów dotyczących funkcjonowania i utrzymania rodziny, zapewniając jej godny byt. Sprawdź, czym jest Karta Dużej Rodziny? Kto może z niej skorzystać i do jakich zniżek uprawnia swojego posiadacza!

Karta Dużej Rodziny – co to takiego?

5 grudnia 2014 roku sejm uchwalił ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która zaczęła obowiązywać z początkiem 2015 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami posiadacze karty zostali uprawnieni do korzystania ze specjalnych (przeznaczonych tylko dla nich), zniżek i upustów w instytucjach administracji publicznej, a także firmach prywatnych, występujących w roli partnera wspierającego całą akcję. Partnerami akcji są duże ogólnopolskie firmy oraz mniejsi przedsiębiorcy lokalni.  

Zniżki obejmują między innymi zakup produktów żywnościowych, odzieży, kosmetyków, książek, zabawek czy nawet paliwa. Posiadanie Karty Dużej Rodziny wpływa także na obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych, medycznych czy bankowych. Szczególnie bogate oferty zniżek można znaleźć przede wszystkim w instytucjach kulturalnych, takich jak kino, opera czy teatr, obiektach turystycznych oferujących wycieczki, w ośrodkach sportowych typu basen czy siłownia i centrach rozrywki, do których należą m.in. kręgielnie.

Spośród zniżek ustawowych można wymienić:

 • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym;

 • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym;

 • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci;

 • bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Zniżki na przejazdy dotyczą także komunikacji publicznej w wybranych miejscowościach (każda miejscowość posiada indywidualny pakiet zniżek).

Szczegółowa lista podmiotów objętych programem i honorujących Kartę Dużej Rodziny oraz informacja o wysokości zniżek jest dostępna w formie wyszukiwarki na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Placówki państwowe i prywatne, które przystąpiły do programu, oferują zniżki i upusty posiadaczom karty, nabywają prawo do wykorzystania specjalnego znaku, który obrazuje wygląd Karty Dużej Rodziny wraz z napisem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny  kto może ją otrzymać?

Karta Dużej Rodziny adresowana jest głównie do rodzin wielodzietnych, posiadających co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu. Kartę mogą otrzymać:

 • ojciec i matka,

 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),

 • dzieci,

 • rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Głównym warunkiem otrzymania karty jest posiadanie wskazanej powyżej liczby dzieci. Uzyskiwane przez rodzinę dochody nie mają znaczenia (nie ma określonego limitu). Należy jednak pamiętać, że rodzice wnioskujący o wydanie Karty Dużej Rodziny nie mogą być pozbawieni ani nie mogą posiadać ograniczonej władzy rodzicielskiej w stosunku do swoich dzieci.

Zgodnie ze zmianami od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny może zostać przyznana także rodzicom, którzy kiedykolwiek wcześniej posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci, pod warunkiem że nadal mają nad nimi władzę rodzicielską.

Karta Dużej Rodziny – jak ją uzyskać?

Rodzina wielodzietna, spełniająca warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny, aby ją uzyskać musi złożyć specjalny wniosek w urzędzie – w instytucji terenowej w danej gminie zajmującej się wydawaniem kart, odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny. Wniosek można złożyć osobiście lub przez internet, na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest dla każdego członka rodziny wskazanego we wniosku, osobno i ma charakter indywidualny. Może przybrać dwie formy:

 • karty plastikowej w formacie 54 x 85,6 mm,

 • karty elektronicznej wyświetlanej za pomocą aplikacji mKDR.

Rodzaj wydawanej karty (plastikowa, elektroniczna) zależny jest od formy wskazanej we wniosku o jej wydanie

Niezależnie od rodzaju karty zawiera ona dane identyfikujące jej posiadacza, m.in.

 • imię i nazwisko,

 • numer PESEL,

 • datę ważności karty,

 • numer karty,

 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a dla wersji plastikowej/znacznik upływającego czasu (potwierdzenie autentyczności Karty elektronicznej),

 • zabezpieczenia przed podrobieniem dla wersji plastikowej.

Zwyczajowo Karta Dużej Rodziny jest wydawana na określony czas, przy czym dla danego członka rodziny termin ważności karty jest różny. Zgodnie z tym przyjęto następujące terminy obowiązywania:

 • dożywotnio dla rodziców,

 • do ukończenia 18. roku życia dla dzieci;

 • do ukończenia 25. roku życia dla dzieci, które po ukończeniu 18 lat dalej kontynuują naukę;

 • do końca upływu terminu ważności orzeczenia dla dzieci niepełnosprawnych.

Podsumowując, Karta Dużej Rodziny jest niezwykle użytecznym dokumentem uprawniającym do wielu zniżek. Z uwagi na fakt, że sama procedura przyznania i wyrobienia karty nie jest skomplikowana, rodziny wielodzietne posiadające co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu nie powinny się zastanawiać nad złożeniem wniosku. Karta Dużej Rodziny to przede wszystkim same korzyści, z których warto czerpać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów